Produkty >AlfaBox +

AlfaBox +

Historie

AlfaBox 3.0

AlfaBox + s moduly LON, RS232 a M-Bus a vždy s rozhraním ethernet

Datový koncentrátor AlfaBox + je zcela kompatibilní a výkonnější náhradou datového koncentrátoru AlfaBox 3. AlfaBox + je koncipován jako modulární zařízení na bázi průmyslového PC. Byl vytvořen zejména pro sběr dat z regulátorů Siemens např. Desigo™ PX, RWP, PRU, PRU2 a jejich přenos na dispečink ProCop 3.

AlfaBox + je rovněž využitelný k integraci s dalšími regulačními systémy. Jednoduše připojitelné jsou zařízení M-Bus, např. měřiče energií. Údaje ze všech výše uvedených zařízení je možno přenášet na centrálu pomocí GSM, GPRS, telefonního modemu, radiomodemu, Ethernetu a dalších.

Exclam Upozornění!

ProCop 2 a starší verze dispečinku neumožňují připojit datové koncentrátory AlfaBox 3 a AlfaBox +. Stávající dispečinky je nutné upgradovat na verzi ProCop 3. Pro plné využití funkčnosti a vyššího výkonu koncentrátoru AlfaBox + je potřeba ProCop v. 3.4 a vyšší.

Modulární architektura

Každý AlfaBox + má vždy jedno sériové rozhraní RS232C bez galvanického oddělení, dále rozhraní Ethernet 10/100Base-T s Auto-MDIX (automatické křížení) a dvě USB rozhraní pouze pro servisní účely.

Dále je AlfaBox + shodně jako AlfaBox 3 vybaven třemi sériovými rozhraními pro volitelné zásuvné moduly. Tato rozhraní jsou totožná s AlfaBox 3, zásuvné moduly jsou mezi verzemi 3 a + zcela záměnné. Volba zásuvných modulů záleží na potřebách konkrétní aplikace. Tato architektura umožňuje připojení až pěti různých komunikačních rozhraní současně.

U AlfaBox + je shodně jako u AlfaBoxu 3 použit přehledný způsob identifikace instalovaných zásuvných modulů pomocí barevných terčíků viditelných na čelním panelu zařízení. Tím je zajištěn okamžitý přehled o konfiguraci komunikačních rozhraní koncentrátoru.

V současnosti je k dispozici celá škála zásuvných modulů, které jsou stále doplňovány o nové rozhraní a technologie, které se objevují na trhu. K dispozici jsou například rozhraní RS232, RS485, M-Bus, LON, KNX a další. Také je k dispozici galvanicky oddělený modul AI1DI4G s jedním analogovým a čtyřmi binárními vstupy.

Přehledný displej a jednoduché ovládání

Na čelním panelu AlfaBoxu + je umístěn dvouřádkový displej a čtyři ovládací tlačítka, s jejichž pomocí je umožněna komunikace s obsluhou přímo v rozvaděči, bez nutnosti připojení PC. Na čelním panelu jsou také tři indikační LED pro zobrazení hlavních provozních stavů převodníku, konfigurační přepínače a tlačítko RESET. Dále u každého rozhraní je k dispozici dvojice LED signalizující stavy komunikace. Pomocí těchti nástrojů je možno provádět základní úroveň konfigurace a diagnostiky zařízení.

Jednotlivá komunikační rozhraní AlfaBoxu jsou vyvedena pomocí prostorově úsporných konektorů RJ45 a násuvných svorkovnic na spodní straně převodníku. Všechny připojovací konektory mají vlastní indikační LED s funkcí závislou na typu komunikačního rozhraní.

AlfaBox se montuje na standardní lištu DIN35.

Operační systém Microsoft® Windows® CE

AlfaBox + používá operační systém Windows® CE v. 6.0, který je určen pro embedded aplikace. Tento operační systém zajišťuje AlfaBoxu spolehlivou platformu pro efektivní vývoj aplikačního softwaru a vysokou míru standardizace a kompatibility.

AlfaBox + je výkonově omezen na:

maximálně 3000 proměnných (SW bodů)
maximálně 1 000 000 vzorků trendů
maximálně 100 připojených zařízení

Příklad komunikace: Výměníková stanice s regulací Desigo PX, měřiči spotřeb s připojením GPRS

abox_topo1

Typická aplikace pro připojení běžné výměníkové stanice řízené regulátorem řady Desigo™ PX a měřiči spotřeb, případně dalšími regulátory ke vzdálenému dispečinku pomocí technologie GPRS. AlfaBox + díky svému ethernetovému rozhraní umožňuje připojit i regulátory s s tímto rozhraním a přenášet efektivně změny dat a alarmní stavy na dispečink ProCop 3. Současně je možné efektivně odečítat měřiče spotřeb a přenášet odečtená data na dispečink bez nutnosti dalších významných investic.

Příklad komunikace: Integrace různých zařízení a přenos dat lokální síť, nebo i Internet

abox_topo2

Příklad integrace různých řad a typů regulátorů, měřičů spotřeby energií a využití počítačové sítě k rychlému a ekonomicky výhodnému přenosu dat do dispečinku ProCop 3. AlfaBox + má v současnosti integrovaný firewall, proto lze bezpečně připojit i do Internetu a využít tak libovolné přenosové cesty bez nutnosti vkládání dalších bezpečnostních prvků. AlfaBox + také nevyžaduje pevné (statické) IP adresy. Nyní je možné využívat i dynamické adresace, a tedy i běžného např. mobilního připojení do Internetu přes GPRS.

Napájení

Datový koncentrátor AlfaBox + se shodně jako AlfaBox 3 napájí z dodávaného síťového zdroje - síťového adaptéru 100-240V/50-60Hz - =5V/2A.

Dokumentace

Prohlášení o shodě
Informační leták
Montážní leták