Návody >Automatické vlastnosti potrubí

Automatické vlastnosti potrubí

ProCop verze 3.3 disponuje možností nastavit automatickou barvu potrubí (i vzduchotechnického). Potrubí se vykresluje šedě, pokud není napojeno na potrubí jiné, než automatické barvy.

 

Nastavení automatické barvy potrubí

PipesAuto01

Následující obrázek ve třech krocích zobrazuje, k čemu je možné použít automatické barvy potrubí. V celé síti trubek stačí jediná s danou barvou, například přívodní. Po připojení na ostatní potrubí, všechny navázané s automatickou barvou kopírují barvu připojeného potrubí. Změníme-li barvu jediného potrubí, změní se barva i ostatních připojených.

Označená trubka s pevnou barvou, ostatní automatické, napojení a změna barvy

PipesAuto02

Napojování potrubí do skupin a knihovních bloků

Výše popsaná vlastnost se hlavně uplatní v kombinaci s knihovními bloky a skupinami. Vložíme-li knihovní blok, nebo vytvoříme-li skupinu s příznakem Spojovat automaticky, potrubí se napojí i v rámci knihovního bloku a skupiny, případně přebere barvu potrubí.

Knihovní blok, nebo skupina s příznakem automatického spojování

PipesAuto03

Podmínkou je automatická barva potrubí v knihovním bloku či skupině a příznak Spojovat automaticky. Posuneme-li knihovní blok, či skupinu do blízkosti potrubí, automaticky se napojí a změní svou barvu.

Napojení knihovního bloku na potrubí

PipesAuto04