Produkty >AlfaMeter 3

AlfaMeter 3

prod_stop

Exclam Upozornění!

Podpora zařízení ukončena v roce 2020. Výrobek  lze nahradit zařízením AlfaIoT , případně AlfaChecker (informace na vyžádání).

 

Představení

AlfaMeter 3.0

Koncentrátor pro odečet měřičů spotřeb AlfaMeter 3.0

Koncentrátor pro bezdrátový odečet měřičů spotřeb AlfaMeter 3 je bateriové, nebo síťové baterií zálohované zařízení, které umožňuje automatizovaný odečet standardních hodnot z měřičů spotřeb komunikujících po sběrnici M-Bus. Tato odečtená data přenáší AlfaMeter bezdrátově technologií GSM (přes SMS) na dispečink ProCop verze 3.3 a vyšší.

 

Exclam Upozornění!

ProCop 2, a starší verze dispečinku neumožňují připojit koncentrátory pro odečet měříčů spotřeb AlfaMeter 3. Stávající dispečinky je nutné upgradovat na verzi ProCop 3.3, nebo novější.

Určení

Koncentrátor pro bezdrátový odečet měřičů spotřeb najde uplatnění v měřících místech, kde není další regulace a nutnost monitorovat průmyslový řídicí systém pomocí datového koncentrátoru AlfaBox 3. V takových místech obvykle nebývá dostupné síťové napájení, proto je AlfaMeter 3 koncipován jako bateriové zařízení, s možností připojení k elektrické síti. Pak je baterie používaná pro zálohování při výpadku přívodu elektřiny.

Kompaktní architektura

AlfaMeter 3 je kompaktně navržené zařízení pro odečet právě jednoho měřiče spotřeby M-Bus, s integrovaným GSM modemem včetně držáku SIM karty, dodávanou externí GSM anténou, vloženou baterií a opticky odděleným rozhraním M-Bus Master pro 1 M-Bus slave.

Vlastnosti

AlfaMeter 3.0

Vnitřní uspořádání AlfaMeter 3.0, baterie, držák SIM karty.

M-Bus Master - Integrované, opticky oddělené rozhraní M-Bus Master, pro 1x M-Bus Slave
GSM Modem - Integrovaný GSM modem, sloužící pro odesílání odečtených dat dispečink ProCop.
LED displej - Diagnostický LED dispel pro snadné zjištění stavu zařízení, baterie, signálu, komunikace s měřičem - s popisem přímo na nálepce.
Tlačítka - pro zobrazení displeje a první inicializaci z dispečinku.
Baterie - Vložená baterie, připojená konektorem na DPS, pod snadno odjímatelným krytem zařízení, zajištěným ruční plastovou maticí pro rychlou výměnu.

 

Jak to funguje

Zařízení má hodiny reálného času, synchronizované s GSM sítí. Při provozu z baterie se zařízení v požadovaný čas periodicky probouzí z nízkospotřebového (pasivního) režimu, odečte data z měřiče a odešle SMS s odečtenými daty z měřiče na dispečink. Zároveň příjme případné konfigurační SMS. V této době umožňuje dispečink ProCop přímé spojení se zařízením pomocí vytáčeného datového GSM spojení. Po uplynutí přednastavené doby zařízení opět přechází do pasivní režimu. V pasivním režimu zařízení nereaguje, modem je vypnut a není registrován v GSM síti.

Pokud AlfaMeter napájen ze síťového adaptéru, je stále aktivní a může reagovat na volání a konfigurační SMS z dispečinku kdykoliv. Pravidelně, v definovanou dobu odesílá SMS s odečtenými hodnotami.

Přenos dat, náklady na přenos, výdrž baterií

Interval odečtu dat je libovolně nastavitelný z dispečinku.  Pro bateriový provoz je počítána životnost baterie při odečtu 1x denně minimálně na 1 rok. Při méně častém odečtu (1x týdně, 1x měsíčně) životnost baterie úměrně narůstá.

Cena provozu je pouze daná periodou odečtu dat. Jedinou komunikací v běžném provozu je odeslání jediné SMS ze SIM karty integrovaného modemu v AlfaMeteru 1x za požadovanou periodu (den, týden, měsíc). Dispečink ProCop je potřeba vybavit jedním GSM modemem se SIMkartou pro datová volání a odesílání konfiguračních SMS (jen pro inicializaci a při změnách nastavení).

Napájení

Baterie pro AlfaMeter 3.0

Baterie pro AlfaMeter 3.0

AlfaMeter se napájí z dodávaného síťového zdroje - síťového adaptéru 100-240V/50-60Hz - =5V/2A. V případě výpadku, nebo nedostupnosti síťového napájení je zařízení vždy vybaveno jednorázovou baterií pro provoz i zálohování.

Dokumentace

Prohlášení o shodě
Informační leták
Montážní leták