Produkty >ProCop 2

Monitorovací a vizualizační systém ProCop 2

Monitorovací systém ProCop 2 - Visonic Alfa

Monitorovací systém Visonic Alfa (ProCop 2.0)

Monitorovací systém Visonic Alfa (ProCop 2.0)

Monitorovací systém Visonik Alfa (ProCop) umožňuje komfortní sledování a zobrazování hodnot technologických veličin, jejich archivaci, signalizaci chyb a alarmních stavů. Dovoluje také operátorské ovládání technologie. Programový systém je navržen jako vysoce modulární prostředek, který umožňuje spolupráci s nejrůznějšími prvky technologie připojenými k monitorovacímu počítači.

Mezi charakteristické rysy popisovaného systému je možno zařadit:

Uživatelský návrh zobrazení technologie je zcela jednoduchý, uživatelsky orientovaný, nepožaduje programátorské znalosti, a proto jej zvládne technolog "neprogramátor".
Možnosti dynamizací grafických prvků dovolují, aby každý grafický prvek ve vytvořeném systému byl "oživen" v závislosti na stavu technologie téměř neomezeným počtem způsobů. Jsou možné i animační dynamizace.
Řešení komunikačních cest dovoluje k monitorovacímu počítači současně připojit i značně nesourodá technologická zařízení.
Hierarchické členění databáze umožňuje rozčlenit proměnné podle provozů, stanic, okruhů, regulátorů apod. To je zvlášť zajímavé v případě větších technologických celků, kdy se databáze proměnných stává rozsáhlou a nepřehlednou.
Pro snadnou obsluhu monitorovacího programu byly využity veškeré možnosti poskytované operačním systémem jako jsou dialogová okénka, lokální nabídky nebo grafické ovládací prvky (tlačítka, potenciometry, displeje, grafy).
Historické trendy veličin je možno zobrazit velmi komfortním způsobem (liniovými grafy nebo ve formě tabulky) a rovněž je možno z nich tisknout protokoly.
Díky multimediálním schopnostem může počítač reagovat na stavy technologie zvukovým upozorněním třeba ve formě mluveného slova. Může také přehrávat instruktážní videosekvence.

Další vlastnosti systému Visonik Alfa

Monitorovací systém ProCop se skládá ze čtyř hlavních programových celků:

Visual Designer je výkonný grafický editor pro interaktivní vytváření technologických schémat aplikací, konfiguraci vstupních a výstupních zařízení, definice vyhodnocování dat apod.
Process Monitor je program, který zajišťuje monitorovací, vizualizační a ovládací operátorské funkce. Získaná data dokáže archivovat pro další zpracování, vyhodnocovat je, popř. exportovat.
Vstupně/výstupní programové moduly umožňují připojit systém k různým technologickým zařízením v závislosti na konkrétních požadavcích. Jsou realizovány ve formě automaticky připojovaných programových modulů zajišťujících optimální komunikaci s technologickým procesem.
Pomocné nástroje jako spouštěč aplikací ProCop Shell nebo archivátor monitorovacích projektů Project Archiver zvyšují komfort práce se systémem.