Produkty > AlfaModuly >RS485G Modul

AlfaBox 3 - AlfaModul.RS485G

AlfaModul.RS485G (s číslem 4 na identifikačním kolíčku)

AlfaModul.RS485G

Modul je určen pro rozšíření datového koncentrátoru AlfaBox a komunikačního převodníku AlfaPort o jedno sériové rozhraní RS485/RS422 s galvanickým oddělením. Toto rozhraní může sloužit k připojení na sběrnici RS485, PLC, měřiče energií nebo jiného zařízení k datovému koncentrátoru. Dále také k připojení zařízení přes duplexní linku RS422 (4 dráty, nejlépe 2 kroucené páry) s galvanickým oddělením.

Funkce

AlfaModul.RS485G realizuje jedno galvanicky oddělené rozhraní RS485/422 pro AlfaBox/AlfaPort. Modul RS485G je napájen ze zdroje datového koncentrátoru.

Modul má integrováno nezávisle připojitelné napájení a ukončení sběrnice (terminátor). Speciální svorka do RJ45 konektoru pro sběrnici RS422 (4-5 drátů) zároveň připojuje terminátor na obou párech a napájení na vysílacím páru. Konektor označený písmenem "G" na svorce umožňuje připojit stínění kabelu.

Exclam Upozornění!

Stínění kabelu připojujeme k uzemnění vždy jen v jednom bodě!

Projektování RS485

V jednom datovém koncentrátoru mohou být použity maximálně tři rozšiřující moduly RS485G. Celkem může mít AlfaBox až 3 rozhraní RS485G a 1 vestavěné rozhraní RS232. Ve verzi Eth má AlfaBox 3.0 jedno rozhraní Ethernet. AlfaBox + má vždy rozhraní ethernet 100Base-T. V komunikačním převodníku AlfaPort mohou být použity až dva moduly RS485G.

Sběrnice RS485 nesmí obsahovat odbočky ani smyčky. Jednotlivé segmenty musí být propojovány až na odnímatelné svorkovnici datového koncentrátoru.

Polarita

Vodiče sběrnice RS485 nejsou záměnné, je potřeba dbát na polaritu (+/-). Sběrnice je odolná vůči zkratu.

Terminátory, napájení a stínění

Terminátory se zapojují na obou koncích sběrnice, na jednom konci se může přivést napájení sběrnice. Zapnutí terminátorů a napájení se provádí dle montážního letáku. Případné uzemnění stínění se provádí buď odděleně po segmentech na jednom konci, nebo se všechna stínění segmentů propojí a uzemní v jediném bodě celé sběrnice. Uzemnění RS485 se provádí na kostru rozvaděče, nikoliv na AlfaBox.

Projektování RS422

Svorka RS422GDuplexní linka RS422 slouží zejména ke galvanickému oddělení rozhraní RS232 nebo komunikaci na delší vzdálenost. Komunikace probíhá paralelně dvěma nejlépe kroucenými páry vodičů - dvě linky RS485 paralelně, každá pro přenos dat jen jedním směrem, vysílací (T) a přijímací (R) pár.

Polarita

Vodiče každého páru RS422 nejsou záměnné, dbáme jejich polaritu (+/-). Ta je vyznačena na svorce.

Terminátory, napájení a stínění

Terminátory se umisťují na oba konce obou párů, každá strana pak napájí svůj vysílací pár. Modul RS485G při použití svorky do RJ45 automaticky připojuje terminátory na obou párech a napájí vysílací pár.

Stínění linky může být připojeno ke svorce na pin označený písmenem "G", nebo na zem rozvaděče.

Exclam Upozornění!

Stínění kabelu připojujeme k uzemnění vždy jen v jednom bodě!

Konfigurace sběrnice RS485 v ProCop Designer

Při použití modulu RS485G pro připojení sběrnic RS485 (Mac485) v AlfaBoxu/AlfaPortu vložíme cestu typu "RS485 Way", nastavíme komunikační parametry dle potřeby.

V sekci "Parametry linky RS485" nastavíme přepínač "Ovládat vysílač signálem RTS" na "Ano". Komunikace na lince probíhá tak, že se při vysílání připojí vysílací obvod modulu ke komunikačnímu páru vodičů pomocí modemového signálu RTS. Přijímací obvod je připojen trvale. Proto modul "slyší" i vlastní vysílání. To lze softwarově potlačit pomocí přepínače "Filtrovat vlastní vysílání".

Do cesty podle potřeby přidáme protokol RS485 například pro měřiče, nebo standardní zařízení s rozhraním RS485. Pro sítě AlfaBoxů pak zvolíme protokol Mac485. Po protokol pak standardně přidáváme již konkrétní moduly, nebo datové koncentrátory.

Konfigurace linky RS422 v ProCop Designer

Pro oddělení rozhraní RS232 duplexní linkou RS422 a realizovanou modulem RS485G v AlfaBoxu/Alfaportu použijeme v Designeru cestu "RS232 Way". Jelikož není použit modul RS232G(x) vypneme "Kontrolovat typ modulu", aby nedocházelo k alarmům. Komunikační parametry zvolíme dle potřeby.

Důležité ale je, aby byl v "Řízení toku dat" příznak "Nahodit RTS" nastaven na "Ano", tedy modemový příznak RTS byl po celou dobu komunikace zapnut. Důvodem je, aby k vysílacímu páru vodičů na modulu byl trvale připnut vysílací obvod modulu.

Do cesty vložíme protokol, nebo modul dle potřeby.

Technická data

Napájení modulu: ze zdroje AlfaBox/AlfaPort
Datové signály: viz montážní leták
Komunikační rychlost: max. 115,2 kbit/s
Max. délka vedení: max. 1200m
Max. počet zařízení na sběrnici RS485: 32/1 segment
Max. počet zařízení na lice RS422: 2
Galvanické oddělení: Ano
Napájení / ukončení sběrnice RS485: Volitelně / Volitelně
Napájení / ukončení linky RS422: Vysílací pár / Ano
Objednací kód: AlfaModul.RS485G

Dokumentace

AlfaBox +
AlfaPort
Prohlášení o shodě
Montážní leták

 

AlfaModul.RS485G (moduly do roku 2014)

AlfaModul.RS485G

Modul je určen pro rozšíření datového koncentrátoru AlfaBox a komunikačního převodníku AlfaPort o jedno sériové rozhraní RS485 s galvanickým oddělením. Toto rozhraní může sloužit k připojení na sběrnici RS485, PLC, měřiče energií nebo jiného zařízení k datovému koncentrátoru.

Funkce

AlfaModul.RS485G realizuje jedno galvanicky oddělené rozhraní RS485 pro AlfaBox 3.0. Modul RS485G je napájen ze zdroje datového koncentrátoru.

Modul má integrováno nezávisle připojitelné napájení a ukončení sběrnice (terminátor).

Projektování

V jednom datovém koncentrátoru mohou být použity maximálně tři rozšiřující moduly RS485G. Celkem může mít AlfaBox až 3 rozhraní RS485G a 1 vestavěné rozhraní RS232. Ve verzi Eth má AlfaBox 3.0 jedno rozhraní Ethernet. AlfaBox + má vždy rozhraní ethernet 100Base-T.

Sběrnice RS485 nesmí obsahovat odbočky ani smyčky. Jednotlivé segmenty musí být propojovány až na odnímatelné svorkovnici datového koncentrátoru. Vodiče sběrnice RS485 nejsou záměnné, je potřeba dbát na polaritu. Sběrnice je odolná vůči zkratu.

Terminátory se zapojují na obou koncích sběrnice, na jednom konci se může přivést napájení sběrnice. Zapnutí terminátorů a napájení se provádí dle montážního letáku.

Případné uzemnění stínění se provádí buď odděleně po segmentech na jednom konci, nebo se všechna stínění segmentů propojí a uzemní v jediném bodě celé sběrnice. Uzemnění se provádí na kostru rozvaděče, nikoliv na AlfaBox.

Technická data

Napájení modulu: ze zdroje AlfaBox/AlfaPort
Datové signály: viz montážní leták
Komunikační rychlost: max. 115,2 kbit/s
Max. délka vedení: max. 1200m
Max. počet zařízení na sběrnici: 32/1 segment
Galvanické oddělení: Ano
Napájení / ukončení sběrnice: Volitelně / Volitelně
Objednací kód: AlfaModul.RS485G

Dokumentace

AlfaBox +
AlfaPort
Prohlášení o shodě
Montážní leták