Topologie >RS485

Základní topologie - Sběrnice RS485

Připojení regulátorů s využitím sběrnice RS485

Při komunikaci po sběrnici RS485 lze využít podobně jako v případě telefonních modemů převodníků Alfa-485.1 či datových koncentrátorů AlfaBox (je možné i v kombinacích). Vzhledem k tomu, že regulátory mají komunikační rychlost obvykle 2400 bps, mohou mít různá komunikační rozhraní a různé protokoly, využívá se jednotlivých převodníků ke sběru dat. Data jsou na požádání dispečinku odeslána vysokou rychlostí po lince RS485.

RS485

Jeden segment sběrnice RS485 může mít maximální délku 1200m a obsahovat maximálně 32 zařízení (Alfa 485.1 či AlfaBox). Pokud je nutné komunikovat větší vzdálenost, nebo s více zařízeními (Alfa převodníky), je nutné jednotlivé segmenty sběrnice RS485 oddělit retranslátory.

Sběrnice RS485 s větvením na několik segmentů

Sběrnice RS485 skýtá díky možnosti směrování (routingu) nepřebernou škálu možností komunikace. Sběrnici RS485 na je možno rozdělit na několik segmentů. Tyto segmenty lze navíc za pomocí datových koncentrátorů AlfaBox propojovat do složitějších heterogenních sítí, které mohou využít různé komunikační technologie pro překlenutí různých úskalí. Níže zakreslená topologie se staršími typy převodníků Alfa485.1 umožňuje sběr dat z velkých vzdáleností, jelikož je rozdělena do několika segmentů, jejichž délka může dosahovat až 1200m a 32 zařízení.

Převodníky Alfa-485.1 mohou pracovat jako směrovače (routery). Umožňuje sběrnici RS485 větvit a sbírat data z více segmentů sběrnice RS485. Převodník Alfa485.1 lze použít jako opakovač pro prodloužení sběrnice RS485, nebo zvětšení množství připojených zařízení. Do takovýchto stávajících topologií lze v současnosti připojovat i datové Koncentrátory AlfaBox. Podmínkou je výměna softwaru ve směrovačích a opakovačích Alfa485.1. Pro novou konstrukci sítí je vhodné využít datových koncentrátorů AlfaBox.

RS485large

Exclam Upozornění!

Projekce a úpravy takovýchto topologií raději vždy konzultujte.