Návody >Alarmy, dynamizace

Alarmy, dynamizace

Tato kapitola bude věnována popisu alarmů, alrmních stylů, dynamizací a příkladů s tímto tématem, zejména pak:

popis a význam alarmních stylů
zpoždění odesílání alarmů - napříkal pro  snížení počtu odesílaných SMS a e-mailů
Hromadná, bezpečná nastavování hodnot s potvrzením a kontrolou
Změna stylu alarmů, zpoždění alarmů
Odeslání hodnot a alarmů emailem

 

Note Poznámka:

Kapitoly na sebe navazují, projděte si je postupně a zkuste si uvedené příklady sami zrealizovat.