Topologie >RS232

Základní topologie - VisoGyr, UniGyr a Saphir po RS232

Přímo z PC po sériové lince RS232

Při komunikaci po sériové lince RS232 se jednotlivé regulátory připojují přímo na sériový port dispečinku.

Dispečink musí být vybavem odpovídajícím počtem sériových kanálů. V případě většího počtu regulátorů je možné použít vícekánálové komunikační karty MOXA apod. V případě připojení na větší vzdálenost je vhodné použít optické oddělení linky RS232 od koncového zařízení.

RS232

Dispečink v pravidelných intervalech navazuje spojení a komunikuje s připojenými regulátory, vyčítá z nich potřebné informace a ty zobrazuje formou technologických obrazovek.

Výhody

Snadná realizace
Levné převodníky a komunikační karty

Nevýhody

Krátká vzdálenost bez oddělovačů
Potřeba více vodičů