Návody >Atributy knihovních bloků

Atributy knihovních bloků

Knihovní bloky jsou již od ProCop verze 3.2 vybaveny funkcí pro definici atributů. Ve verzi 3.3 byly tyto vlastnosti dle zkušeností dále upraveny, aby se lépe a jednodušeji používaly

K čemu atributy slouží

Knihovní bloky po vložení do displeje bylo nutné obvykle oddělit a jednotlivé dynamizované části napojit na požadované proměnné. Nevýhodou je pracnost a odpojení od knihovny. Při úpravě takovéhoto bloku v knihovně se změny neprojeví v displejích, jelikož jsou bloky od knihovny odpojeny.

Atributy se snaží tento problém vyřešit. Bloku v knihovně se nadefinují virtuální proměnné - atributy - které se pak v editoru pouze napojí. Nedojde tak k odpojení z knihovny a případné úpravy bloku v knihovně se projeví ve všech instancích v displejích. Navíc je možné atributy vyrobit tak, aby svými jmény přispěly k automatickému napojení ostatních proměnných. K tomuto napojení v displeji slouží Průvodce napojení atributů Ctrl+Q.

Barevné významy úchopových bodů

Pro informaci o napojení bloků do knihovny se úchopové body body vykreslují modře. Zvětšení úchopových bodů, případně červená barva znázorňuje, že je entita dynamizována a obsahuje odkazy na technologické proměnné.

Možné barvy a velikosti úchopových bodů: modrá = napojený knihovní blok, zvětšení = dynamizovaná entita

Attrib01