Produkty >AlfaPort

AlfaPort

Základní vlastnosti

AlfaPort

AlfaPort osazen moduly RS232GL, MBusG a vždy s ethernet přepínačem

Komunikační převodník a server sériových portů AlfaPort byl vyvinut na základě poznatků z dlouhodobého nasazování monitorovacího systému ProCop. AlfaPort je koncipován jako modulární zařízení s integrovaným ethernetovým rozhraním a dvouportovým přepínačem 100BaseT. Umožňuje tak po ethernetu rozšířit  PC nebo AlfaBox+ až o dvě sériová rozhraní, elektricky konvertovat dvě sériová rozhraní mezi sebou, nebo zpřístupnit sériové rozhraní přes mobilní síť. Integrovaný přepínač pak umožňuje AlfaPorty řetězit bez nutnosti externího přepínače.

Přehled vlastností:

komunikační převodník (komunikace on-line) a síťový server
2x modulární sériové rozhraní pro AlfaModuly
ethernet 100BaseT Auto-MDIX s integrovaným dvouportvým přepínačem (swicth)
pro PC ProCop, AlfaBox+ i jiné aplikace
nevyžaduje IP adresu pro komunikaci v lokální síti s dispečinkem ProCop a AlfaBox+
1x USB 2.0B pro konfiguraci

AlfaPort není datový koncentrátor, jedná se o komunikační převodník. Přeposílá data z jednoho rozhraní na druhé a zpět, dle konfigurace.

Moduly jsou shodné s moduly pro AlfaBox+.

Pokud je AlfaPort osazen AlfaModul.RS232GL a AlfaModul.MBusG, nebo AlfaModul.MBusGX, nahrazuje převodník M-Bus Master EB401 opto. Navíc může připojit sběrnici M-Bus po ethernetu (LAN), bez nutnosti nastavení IP adres.

Exclam Upozornění!

AlfaPort lze použít jen s dispečinky ProCop 3.5 a vyšší verze. Stávající dispečinky je nutné upgradovat.

Modulární architektura

Každý AlfaPort má vždy rozhraní Ethernet 10/100Base-T s Auto-MDIX (automatické křížení), integrovaný dvouportový ethernet přepínač (switch),  rozhraní USB 2.0B pro konfiguraci a dvě modulární  sériové rozhraní pro volitelné zásuvné moduly.

Tato rozhraní jsou totožná s AlfaBox +, zásuvné moduly jsou mezi verzemi AlfaBox+ a AlfaPort zcela záměnné. Volba zásuvných modulů záleží na potřebách konkrétní aplikace. Tato architektura umožňuje připojení až tří různých komunikačních rozhraní současně.

U AlfaPort je shodně jako u AlfaBox + použit přehledný způsob identifikace instalovaných zásuvných modulů pomocí barevných terčíků viditelných na čelním panelu zařízení. Tím je zajištěn okamžitý přehled o konfiguraci komunikačních rozhraní převodníku.

V současnosti je k dispozici celá škála zásuvných modulů, které jsou stále doplňovány o nové rozhraní a technologie, které se objevují na trhu. K dispozici jsou například rozhraní RS232, RS485, M-Bus, LON, KNX a další. Také je k dispozici galvanicky oddělený modul AI1DI4G s jedním analogovým a čtyřmi binárními vstupy. Pro připojení přes mobilní operátory je k dispozici modul AlfaModul.GSM.

Jednoduché přepínání přednastavených konfigurací

K volbě režimu provozu serveru AlfaPort slouží pole konfiguračních přepínačů v okénku na horní hraně vedle napájecího konektoru. Přepnutí přepínače se projeví ihned bez nutnosti odpojení napájení. Přepínače slouží pro nastavení základních režimů a parametrů. Tři barevné LED diody u napájecího konektoru slouží k indikaci provozních a poruchový stavů. Podrobný popis je k dispozici v montážním letáku.

AlfaBox se montuje na standardní lištu DIN35.

Aplikace síťového sériového serveru AlfaPort

AlfaPort je určen zejména pro následující aplikace, je však možné jej využít i pro jiné případy, které je však potřeba raději konzultovat.

převodník sběrnice M-Bus - RS232/ RS485/Ethenet pro odečítání měřičů spotřeb
rozšíření AlfaBox+ o galvanicky oddělená sériová rozhraní
rozšíření počítače o galvanicky oddělená sériová rozhraní (serveru, virtualizace)
komunikace přes Ethernet s průmyslovými PLC
GSM/GPRS/SMS modem pro PC dispečinky ProCop 3
GSM/GPRS modem pro AlfaBox
až 8 binárních a 2 analogové galvanicky oddělené vstupy přes ethernet do PC
integrace zařízení různých výrobců přes ethernet
AlfaPort je vybaven integrovaným dvouportovým switchem,  lze jednoduše řetězit

AlfaMBus.232, AlfaMBus.485 - typová řešení s AlfaPort

Pod obchodním označením AlfaMBus.232 a AlfaMBus.485 se ukrývá AlfaPort, osazený modulem AlfaModul.RS232GL nebo AlfaModul.RS485 a vždy modulem AlfaModul.MBusXG. Navíc je předkonfigurován tak, že slouží jako převodník sériového rozhraní RS232/RS485 na sběrnici M-Bus.

AlfaMBus.232 - AlfaPort, AlfaModul.RS232GL a AlfaModul.MBusXG
AlfaMBus.232 - AlfaPort, AlfaModul.RS485 a AlfaModul.MBusXG

Příklad komunikace: Výměníková stanice s PLC se sériovou komunikací a měřiči spotřeb s připojením LAN/WAN

aport_topo1

AlfaPort nabízí rozšíření PC o dvě sériová rozhraní v rámi lokální či rychlé rozhlehlé firemní sítě. Zabezpečená optimalizovaná komunikace s dispečinkem ProCop 3 umožňuje připojit i PLC, které nelze jinými převodníky RS232/Ethernet připojit. Osazením modulů AlfaModul.RS232GL a AlfaModul.MBusXG do AlfaPortu lze on-line v lokální síti komunikovat se zařízením na RS232 a až se 60 měřiči spotřeb na sběrnici M-Bus. ProCop 3 a AlfaPort mohou komunikovat v jednom segmentu LAN bez nutnosti nastavení IP adres.

Příklad komunikace: Jak rozšířit AlfaBox+ o komunikační rozhraní v rámci rozvaděče i mimo něj

aport_topo2

AlfaBox+ má rovněž omezené množství pozic pro moduly. Jednoduchým propojením síťovým (patch) kabelem s AlfaPortem docílíme rozšíření rozhraní AlfaBoxu+ o další dvě sériová rozhraní. Pokud potřebujeme připojit sériové zařízení v jiném místě a máme zde dostupnou lokální síť, můžeme připojit i topologický vzdálený AlfaPort k AlfaBoxu+. AlfaBox+ a AlfaPort mohou komunikovat v jednom segmentu LAN bez nutnosti nastavení IP adres. Připojit lze širokou škálu průmyslových regulátorů, stačí jen osadit AlfaBox+ a AlfaPort příslušnými moduly.

Příklad komunikace: Náhrada LON karty do PC

aport_topo4

Připojujeme-li průmyslové regulátory po sběrnici LON, jako například Desigo PX, bylo nezbytné doplnit PC o rozšiřující kartu s tímto rozhraním, nebo použít router Ethernet/LON . Ovladače některých karet však nepodporují 64-bitové operační systémy. Nyní je možné pro malý počet regulátorů na sběrnici LON použít AlfaPort osazený modulem AlfaModul.LON.

Příklad komunikace: AlfaMBus.232, AlfaMBus.485 a AlfaPort jako M-Bus master přes GSM/GRPS/SMS

aport_topo5

Pro komunikaci PC přes GSM či GPRS, nebo pro zasílání SMS je nutné mít k dispozici sériové rozhraní na PC a modem. Tuto funkci nyní nahradí AlfaPort, osazený modulem AlfaModul.GSM. Virtuální servery obvykle nedisponují žádným sériovým rozhraním, pouze síťovým rozhraním. Zde najde AlfaPort mnoho uplatnění. AlfaPort s modulem AlfaModul.GSM může rovněž sloužit ke zpřístupnění sériového rozhraní přes GPRS, například pro odečty měřičů spotřeb, nebo pro on-line komunikaci s některými regulátory.

Exclam Upozornění!

AlfaPort s modulem AlfaModul.GSM nenahrazuje AlfaBox+! Jedná se o komunikační převodník, nikoliv datový koncentrátor. Některé regulátory přes GPRS a AlfaPort nelze připojit! AlfaPort neumí držet trendy, ani autonomně hlásit alarmy. Slouží pouze k on-line komunikaci a neoptimalizuje množství přenesených dat!

Napájení

Komunikační převodník AlfaPort se shodně jako AlfaBox+ napájí z dodávaného síťového zdroje - síťového adaptéru 100-240V/50-60Hz - =5V/3A.

Dokumentace

Prohlášení o shodě
Informační leták
Montážní leták