Topologie >Měřiče spotřeb - MBus

Základní topologie - Měřiče spotřeb - M-Bus

Měřiče energií a impulsní vstupy na sběrnici MBus - EB401opto

Měřiče energií (tepla, chladu, vody, elektro, impulsní vstupy) komunikují obvykle po sběrnici MBus. Sběrnice MBus je velice výhodná především z hlediska univerzální topologie, kdy pro připojení jednotlivých měřičů je možno využít jak topologie hvězda nebo sběrnice, tak i libovolnou vzájemnou kombinaci těchto dvou základních topologií.

Pro připojení sběrnice MBus na linku RS232 nebo RS485 slouží převodník EB401opto. Ten je možné připojit přímo k dispečinku ProCop na rozhraní RS232 nebo RS485 (s příslušnou rozšiřující PC kartou nebo převodníkem).

EB401MBus

Měřiče energií a impulsní vstupy na sběrnici MBus - AlfaBox a Alfa485.1

Pro integraci dat až ze tří měřičů spotřeb a dalších regulátorů je výhodné použít datový koncentrátor AlfaBox doplněný modulem AlfaModul.MBus. Pokud je potřeba připojit více zařízení M-Bus, je z elektrických důvodů nutné osadit do AlfaBoxu modul AlfaModul.RS232 a doplnit externím převodníkem EB401opto. Jeden AlfaBox může být osazen až třemi moduly AlfaModul.MBus a umožní tak připojit až tři nezávislé sběrnice MBus (každou po max. třech zařízeních).

K převodníku Alfa-485.1 lze propojit přes převodníkem EB401opto s velkým množstvím měřičů tepla. Hodnoty získané z měřičů tepla jsou ukládány v převodníku Alfa-485.1 a po navázání spojení z dispečinku jsou data odeslána relativně vysokou rychlostí na dispečink (až 33 kbps oproti komunikační rychlosti sběrnice MBus 300-2400 bps).

MBus

V případě připojení sběrnice MBus k převodníku Alfa-485.1 s požadavkem na průběžné ukládání získaných dat v převodníku je maximální možný počet připojených měřičů tepla omezen na 64. Pokud slouží převodník Alfa-485.1 pouze k optickému oddělení sběrnice MBus, případně k převodu linky RS232 na sběrnici RS485, je maximální možný počet připojených měřičů tepla omezen pouze možnostmi převodníku Alfa-MBus (závisí na použitém napájecím transformátoru, ale obvykle 100 měřičů).

Spojení s dispečinkem, které je v tomto případě realizováno prostřednictvím telefonních modemů, lze nahradit libovolnou jinou komunikační cestou (sběrnice RS485, radiomodemy Satel apod.).

Stanice řady Unigyr společně s měřiči tepla na sběrnici MBus přes Alfa485.1

Z důvodu minimalizace nákladů spojených s realizací sběru dat pro potřeby monitorování a vizualizace (úspory převodníků Alfa-485.1) byl vyvinut software pro převodník Alfa-485.1, umožňující připojení stanice řady Unigyr společně s několika měřiči tepla na sběrnici MBus.

Převodník Alfa-485.1 komunikuje po kanále C (RS232) s připojenou stanicí řady Unigyr (např. PRU, RWP apod.) a současně po kanále A (RS485) přes převodník EB401opto (Alfa-MBus) s měřiči tepla. Hodnoty získané z regulátoru i připojených měřičů jsou průběžně ukládána v převodníku a po navázání spojení s dispečinkem (zde prostřednictvím telefonních modemů) jsou odeslána na dispečink.

Z důvodu omezené kapacity paměti převodníku Alfa-485.1 je maximální možný počet připojených měřičů tepla omezen na 8. V některých případech, např. při velkem počtu historických trendů držených v převodníku, může však být maximální počet připojitelných měřičů tepla i nižší.

Připojení dvou segmentů sběrnice MBus přes Alfa485.1

V případě potřeby lze k jednomu převodníku Alfa-485.1 připojit až dva samostatné segmenty sběrnice MBus. Každý segment potom musí být připojen přes samostatný převodník Alfa-MBus. Maximální počet připojených měřičů tepla je potom omezen kapacitou paměti převodníku Alfa-485.1. Součet měřičů tepla připojených na obě větve sběrnice MBus by neměl přesáhnout 90.

V tomto případě musí být použit převodník Alfa-485.1 typ A se dvěma kanály typu RS232 pro připojení převodníků Alfa-MBus a jedním kanálem typu RS485 pro připojení na sběrnici RS485.