Topologie >Sítě AlfaBoxů

Topologie - Heterogenní sítě AlfaBoxů a Alfa485.1

Sítě datových koncentrátorů AlfaBox

Datové koncentrátory AlfaBox (od verze softwaru 3.1) umožňují vytvářet sítě po různých přenosových médiích, sbírat data a přenášet alarmní stavu ze všech připojitelných regulátorů a měřičů, distribuovat na jeden či více dispečinků ProCop a vyměňovat data mezi sebou. Tyto sítě umožňují integrovat stávající topologie komunikačních převodníků Alfa485.1 (Alfa485).

Následující obrázek ukazuje příklad takovéto sítě, připojené např. přes technologie GSM/GPRS/EDGE v četně možného využití APN. Ke každému koncentrátoru AlfaBox může být připojeno i několik regulátorů či měřičů (v závislosti na volných komunikačních rozhraních a maximální kapacitě koncentrátorů), regulátory a měřiče nejsou pro lepší přehlednost vyobrazeny.

AlfaBoxNet

Každý datový koncentrátor AlfaBox může směrovat komunikaci na další AlfaBoxy (Alfa485.1) i mezi několika sítěmi (rozhraními), jako ethernet, GSM/GPRS/EDGE (i s APN), telefonní modemy, RS485, RS232, atp. Zároveň na zbývajících volných rozhraních může komunikovat s regulátory či měřiči. Je tak možné vytvořit například sběrnici RS485 či lokální sít Ethernet několika AlfaBoxů, jeden z nich opatřit modemem nebo jiným připojením k dispečinku a sbírat data z celé takto připojené sítě, všech AlfaBoxů a k nim připojených zařízení přes toto jediné připojení.

Sítě AlfaBoxů mohou být i víceúrovňové, je možné data směrovat i přes více AlfaBoxů, které propojují dvě či více sítí.

Rozšíření kapacity AlfaBoxu doplněním dalších a propojením do sítě

Při více zařízeních na jediném místě a nedostatečné kapacitě jednoho AlfaBoxu je možné dodat další AlfaBox(y) a sbírat tak data do více AlfaBoxů. Zařízení se rozdělí na více skupin a připojí k více AlfaBoxům. AlfaBoxy se propojí do sítě např. přes RS232 - dva kusy vedle sebe, RS485, či ethernet při více kusech či větší vzdálenosti a monitorují se přes jediné připojení jako je modem, GPRS, ...

Kapacita AlfaBoxu při použití pro směrování

Datový koncentrátor není kapacitně omezen, pokud je používán i pro směrování. Stále platí omezení až 1000 proměnných, až 50 přímo připojených zařízení a až 200 000 trendových vzorků v jediném AlfaBoxu. Do těchto čísel se nezahrnují žádná zařízení, která jsou připojena k dalším AlfaBoxům, na které daný AlfaBox komunikaci pouze směruje. Je však nutné zohlednit využití rozhraní (modulů) které jsou používány pro připojení do sítě. Tato rozhraní nelze (s výjimkou ethernetu) využívat současně pro komunikaci s regulátory či měřiči.

AlfaBoxRem

Je ovšem potřeba zohlednit, kolik zařízení je skryto v sítích za směrovačem - AlfaBoxem a tudíž jak velké objemy dat budou tímto AlfaBoxem procházet. Jednak z důvodu kapacity přenosového média k dispečinku, rovněž i z důvodu zatížení procesoru AlfaBoxu. Při velkém množství směrované komunikace a současném monitorování mnoha regulátorů a měřičů bude doba odezva narůstat, může dojít i přetížení koncentrátoru.

Výhody

Koncentrace a přenos dat jediným připojením ze vzdálené lokality propojitelné kabelem.
Možnost sběru dat z různých regulátorů a měřičů přes jediné připojení.
Možnost integrace všech k AlfaBoxu připojitelných zařízení do jediné sítě.
Velmi rychlé prioritní hlášení alarmů i ze vzdálených AlfaBoxů, za více směrovači.
Víceúrovňová komprese pro minimalizaci přenosu dat přes linky s tarifikací přenesených dat.
Slučování přenosů při komunikaci přes vytáčená spojení.
Projekty všech AlfaBoxů se automaticky synchronizují s projektem dispečinku.
Možnost vzdálené správy AlfaBoxů i v sítích, včetně výměny firmwaru.
Vlastní diagnostika sítě přímo v řízení modulů.
Možná integrace starších topologií s Alfa485.1.

Nevýhody

Je nutné zohlednit max. počet dostupných rozhraní AlfaBoxů, každá připojená síť vyžaduje jiné rozhraní (až na ethernet).
Regulátory či měřiče lze připojovat pouze k AlfaBoxům, přes dostupné kabely a rozhraní, zařízení nelze přímo připojit do sítě i když má shodné rozhraní (např. RS485), vyjma ethernetu.
Při velkém rozsahu vzdálené sítě se může zvětšit doba odezvy, nebo prodloužit minimální perioda obnova dat z koncentrátorů (nikoliv perioda obnovy a tvorba trendů v koncentrátorech).