Topologie >Připojení AlfaBox k PC

Topologie - Připojení AlfaBoxů k PC s ProCop

Možnosti připojení datových koncentrátorů AlfaBox k dispečinku

Datovým koncentrátorem nasbíraná data, trendy, vzniklé alarmy je potřeba přenášet na dispečink. AlfaBox umožňuje využít velké množství rozličných komunikačních tras a médií, včetně počítačových sítí, sítí AlfaBoxů, telekomunikačních a rádiokomunikačních přenosů.

Data přenášená z AlfaBoxů jsou z důvodu minimalizace přenosových objemů komprimována, přenášejí se jen změny. Dočítají se jen chybějící trendy a alarmy. Po změně projektu v monitorovacím systému ProCop se tento rovněž změnově a komprimovaně přenese po dostupné komunikační trase do AlfaBoxu, změny není potřeba lokálně do AlfaBoxu nahrávat. Při vzniku alarmu AlfaBox umožňuje navázat spojení s dispečinkem.

AlfaBoxPC

AlfaBox.Eth může komunikovat s dispečinkem přes lokální i rozlehlou síť (LAN/WAN), ADSL či VDSL modemy a při zabezpečení komunikační trasy (např. přes firewall, VPN, tunel, atp.) i přes Internet. AlfaBox komunikuje protokolem UDP přes volitelný UDP port.

Připojení AlfaBoxů lze realizovat přes RS232 (vhodné galvanicky oddělit), RS485, GSM, GPRS/EDGE (i s APN), rádiomodemy (Satel, NAM, ...), telefonní modemy atp. Pokud zde není uveden požadovaný způsob připojení k dispečinku, ještě to nemusí znamenat, že jej nelze použít. V takovýchto případech nás prosím kontaktujte.

Možnosti integrace zařízení do každého z uvedených AlfaBoxů naleznete v kapitole AlfaBox integrace.