Návody >Moxa NPort v UDP režimu

Moxa NPort v UDP režimu

Tato kapitola se zabývá nastavením převodníků MOXA DE-211 a DE-311 v režimu bez ovladače virtuálního sériového portu ve Windows. Převodníky Ethernet / RS232 (RS485,RS422) umožňují využít počítačové sítě k připojení zařízení standardně připojované sériovou linkou přímo k PC s monitorovacím systémem ProCop.

Pomocí převodníků je možné nahradit specializovanou galvanicky oddělenou kabeláž pro RS232, RS422, RS485 standardní počítačovou sítí. Může být využita i stávající síťová infrastruktura po domluvě se správci dané sítě, kteří musí přidělit příslušný adresní prostor pro PC a převodníky.

Exclam Důležité upozornění!

Nesmíme zapomenout, že narozdíl od sériové linky bude mít přenos dat přes počítačovou síť určité zpoždění, může docházet ke ztrátám části komunikace v závislosti na zatížení počítačové sítě, kompletním výpadkům sítě a v rozsáhlejších sítích i k záměně pořadí doručovaných dat. Proto NENÍ vhodné používat tento způsob propojení přes rozsáhlé sítě, či dokonce Internet u kritických průmyslových regulací. Nejlépe je volit vlastní nezávislý segment sítě.