Produkty > AlfaModuly >LON Modul

AlfaBox 3 - AlfaModul.LON

AlfaModul.LON

AlfaModul.LON

Modul je určen pro rozšíření datového koncentrátoru AlfaBox a komunikačního převodníku AlfaPort o jedno rozhraní LON, které je vždy od AlfaBoxu/AlfaPortu galvanicky odděleno. Toto rozhraní umožňuje připojit zařízení ve volné topologii a topologii typu sběrnice.

Modul je určen zejména pro připojení systémů Desigo™ PX firmy Siemens protokolem BACNet na sběrnici LON.

Modul umožňuje připojit i zařízení standardu LonWorks™ se síťovými proměnnými.

Zařízení využívající protocol BACnet i standardu LonWorks™ je možné připojit na jednu sběrnici LON a současně monitorovat s využitím jednoho modulu AlfaModul.LON. Zařízení musí být v jedné adresní doméně sběrnice LON, mohou však být v různých síťích a musí mít unikátní celé LON adresy.

Funkce

AlfaModul.LON je napájen ze zdroje datového koncentrátoru AlfaBox/AlfaPort a převádí obousměrně signály z interní sběrnice AlfaBoxu/AlfaPortu a rozhraní LON. Modul implementuje rozhraní FT-10 dle specifikace firmy ECHELON®. Sběrnice LON je odolná vůči zkratu.

Projektování

Modul LON má dvojnásobnou velikost, v případě použití jednoho modulu LON je možné použít dva jiné moduly, nebo pouze jeden další modul LON. AlfaBox má 1 vestavěné rozhraní RS232. Ve verzi Eth má AlfaBox 3.0 jedno rozhraní Ethernet. AlfaBox + má vždy rozhraní ethernet 100Base-T.

Sběrnice LON se projektuje dle specifikací firmy ECHELON, modul podporuje sběrnicovou a volnou topologii. Terminátory musí být na sběrnici připojeny externě. Vodiče sběrnice LON Bus jsou záměnné, není potřeba dbát na polaritu.

Technická data

Napájení modulu: ze zdroje AlfaBox/AlfaPort
Datové signály: viz montážní leták
Komunikační rychlost: max. 78,1 kbit/s
Max. délka vedení - volná topologie: max. 450m
Max. délka vedení - sběrnicová topologie: max. 900m
Max. počet zařízení na sběrnici: 64
Galvanické oddělení: Ano
Napájení / ukončení sběrnice: Ne / Ne
Objednací kód: AlfaModul.LON

Dokumentace

AlfaBox +
Prohlášení o shodě
Montážní leták