Topologie >AlfaBox integrace

Topologie - Možnosti integrace s AlfaBox 3

Možnosti datových koncentrátorů AlfaBox

Datové koncentrátory AlfaBox 3  a AlfaBox + jsou určeny pro komunikaci s regulátory a měřiči, trendování, vyhodnocování alarmních stavů a přenos dat na dispečink ProCop. Následující obrázek uvádí většinu připojitelných řad regulátorů a potřebných AlfaBox.Modulů. Pokud zde není uveden požadovaný regulátor/řada, ještě to nemusí znamenat, že ji nelze datovým koncentrátorem AlfaBox monitorovat. V takovýchto případech nás prosím kontaktujte.

AlfaBoxCon

AlfaBoxy lze začleňovat do sítí, využívat i jako směrovače do sítí a současně s nimi monitorovat i regulátory a měřiče. Topologie sítí AlfaBoxů jsou popsány v části Sítě AlfaBox.

AlfaBox je možné různými způsoby připojit k dispečinku.

Obecněji lze uvést, že k AlfaBoxu lze připojit většinu regulátorů následujících řad a technologií:

Desigo PX (LON/Ethernet)
UniGyr (RS232)
VisoGyr (RS232)
Saphir (RS232,RS485)
Climatix (RS232, USB, Ethernet)
Synco (KNX)
RVD 235, 245 (M-Bus)
Zařízení s protokolem M-Bus (M-Bus)
Zařízení s protokolem ModBus (RS232/RS485)
Zařízení s protokolem BACnet (LON/Ethernet)
Zařízení se síťovými proměnnými LonWorks (LON)
Zařízení s protokolem Konex (KNX)
Měřiče tepla, chladu, vodoměry, impulsní vstupy, elektroměry (M-Bus/RS232/RS485)

note Poznámka:

Připomeňme, že každý AlfaBox je vždy vybaven jedním pevným rozhraním RS232. Ve verzi .Eth pak navíc rozhraním 10Mb Ethernet. Dále má každý AlfaBox tři pozice pro zásuvné moduly, které je možné osadit libovolnými moduly (i stejnými). Ty se objednávají zvlášť. Moduly na předchozím obrázku nelze všechny současně zasunout do jediného AlfaBoxu, jsou k dispozici jen tři pozice, tedy maximálně tři z nich. AlfaBox 3 je výkonově omezen na maximálně 1000 proměnných (SW bodů), 200 000 trendových vzorků a maximálně 50 připojených zařízení. AlfaBox + je vždy vybaven ethernetovým rozhraním je výkonově omezen na maximálně 3000 proměnných (SW bodů), 1 000 000 vzorků trendů a maximálně 100 připojených zařízení. Pro větší aplikace je potřeba volit variantu podružného dispečinku,. Rozsáhlejší řešení je vhodné konzultovat.