Produkty >M-Bus EB401 opto

Převodník M-Bus Master EB401 opto

Popis a použití

Převodník RS232, RS485/M-Bus Master EB401 opto

Signálový převodník mezi sběrnicí M-Bus a rozhraními RS232/RS485 v provedení na lištu DIN35. Rozhraní RS232 i rozhraní RS485 je od sběrnice M-Bus galvanicky odděleno.

Převodník EB401 opto plní funkci řadiče sběrnice M-Bus (M-Bus master) a celou sběrnici napájí.

S jeho nasazením se počítá především ve spojení se zařízeními M-Bus slave, která vyhovují specifikaci EN 1434-3. S dodávaným transformátorem je možno na sběrnici připojit max. 60 zařízení slave.

Provedení

Převodník EB401 má z vnějšku přístupnou svorkovnici pro napájení z transformátoru, které je součástí dodávky, svorkovnici pro připojení sběrnice M-Bus, konektor Canon9F pro rozhraní RS232 a svorkovnici pro připojení sběrnice RS485, vedle které je umístěna propojka, která umožňuje připojení terminátoru sběrnice RS485 (150 ohm).

Pod předním průhledným krytem jsou tři LED diody pro indikaci stavu převodníku, propojka pro volbu rozhraní RS232/RS485 a další tři propojky, kterými se nastavuje režim práce převodníku.

LED diody mají následující význam:

Barva

Značení

Význam

Červená

Tx

Vysílání dat na sběrnici M-Bus

Žlutá

Rx

Příjem dat ze sběrnici M-Bus

Zelená

OK

Indikuje pracovní režim převodníku

Zelená LED indikuje přítomnost napájení na sběrnici M-Bus a zhasne pouze při výpadku napájení nebo při zkratu na sběrnici M-Bus.

Napájení

Převodník se napájí z toroidního transformátoru 34V/150mA, který je součástí dodávky, a který umožňuje napájení až 60-ti zařízení M-Bus slave.

Alternativně je možné převodník napájet stejnosměrným napětím 45V bez závislosti na polaritě. Napájení se připojuje na svorky označené PWR.

Barevné značení vodičů na primárním okruhu (žlutá dodatečná izolace) odpovídá normě (modrá-zem, hnědá-230V/50Hz). Vývody sekundárního okruhu mají barvu zelenou a bílou.

Převodník je proti přetížení jištěn vratnou pojistkou.

Rozhraní RS232-RS485

Volba rozhraní: se provádí pomocí propojky J3 umístěné pod průhledným krytem, a to propojením středového pinu a pinem s označením názvu příslušného rozhraní (232 nebo 485). Volba rozhraní určuje odkud budou data posílána na M-Bus. Data přijímaná z M-Busu jsou vždy posílána na obě rozhraní.

Rozhraní RS232

Při zvoleném rozhraní RS232 je dále možné určit propojkou J7 řízení toku dat. Při spojení pravých dvou pinů se tok dat určuje modemovým signálem RTS (pin 7 na Canon9). Je-li signál aktivní, je možné přijímat data ze sběrnice M-Bus Pokud se na propojce J7 propojí dva levé piny, tok dat je řízen automaticky, tj. po odeslání posledního znaku z RS232 směrem do M-Busu se po nastavené prodlevě přepíná směr toku dat z M-Busu do RS232. Prodleva je nastavitelná propojkou J4 (8 ms je-li rozpojená, 35 ms je-li spojená).

Rozhraní RS485

Při zvoleném rozhraní RS485 se zpravidla použije automatické řízení toku dat (na propojce J7 jsou propojeny levé dva piny) a propojkou J4 se určí potřebná doba automatického přepnutí. Pro komunikační rychlost 300 Bd cca 35 ms (piny propojky J4 jsou zkratovány), pro rychlost 2400 Bd cca 8 ms (propojka rozpojena). Při komunikaci přes rozhraní RS485 můžeme zvolit propojkou J8, která je umístěna vedle svorkovnice rozhraní RS485, zda připojíme terminátor sběrnice (propojka zkratována) nebo ne (propojka rozpojena).

Maximální komunikační rychlost převodníku je 2400 Bd.

Rozhraní M-Bus

Převodník je konstruován pro max. 100 zařízení slave. Při použití dodávaného napájecího zdroje je však možné k převodníku na sběrnici M-Bus připojit maximálně 60 periferních zařízení typu slave.

Sběrnice M-Bus je odolná proti zkratu, který je (stejně jako výpadek napájení) indikován zhasnutím zelené diody. Zelená LED dioda ve skutečnosti indikuje přítomnost napájecího napětí na sběrnici M-Bus, takže v případě zkratu zhasne a v případě zvýšeného odběru (částečný zkrat nebo vadné M-Bus zařízení) svítí s nižší intenzitou. Pokud zkrat trvá méně než 10sec., trvá zotavení sběrnice méně než 1sec. V případě dlouhodobého zkratu může zotavení trvat i několik sekund. Sběrnice M-Bus není jištěná proti připojení nevhodného napětí.