Topologie >Rádiové modemy

Základní topologie - Rádiové modemy

Rádiové modemy

Komunikace pomocí rádiomodemů přestavuje jeden z nejlevnějších způsobů komunikace na velké vzdálenosti. Komunikace probíhá obdobně jako u modemů nebo sběrnice RS485. Převodníky komunikují s připojeným regulátorem, ukládají historické trendy a vyhodnocují alarmní a mimotolerantní stavy. Odeslání dat na dispečink se děje stejně jako u telefonních modemů po navázání spojení dispečinkem.

Satel

Při komunikaci na velké vzdálenosti nebo při komunikaci v hustě osídlených oblastech je někdy úroveň signálu příliš nízká, a je nutno provést retranslaci signálu. To lze zajistit převodníkem Alfa-485.1 s odpovídajícím programovým vybavením.