Produkty > ProCop 2 >Process Monitor

ProCop 2 - Process Monitor

Monitorování technologie v reálném čase řídí vizualizační program Process Monitor. Jedná se o interpret projektu sestaveného programem Visual Designer. Process Monitor řídí komunikaci se sledovanými technologickými systémy, získává aktuální technologická data a zobrazuje je ve formě dynamizovaných technologických schémat. Dále provádí archivaci hodnot technologických veličin pro pozdější zpracování. V průběhu monitorování jsou průběžně vyhodnocovány mimotolerantní a chybové stavy technologie.

Pro účely operátorského ovládání technologie jsou k dispozici nastavovací dialogová okénka, grafické přepínače či tlačítka, ovládací potenciometry, lokální nabídky a speciální ovládací prvky (lokální grafy, časové průběhy, časové programy a další).

Process Monitor poskytuje i další služby:

Historické trendy uchovávají časové průběhy hodnot sledovaných technologických veličin. Pro jejich pozdější vyhodnocení je k dispozici grafické i tabulkové zobrazení.
Hlášení alarmů obsluze s možným zvukovým doprovodem ať už ve formě sirény či mluveného slova. Alarmy je možno také zasílat jako krátké textové zprávy na operátor nebo mobilní telefon GSM.
Archiv alarmů a událostí se vytváří pro potřeby zpětné analýzy chodu systému a operátorských zásahů do něj. Archivované alarmy je možno třídit a filtrovat podle různých kritérií jako např. čas vzniku alarmu, jeho priorita, místo vzniku apod.
Systémový zápisník archivuje systémové stavy, přihlašování a odhlašování obsluhy do systému, opravitelné chyby a další. Systém může spolupracovat s řídicími programy zálohovacích zdrojů UPS a dokáže hlásit výpadky a opětovné zapojení do napájecí sítě.
Přístupová hesla chrání systém proti zásahu nepovolané osoby. Každý uživatel má přiděleno své uživatelské jméno a definován rozsah přístupových práv a omezení. Lze také definovat okruh pravomocí, které je možno vykonávat bez přihlášení konkrétního uživatele. Přihlášení i odhlášení jsou archivována pro případ pozdější kontroly. Úroveň přístupu je možné definovat pro každý ovládaný grafický prvek podle důležitosti nastavované veličiny.
Tabulkový kalkulátor pracující v reálném čase dokáže vyhodnocovat výrazy nad okamžitými hodnotami technologických veličin. Je výborným pomocníkem při uvádění technologie do optimálního provozního stavu.
Dynamická datová výměna (DDE) umožňuje obousměrnou komunikaci s libovolnou aplikací podporující DDE. Takto lze pomocí DDE předávat data, která má Process Monitor k dispozici, jiným aplikacím, a současně získávat data z jiných aplikací pro potřeby Process Monitoru. Prostřednictvím NetDDE lze komunikovat také s okolními počítači v síti.
Tiskové úlohy z jednotlivých částí systému lze směrovat na různé tiskárny včetně síťových tiskáren, faxů a podobně. Široké možnosti nastavení parametrů tisku vám umožní tisknout alarmy, trendy i displeje přesně podle vašich představ.
Kontextová nápověda pomáhá při ovládání celého programu Process Monitor. Obsahuje velké množství přehledně tříděných  informací o všech částech systému. Využijí ji jak začátečníci, tak i zkušení uživatelé.