Topologie >Terminálová pracoviště

Topologie dispečinků - Terminálová pracoviště

Terminálová pracoviště

Monitorovací systém ProCop od verze 3.4 přichází s možností využití terminálových služeb operačních systému Windows, tedy vizualizací přes tzv. vzdálenou plochu (a RDP). Jedná se o technologii Microsoft Windows, která umožňuje se vzdáleně připojit k libovolnému počítači a pracovat na něm stejně, jako by uživatel seděl přímo u tohoto vzdáleného počítače. Uživatel má k dispozici pracovní plochu vzdáleného počítače, veškeré periferie a disky. Z lokálního počítače je tak využita pouze obrazovka, klávesnice, myš a případně zvukový výstup.

K monitorovacímu počítači se může připojit a na něm současně pracovat více uživatelů a to včetně lokálního. Každý uživatel má svou vlastní pracovní plochu a nijak se viditelně neovlivňují. Terminálové připojení více uživatelů umožňují pouze operační systémy Microsoft Windows řady Server. V případě operačních systémů pracovních stanic (XP, 7 Professional) může na počítači současně pracovat pouze jediný uživatel a to buď lokálně, nebo vzdáleně (přes vzdálenou plochu).

Tato technologie poskytuje mnoho výhod, je velmi komfortní a rychlá i na poměrně pomalých připojeních. Zřízení terminálových přístupů k počítači a případné bezpečnostní ochrany je záležitostí bezpečnostních politik dané firmy a jejich IT oddělení.

Na klientské počítače není potřeba vůbec nic instalovat, pouze stačí spustit "Připojení ke vzdálené ploše" a zadat jméno monitorovacího serveru. Výjimkou je pouze případ, kdy je nutné připojení do VPN, což ale záležitostí bezpečnosti dané společnosti.

Monitorovací systém ProCop 3 nyní umožňuje provozovat více klientských pracovišť na jediném počítači, tedy lokální pracoviště (monitor, klávesnice a myš fyzicky připojená k serveru) a terminálová pracoviště (uživatelé připojení přes vzdálenou plochu).

Terminálová pracoviště lze využít jednak v rámci lokální sítě, rovněž kdekoliv v rámci Internetu, jak je patrné z obrázku.

mon_terminal

Licence terminálových pracovišť jsou rovněž plovoucí, stejně jako licence síťových pracovišť. Omezuje tedy pouze maximální počet současně připojených terminálových pracovišť na daném serveru. Hardwarový klíč je připojen pouze k serveru, kontroluje počet současných terminálových připojení.

Exclam Upozornění!

Mimo licence monitorovacího systému ProCop pro terminálová pracoviště je nutné licencovat i terminálová pracoviště u operačních systémů Microsoft Windows. Operační systémy řady Server mají u společnosti Microsoft licencovány dvě administrativní terminálové pracoviště. Tato připojení však dle obchodních pravidel společnosti Microsoft nelze využít pro trvalou práci, pouze pro správu serveru samotného. Pro monitorování přes terminálová pracoviště je navíc nutné u společnosti Microsoft dokoupit licence CAL pro terminálové služby pro daný OS

Exclam Upozornění!

Licence operačních systémů pracovních stanic (Professional) umožňují práci pouze jediného uživatele a to buď lokálně, nebo vzdáleně. Tato licence nelze rozšířit. Pokud je potřeba, aby na počítači pracovalo současně více  uživatelů je nezbytné použít OS řady Server.

Výhody

Lze použít kdekoliv v dosahu lokální sítě i Internetu.
Stejný komfort, jako na lokálním počítači dispečinku kdekoliv (LAN, WAN, Inetrnet).
Příznivá cena připojení terminálového pracoviště.
Plovoucí licence - možnost sdílení licence mezi uživateli.
Nulové nároky na údržbu - pouze vzdálená plocha spouštěna na klientském počítači.
Lze vytvořit vizuální projekt zobrazující jen část technologie pro některá terminálová pracoviště.

Nevýhody

Zabezpečení a vzdálený přístup musí definovat dle bezpečnostních politik IT oddělení dané společnosti.
Terminálové pracoviště není datovou zálohou dispečinku (všichni pracují na jednom počítači).
Při větším množství terminálových pracovišť připojených současně a zvyšuje zátěž počítače dispečinku.
Pro více uživatelů současně lze provozovat jen na operačních systémech řady Windows Server 2003 (R2), Windows Server 2008 (R2).
Je nutné zakoupit licence CAL pro terminálové služby u společnosti Microsoft.