Produkty > AlfaModuly >RS232GSL Modul

AlfaBox 3 - AlfaModul.RS232GSL

AlfaModul.RS232GSL

AlfaModul.RS232GSL

Modul je určen pro rozšíření datového koncentrátoru AlfaBox a komunikačního převodníku AlfaPort o jedno galvanicky oddělené sériové rozhraní RS232 a jeden digitální vstup (suchý kontakt) primárně určený pro detekci výpadku síťového napájení. Toto rozhraní je navrženo k připojení přes servisní konektor regulátoru Siemens řady Saphir k převodníku AlfaBox.

Funkce

AlfaModul.RS232GSL je napájen ze zdroje převodníku AlfaBox a převádí obousměrně signály TxD a RxD z interní sběrnice AlfaBoxu a rozhraní RS232. Galvanicky oddělená část se napájí integrovaným galvanicky odděleným zdrojem ze zdroje datového koncentrátoru AlfaBox.

Projektování

V jednom datovém koncentrátoru mohou být použity maximálně 3 rozšiřující moduly RS232GSL. Celkem může mít AlfaBox až 3 rozhraní RS232GSL a 1 integrované rozhraní RS232 bez galvanického oddělení. Ve verzi Eth má AlfaBox 3.0 jedno rozhraní Ethernet. AlfaBox + má vždy rozhraní ethernet 100Base-T.

Koncentrátor AlfaBox a regulátor Saphir se propojují přímým (tzv. patch) kabelem UTP 5, zakončeným na obou stranách konektorem RJ45 (kabel není součástí dodávky).

Maximální délka vedení mezi připojovaným externím zařízením a konektorem modulu RS232GSL je 15m. Pokud by tato délka měla být větší, je potřeba buď galvanicky oddělit i stranu regulátoru, nebo použít modul RS232 a zabezpečit galvanické oddělení celého vedení na obou koncích.

Digitální vstup se připojuje přes dodávanou svorkovnici piny A a B a signalizuje se spojením pinu A s pinem B např. pomocí externího relé (suchý kontakt). Je primárně určen pro detekci výpadku napájení.

Technická data

Napájení modulu: ze zdroje AlfaBox/AlfaPort
Datové signály: jen TxD, RxD viz montážní leták
Digitální vstup: suchý kontakt primárně určený pro detekci výpadku síťového napájení
Komunikační rychlost: max. 115,2 kbit/s
Max. délka vedení: max. 15m
Max. počet zařízení: 1
Galvanické oddělení: Ano
Objednací kód: AlfaModul.RS232GSL

Dokumentace

AlfaBox +
AlfaPort
Prohlášení o shodě
Montážní leták