Topologie >Sekundární dispečinky

Topologie dispečinků - Sekundární dispečinky

Pobočné (sekundární, podružné, přehledové, mobilní) dispečinky

Monitorovací systém ProCop umožňuje vytvářet sekundární dispečinky. Tyto dispečinky mohou být zcela rovnocenné hlavnímu (primárnímu) dispečinku (sekundární), mohou být koncipovány i jako pobočné dispečinky zobrazující pouze vybrané technologické veličiny, nebo mohou sloužit jako přehledové dispečinky, slučující několik primárních dispečinků.

Pobočné dispečinky lze připojovat přes různá i pomalá média, modem, GPRS, rozsáhlé sítě, narozdíl od síťových pracovišť, které musí být vždy s primárním dispečinkem propojeny 100Mbitovou lokální sítí. Pokud je síť rozlehlá (VPN, Wi-fi, ADSL, atp.) nebo rozdělena firewally, je nutné použít pobočný (sekundární) dispečink.

Primární dispečink komunikuje s jednotlivými stanicemi a vyčítá z nich potřebné informace. Spojení se sekundárním dispečinkem může být navázáno jak ze strany primárního tak i ze strany sekundárního dispečinku. Závisí však na použité komunikační cestě.

Sekundární dispečinky mají kompletní kopii projektu a veškerých dat, nebo jejich část v případě dispečinků podružných. Mohou tedy zároveň sloužit jako datová záloha (nikoliv komunikační). Projekt i data se při komunikaci zcela automaticky synchronizují, udržují aktuální za současné minimalizace objemu přenášených dat. Základní možnosti připojení sekundárních dispečinků jsou shrnuty v obrázku.

mon_secondary

Při připojení pomocí telefonních modemů, GSM modemů, GPRS, APN, linky RS232, nebo prostřednictvím počítačové sítě LAN mohou spojení navazovat obě strany. V případě radiomodemů a sběrnice RS485 (vyjma sítí AlfaBoxů) je navázání spojení obvykle možné pouze ze strany primárního dispečinku.

Při komunikaci prostřednictvím počítačové sítě nemusí jít konkrétně o lokální počítačovou síť LAN. Komunikace je možná kdekoliv, kde je podporován protokol TCP/IP.

Přes připojení k Internetu, nebo v rámci APN GRPS lze zřizovat i mobilní dispečinky, které mohou být používány kdekoliv v terénu, kde je dostupný Internet, nebo mobilní signál.

Výhody

Veškerá data, jejich části, či data z více dispečinků přístupná přes téměř libovolnou komunikační technologii.
Plná záloha takto importovaných dat.
Transparentní chování přenosového média, vše vypadá obdobně, jako na primárním dispečinku, uživatelský komfort je shodný.
Mobilní dispečinky pro usnadnění práce v terénu.
Lze vytvořit omezený projekt přenášející jen části technologií i s omezením nastavení hodnot.
Minimálně zatěžuje počítač primárního dispečinku, lze vytvářet velké množství sekundárních dispečinků.
Automatická synchronizace projektu po úpravě projektu na primárním dispečinku.
Možnost připojení zařízení přímo k pobočnému dispečinku.

Nevýhody

Zvláštní projekt pro každý pobočný dispečink s konfigurací přístupové cesty k primárnímu dispečinku.
Veškerá importovaná data ukládána v lokální kopii - větší náročnost na diskový prostor, vyšší zatížení počítače pobočného dispečinku.
Hardwarový klíč nutný pro každý sekundární (pobočný) dispečink.