Topologie >Síťová pracoviště

Topologie dispečinků - Síťová pracoviště

Síťová pracoviště

Monitorovací systém ProCop od verze 3.0 umožňuje plnohodnotně monitorovat danou technologii nejen lokálně, v rámci počítače, kde jsou instalovány servery a připojeny regulátory, ale i  v rámci lokální sítě. Panel nástrojů ProCop (klientská část monitorovacího systému) je nainstalována a spuštěna na libovolném počítači s Windows (XP, 7) v rámci LAN. Tato síťová pracoviště se připojují přímo k serverům dispečerského počítače technologií DCOM, nemají lokálně uložena žádná data. Umožňují s plným komfortem pracovat s vizualizací stejně, jako na lokálním počítači, včetně úprav monitorovacího projektu.

Z důvodu poměrně velkého datového toku mezi dispečerským počítačem a síťovými pracovišti a velkými nároky na minimální zpoždění je vhodná pouze rychlá 100Mbitová lokální síť. Pokud je síť rozlehlá, oddělená firewally, propojená přes linky s menším datovým tokem nebo větším zpožděním než 100Mb ethernet je nutné využít terminálová pracoviště, nebo zřídit pobočný dispečink.

Různá síťová pracoviště mohou mít vytvořeny různé vizuální projekty. Takto lze zabezpečit přístup uživatele jen k požadované části technologie.

Připojení síťových pracovišť (pouze v LAN) je schematicky znázorněno na následujícím obrázku.

mon_network

Licence síťových pracovišť jsou plovoucí, je možné je sdílet mezi uživateli. Omezují pouze maximální počet současně připojených síťových pracovišť, nikoliv počet instalací na různých počítačích. Hardwarový klíč je umístěn pouze na primárním dispečinku, který kontroluje počet současných připojení.

Ještě jednou zdůrazněme, že nelze síťová pracoviště provozovat např. přes internet (VPN), Wi-Fi, GPRS, ADSL či VDSL modemy a podobné technologie používané k propojení více lokálních sítí či počítačů do jedné LAN.

Výhody

Stejný komfort, jako na lokálním počítači dispečinku kdekoliv v rámci LAN.
Příznivá cena připojení síťového pracoviště.
Plovoucí licence - možnost sdílení mezi více uživateli z různých počítačů v LAN.
Minimální nároky na údržbu - pouze instalace Panelu nástrojů ProCop (klientská část), žádný projekt na síťovém pracovišti, žádné úpravy projektu dispečinku.
Lze vytvořit vizuální projekt zobrazující jen část technologie pro některá síťová pracoviště.
Minimální zatížení a minimální nároky na diskovou kapacitu počítače síťového pracoviště.

Nevýhody

Lze použít pouze na rychlé 100Mbitové síti LAN.
Síťové pracoviště není datovou zálohou primárního dispečinku.
Při velkém množství síťových pracovišť připojených současně a velkém rozsahu monitorovacího projektu zvyšuje zátěž počítače primárního dispečinku.
Lze provozovat jen na operačních systémech Windows XP Professional, Windows 7 Professional, Windows Server 2003 (R2), Windows Server 2008 (R2).
Síťová pracoviště využívají technologie DCOM, případné firewally musí být pro tuto komunikaci oboustranně propustné.