Topologie

Topologie

Topologie

Na této stránce naleznete několik příkladů topologií připojení regulátorů k monitorovacímu systému ProCop. Naleznete zde jak ty nejjednodušší způsoby připojení regulátorů, tak i složitější kombinace několika komunikačních cest, topologii s větvením na několik segmentů apod.

Možnosti AlfaBox

AlfaBox integrace - jak a co lze monitorovat datovým koncentrátorem AlfaBox
Připojení AlfaBox k PC - jak připojit datové koncentrátory AlfaBox k PC
Sítě AlfaBoxů - možnosti vytváření malých i rozsáhlých sítí AlfaBoxů, využití sběrnice RS485, směrování

Základní topologie

RS232 - komunikace po sériové lince RS232 (UniGyr, VisoGyr, Saphir)
RS485 - komunikace po sběrnici RS485 - Alfa485.1, začlenění AlfaBox
Modem - komunikace pomocí telefonních a GSM modemů, vytáčená spojení
GPRS bez vlastního APN - komunikace pomocí GPRS modemů
GPRS s vlastním APN - komunikace pomocí APN a GPRS modemů
Rádiové modemy - komunikace přes rádiomodemy Satel
UniGyr, BLN a Profibus - stanice PRU2, PRU10 a PRS10 na sběrnici BLN připojené přes telefonní rozhraní
Desigo PX, LON, Ethernet - stanice řady Desigo PX na sběrnici LON připojené přes LON kartu nebo Ethernet a přes AlfaBox
Saphir ACX32 a ACX36 - stanice řady Saphir protokol ModBus na RS485, nebo přes servisní konektor a přes AlfaBox
Climatix POL63x- stanice řady Climatix připojitelné přes modemové rozhraní RS232 a Ethernet
Synco a KNX - stanice řad Synco 700 a 900 (Synco Living) přes OZW771 nebo AlfaBox 3.0 a modul KNX
Albatros (RVA) a ProCop - stanice řady Albatros přes OCI611 na sběrnici LPB
Měřiče spotřeb - MBus - připojení měřičů spotřeb, impulsních vstupů a zařízení na sběrnici MBus

Topologie dispečinků

Lokální pracoviště - základní monitování a vizualizace na jediném počítači
Síťová pracoviště- síťová pracoviště monitorovacího systému ProCop po lokální sítí 100Mb
Terminálová pracoviště - monitorování a vizualizace přes vzdálenou plochu
Sekundární dispečinky - sekundární a pobočné dispečinky k hlavnímu monitorovacího systému ProCop
Virtualizace - ProCop od v. 3.4 ve virtuálním prostředí Microsoft Hyper-V a VMware vSphere
Distribuovaný systém - server komunikačních cest, server přístupových práv