Topologie >Modem

Základní topologie - Vytáčená spojení - telefonní a GSM modemy

Vytáčená spojení

Při připojení regulátorů pomocí telefonních modemů lze regulátory řady Visogyr PRV1 a PRV2 připojit přímo k telefonnímu modemu. V případě regulátorů řady Unigyr (PRU,RWP..) je nutné mezi telefonní modem, či GSM modem a regulátor zařadit inteligentní převodník Alfa-485.1. Tento převodník komunikuje s regulátorem, ukládá historické trendy a vyhodnocuje případné alarmní a mimotolerantní stavy.

Datový koncentrátor AlfaBox umožňuje připojit i regulátory řady Desigo PX, Saphir a Synco, tak i řady Unigyr a Visogyr a mnoho dalších zařízení a to i v kombinacích. AlfaBox lze připojit k dispečinku nejen přes klasické telefonní modemy a GSM modemy, ale i mnohé další technologie jako např. či GPRS, či rádiové modemy.

DialUp

Dispečink s připojeným modemem (telefonním či GSM) pak postupně v pravidelných intervalech obvolává jednotlivé stanice a vyčítá z nich potřebné informace. Přitom rychlost komunikace dispečinku s převodníkem může být několikanásobně vyšší, než rychlost komunikace převodníku s regulátorem.

Spojení je rovněž automaticky navázáno ze stanice převodníkem Alfa-485.1 nebo koncentrátorem AlfaBox v případě zjištění alarmního nebo mimotolerantního stavu.

note Poznámka:

Pokud je k dispečinku připojeno velké množství stanic, je možné připojit sérii telefonních modemů a využít multimodemové komunikační cesty. Multimodemová komunikační cesta je schopná při požadavku na komunikaci přidělit kterýkoliv momentálně volný modem. Multimodemová cesta umožňuje rovněž vyhradit některý modem pouze pro příjem alarmů.