Topologie >Desigo PX, LON, Ethernet

Základní topologie - Desigo PX, LON, Ethernet a AlfaBox

Stanice řady Desigo PX na sběrnici LON

Řada regulátorů Desigo PX firmy Siemens umožňuje komunikovat po otevřené sběrnici LON mezinárodně standardizovaným protokolem BACnet. Možnosti komunikace mezi monitorovacím dispečinkem ProCop 3.0 a regulátory PX jsou následující.

Jednodušší řešení, pokud je možné sběrnici LON přivést až k PC dispečinku, je tento počítač vybavit komunikační kartou PCLTA-21 PCI nebo PCC-10 PCMCIA firmy Echelon. Následující obrázek uvádí možné schéma připojení několika regulátorů Desigo PX přímo k dispečinku.

PXPCLTALON

Výhody

Nezávislost na další technologii (síti LAN).
Nižší cena Echelon karty než případného routeru.

Nevýhody

Sběrnice LON musí být přivedena až k počítači.

Stanice řady Desigo PX na sběrnici LON připojené přes LAN

Druhé řešení využívá připojení sběrnice LON přes lokální počítačovou síť. Kdekoliv v lokální síti a zároveň na sběrnici LON musí být umístěn router PXG-80, který převádí protokol BACnet mezi sběrnicí LON a sítí Ethernet. Pokud jsou regulátory vybaveny ethernetovým rozhraním, je je možné připojit kdekoliv na lokální síť a monitorovat bez dalších zařízení. Je rovněž možné monitorovat zařízení v jiné lokální síti oddělené síťovým směrovačem. V obrázku je zakreslena topologie takového propojení.

PXEth

Výhody

Sběrnici LON stačí přivést kdekoliv, kde je dostupná lokální síť LAN.

Nevýhody

Závislost na lokální síti, nutná spolupráce se správci sítě.

Stanice řady Desigo PX vzdáleně přes AlfaBox

V případech, kdy není možné přímo přivést sběrnici LON k PC, nebo k LAN, na které je PC připojeno, je vhodné volit připojení přes datový koncentrátor AlfaBox. Ten zprostředkovává komunikaci i s několika PX nezávisle na přenosové technologii, uchovává trendy a hlásí případné alarmní stavy na dispečink.

PXAlfaBox

AlfaBox, vybavený kartou AlfaModul.LON, může sbírat data i z několika zařízení Desigo PX. Rovněž AlfaBox.Eth, může sbírat data z více regulátorů Desigo PX s ethernetovým rozhraním. Tato řešení lze navíc kombinovat, lze využít i PXG80 pro přístup z AlfaBox.Eth na LON. Omezením (výkonovým) je maximálně 1000 sw bodů sledovaných v jednom AlfaBoxu a mximálně 50 zařízení - sčítají se všechna připojená zařízení včetně měřičů. Způsobů připojení koncentrátoru AlfaBox je mnoho, jsou vyobrazeny v části Připojení AlfaBox k PC.

Výhody

Překlenutí velkých vzdáleností.
Trendování v AlfaBoxu.
Okamžité hlášení alarmních stavů na dispečink.
Dvouúrovňová komprese a šifrování pro malý objem nízkou cenu přenášených dat.
Koncentrace dat z více zařízení, včetně měříčů a jiných řad (Unigyr, Visogyr, Saphir, Synco, ...).

Nevýhody

Závislost na přenosovém mediu k dispečinku.
Nutný AlfaBox s příslušnými moduly.