Produkty >AlfaBox 3

AlfaBox 3 - Datový koncentrátor

AlfaBox 3

prod_stop

Exclam Upozornění!

Výroba AlfaBoxu 3 byla ukončena v roce 2011. Výrobek plně nahrazuje zcela kompatibilní a výkonnější AlfaBox +.

Moduly k těmto zařízením jsou vzájemně záměnné.

AlfaBox 3.0

AlfaBox 3.0 ETH s moduly LON, RS232 a M-Bus

Datový koncentrátor AlfaBox 3 je následníkem inteligentního převodníku ALFA-485.1. Narozdíl od svého předchůdce je koncipován jako modulární zařízení na bázi průmyslového PC. Byl vytvořen zejména pro sběr dat z regulátorů Siemens např. Desigo™ PX, RWP, PRU, PRU2 a jejich přenos na dispečink ProCop 3.

AlfaBox 3.0 je rovněž využitelný k integraci s dalšími regulačními systémy. Jednoduše připojitelné jsou zařízení M-Bus, např. měřiče energií. Údaje ze všech výše uvedených zařízení je možno přenášet na centrálu pomocí GSM, GPRS, telefonního modemu, radiomodemu, Ethernetu a dalších.

Exclam Upozornění!

ProCop 2 a starší verze dispečinku neumožňují připojit datové koncentrátory AlfaBox 3. Stávající dispečinky je nutné upgradovat na verzi ProCop 3.

Modulární architektura

Standardně má každý AlfaBox osazeno jedno sériové rozhraní RS232C bez galvanického oddělení. Volitelně může být AlfaBox dodáván i s rozhraním Ethernet standardu 10BASE-T na základní desce.

Další až tři komunikační rozhraní se vytvoří zásuvnými moduly s volitelným rozhraním dle požadavků aplikace. Tato architektura umožňuje připojení až pěti různých komunikačních rozhraní současně.

U AlfaBoxu je použit přehledný způsob identifikace instalovaných zásuvných modulů pomocí barevných terčíků viditelných na čelním panelu přístroje. Tím je zajištěn okamžitý přehled o konfiguraci komunikačních rozhraní koncentrátoru.

K dispozici jsou zásuvné moduly pro připojení zařízení s rozhraními RS232, RS485 a M-Bus. Rozhraní RS485 je s galvanickým oddělením. Zejména s ohledem na integraci regulátorů řady Desigo™ PX firmy Siemens je k dispozici modul LON pro komunikaci po rozhraní LON firmy Echelon® protokolem BACnet.

V současnosti je k dispozici i rozhraní Konnex (KNX) TP1 pro připojení regulátorů a zařízení řady Synco 700 a 900 (Synco Living).

prod_tip_sm Tip!

Zásuvné moduly pro AlfaBoxu 3 a AlfaBoxu + jsou zcela kompatibilní. Veškeré dostupné moduly, jejich popis a dokumentaci naleznete v sekci AlfaModuly.

Přehledný displej a jednoduché ovládání

Na čelním panelu AlfaBoxu je umístěn dvouřádkový displej a čtyři ovládací tlačítka, s jejichž pomocí je umožněna komunikace s obsluhou přímo v rozvaděči, bez nutnosti připojení PC. Na čelním panelu jsou také tři indikační LED pro zobrazení hlavních provozních stavů převodníku, konfigurační přepínače a tlačítko RESET. Dále u každého rozhraní je k dispozici dvojice LED signalizující stavy komunikace. Pomocí těchto nástrojů je možno provádět základní úroveň konfigurace a diagnostiky zařízení.

Jednotlivá komunikační rozhraní AlfaBoxu jsou vyvedena pomocí prostorově úsporných konektorů RJ45 a násuvných svorkovnic na spodní straně převodníku. Všechny připojovací konektory mají vlastní indikační LED s funkcí závislou na typu komunikačního rozhraní.

AlfaBox se montuje na standardní lištu DIN35.

Operační systém Microsoft® Windows® CE a výkonová omezení

AlfaBox 3 používá operační systém Windows® CE v. 5.0, který je určen pro embedded aplikace. Tento operační systém zajišťuje AlfaBoxu spolehlivou platformu pro efektivní vývoj aplikačního softwaru a vysokou míru standardizace a kompatibility.

AlfaBox 3 je výkonově omezen na:

maximálně 1000 proměnných (SW bodů)
maximálně 200 000 vzorků trendů
maximálně 50 připojených zařízení

Příklad komunikace: M-Bus, LON a RS232

topol1

Typická aplikace pro připojení běžné výměníkové stanice řízené regulátorem řady Desigo™ PX ke vzdálenému dispečinku pomocí GSM modemu.

Příklad komunikace: LON, M-Bus, 2x RS232 a Ethernet

topol2

Příklad integrace různých řad a typů regulátorů, měřičů spotřeby energií a využití lokální počítačové sítě k rychlému a ekonomicky výhodnému přenosu dat do dispečinku ProCop.

 

 

 

 

Napájení

Datový koncentrátor AlfaBox 3 se napájí z dodávaného síťového zdroje - síťového adaptéru 100-240V/50-60Hz - =5V/2A.

Dokumentace

Prohlášení o shodě
Prezentace - Představení
Informační leták
Montážní leták