Produkty > AlfaModuly >RS232 Modul

AlfaModul.RS232

AlfaModul.RS232

AlfaModul.RS232

Modul je určen pro rozšíření datového koncentrátoru AlfaBox a komunikačního převodníku AlfaPort o jedno sériové rozhraní RS232 bez galvanického oddělení. Toto rozhraní může sloužit k připojení PLC, modemu, měřiče energií nebo jiného zařízení k datovému koncentrátoru.

Funkce

AlfaModul.RS232 je napájen ze zdroje převodníku AlfaBox/AlfaPort a převádí obousměrně signály z interní sběrnice na rozhraní RS232. Modul vyhovuje doporučení ITU-T V.24.

Projektování

V jednom datovém koncentrátoru mohou být použity maximálně tři rozšiřující moduly RS232. Celkem může mít AlfaBox až 4 rozhraní RS232. Ve verzi Eth má AlfaBox 3.0 jedno rozhraní Ethernet. AlfaBox + má vždy rozhraní ethernet 100Base-T. Komunikačního převodník AlfaPort může mít až dvě komunikační rozhraní RS232, může sloužit jako dvojnásobný ethernetový sériový port.

Maximální délka vedení mezi připojovaným externím zařízením a konektorem modulu RS232 je 15m. Pokud by tato délka měla být větší, je třeba zabezpečit galvanické oddělení modulu RS232 i připojovaného zařízení od propojovacího vedení.

Technická data

Napájení modulu: ze zdroje AlfaBox/AlfaPort
Datové signály: viz montážní leták
Komunikační rychlost: max. 115,2 kbit/s
Max. délka vedení: max. 15m
Max. počet zařízení: 1
Galvanické oddělení: Ne
Objednací kód: AlfaModul.RS232

Dokumentace

AlfaBox +
AlfaPort
Prohlášení o shodě
Montážní leták