Topologie >Synco a KNX

Základní topologie - Synco 700 a 900 přes KNX - OZW771, nebo AlfaBox

Sběrnice KNX s využitím komunikační centrály OZW711

Pro komunikaci po sběrnici KNX se využívá komunikační centrála Siemens OZW711, ke které jsou připojený krouceným dvoudrátem regulátory Siemens řady Synco 700. Maximální počet připojitelných regulátorů je omezen verzi centrály, pro komunikační centrálu OZW771.64 (komunikační centrála s největším počtem připojitelných zařízení) je to maximálně 64 zařízení. Data jsou na požádání dispečinku odeslána obvykle rychlostí 19200bps po lince RS232.

SyncoPC

Struktura sběrnice KNX je tříúrovňová (zóna, linie a adresa). Celková délka vodičů na jedné linii může mít maximálně 1000m a obsahovat maximálně 64 zařízení. Pro více jak 64 zařízení je nutné použít speciálních oddělovačů sběrnice (zónové a liniové oddělovače sběrnice KNX).

Sběrnice KNX s využitím datového koncentrátoru AlfaBox

Pro komunikaci po sběrnici KNX se také může použít datový koncentrátor AlfaBox s komunikačním modulem AlfaModul.KNX. Maximální počet připojitelných zařízení je 64 a komunikační rychlost 19 200bps.

SyncoAlfaBox

note Poznámka:

AlfaBox 3 je výkonově omezen na maximálně 1000 proměnných (SW bodů), 200 000 trendových vzorků a maximálně 50 připojených zařízení. AlfaBox + je vždy vybaven ethernetovým rozhraním je výkonově omezen na maximálně 3000 proměnných (SW bodů), 1 000 000 vzorků trendů a maximálně 100 připojených zařízení. Pro větší aplikace je potřeba volit variantu podružného dispečinku,. Rozsáhlejší řešení je vhodné konzultovat. Způsobů připojení koncentrátoru AlfaBox je mnoho, jsou vyobrazeny v části Připojení AlfaBox k PC.