Produkty > AlfaModuly >M-BusG Modul

AlfaBox 3 - AlfaModul.MBusG

AlfaModul.MBusG

AlfaModul.MBusG

Modul je určen pro rozšíření datového koncentrátoru AlfaBox a komunikačního převodníku AlfaPort o jedno sériové rozhraní M-Bus s galvanickým oddělením. Toto rozhraní slouží jako master sběrnice M-Bus pro připojení až 3 zařízení typu slave až do vzdálenosti povolené normou.

Funkce

AlfaModul.MBusG je napájen ze zdroje převodníku AlfaBox/AlfaPort a převádí obousměrně signály interní sběrnice AlfaBoxu/AlfaPortu a rozhraní M-Bus. Současně funguje jako master sběrnice M-Bus a sběrnici napájí. Sběrnice M-Bus je od převodníku galvanicky oddělena. Sběrnice M-Bus není jištěná proti připojení nevhodného napětí, je odolná vůči zkratu.

Projektování

V jednom datovém koncentrátoru AlfaBox mohou být použity maximálně tři rozšiřující moduly MBusG, v převodníků AlfaPort maximálně dva moduly. Celkem může mít AlfaBox až tři rozhraní M-Bus a lze tedy připojit až 9 zařízení, AlfaPort může komunikovat se 6  zařízeními. AlfaBox má jedno vestavěné rozhraní RS232. Ve verzi Eth má AlfaBox 3.0 jedno rozhraní Ethernet. AlfaBox + má vždy rozhraní ethernet 100Base-T.

Při požadavku na většího počtu připojených zařízení slave je potřeba použít rozšiřující modul AlfaModul.MBusXG, nebo AlfaPort osazený modulem AlfaModul.MBusXG.

Maximální doporučená délka sběrnice M-Bus mezi nejvzdálenějším připojovaným externím zařízením a konektorem modulu je dle normy M-Bus, až několik kilometrů dle kvality a topologie vedení. Sběrnice M-Bus nesmí obsahovat smyčky. Vodiče sběrnice M-Bus jsou záměnné, není potřeba dbát na polaritu.

Technická data

Napájení modulu: ze zdroje AlfaBox/AlfaPort
Datové signály: viz montážní leták
Komunikační rychlost: max. 2,4 kbit/s
Max. délka vedení: dle normy M-Bus
Max. počet zařízení: 3
Galvanické oddělení: Ano
Napájení / ukončení sběrnice: Ano / -
Objednací kód: AlfaModul.MBusG

Dokumentace

AlfaBox +
Prohlášení o shodě
Montážní leták