Produkty >Alfa M-Bus

Převodník Alfa-MBus Master

Popis a použití

prod_stop

Exclam Upozornění!

Výroba ukončena v roce 2004. Výrobek plně nahrazuje převodník EB401 opto.

Převodník Alfa M-Bus

Signálový převodník sběrnice M-Bus na rozhraní RS232 nebo RS485 v provedení na lištu DIN. Ideální pro použití ve spojení s měřiči tepla Sonogyr. Ve spojení s převodníkem ALFA-485 je rozhraní RS232 plně galvanicky odděleno.

Převodník ALFA-MBus převádí signály ze sběrnice M-Bus na standardní rozhraní RS232 nebo RS485 (s omezením - viz. dále). Současně funguje jako řadič  sběrnice M-Bus (M-Bus master), čímž celou sběrnici napájí.  S jeho nasazením se počítá především ve spojení s měřiči tepla Sonogyr, které se připojují přes komunikační modul WZD-MB na sběrnici M-Bus. Lze jej však použít pro připojení libovolného zařízení komunikujícího po sběrnici M-Bus k nadřízenému systému pracujícímu se sběrnicí RS485 nebo RS232.

Převodník ALFA-MBus lze využít stejně jako stávající zařízení označované jako M-Bus signálový převodník (katalogové značení WZC-P250). Upozornění: Jelikož rozhraní RS232/RS485 není galvanicky odděleno, je vhodné pro galvanické oddělení použít převodník ALFA-485. Rozhraní RS485 lze využít pouze pro připojení ALFA-MBus k převodníku ALFA-485 na vzdálenost nepřesahující 2 metry.

Provedení

Signálový převodník má odnímatelný přední průhledný kryt, pod nímž se nachází sada tří LED diod pro indikaci stavu převodníku a propojky pro volbu rozhraní RS232 nebo RS485.

Napájení

Převodník se napájí z toroidního transformátoru, který je součástí dodávky. Alternativně je možné převodník  napájet stejnosměrným napětím 45V. Napájení se připojuje na svorky označené PWA a PWB. Barevné značení vodičů na primárním okruhu (žlutá dodatečná izolace) odpovídá normě (modrá-zem, hnědá-230V/50Hz). Vývody sekundárního okruhu mají barvu zelenou a bílou.

Rozhraní RS232-RS485

Volba rozhraní se provádí pomocí propojek umístěných pod průhledným krytem, a to propojením středového kolíku označeného “C” a kolíku s označením příslušné normy (“232” nebo “485”). Při použití rozhraní RS485 dále zkratujte propojky označené J5 a J6.

Rozhraní RS485 lze využít pouze pro připojení převodníku ALFA-MBus k převodníku ALFA-485, kanálu A na vzdálenost nepřesahující 2 metry.  Kanál A nesmí mít pro tento účel připojen terminátor ani zapnuto napájení sběrnice RS485.

Maximální komunikační rychlost převodníku je 2400 Bd.

Rozhraní M-Bus

Při použití dodávaného napájecího zdroje je možné k převodníku na sběrnici M-Bus připojit maximálně 100 periferních zařízení typu slave. Normou definovaný odběr jednoho zařízení slave činí maximálně 1,5mA. Celkový odběr tedy nesmí přesáhnout cca 150mA.

Sběrnice M-Bus je odolná proti zkratu. Pokud zkrat trvá méně než 10sec., trvá zotavení sběrnice méně než 1sec. V případě dlouhodobého zkratu může zotavení trvat i déle než 60sec. Sběrnice M-Bus není jištěná proti připojení nevhodného napětí.

Připojení

Na obrázku je typický způsob připojení měřičů tepla Sonogyr k monitorovacímu systému pomocí převodníku ALFA-MBus. Měřiče tepla je nutné vybavit komunikačním modulem M-Bus. Pro úplné galvanické oddělení linky RS232 od sběrnice M-Bus je použito převodníku ALFA-485.

Schéma zapojení Alfa 485.1 a Alfa M-Bus pro odečet měřičů spotřeb

am_sonogyr

Dokumentace

Montážní leták
Prohlášení o shodě