Topologie >GPRS bez vlastního APN

Základní topologie - ProCop, AlfaBox a GPRS

GPRS bez vlastního APN

Monitorovací systém již řadu let nabízí jako jeden z možných komunikačních prostředků přenos dat přes GSM modem. Princip komunikace přes GSM modem stávající technologií CSD (Circuit Switched Data) je velmi podobný klasickému přenosu dat přes běžný telefonní modem.

GPRS

Nyní byl do systému implementován zcela nový a velmi perspektivní způsob komunikace využívající technologii nazývanou zkratkou GPRS (General Packet Radio Service). Na rozdíl od klasických GSM přenosů, kde je před každým přenosem dat nutno navázat spojení, u GPRS nutnost navazování spojení odpadá. Komunikaci přes GPRS lze přirovnat ke klasické počítačové síti, kde každý připojený počítač má přidělenu unikátní adresu. Kdykoliv může vyslat či přijmout datový paket, aniž by musel pokaždé znovu navazovat spojení s počítačem, jemuž je daný paket adresován.

Z pohledu monitorování technologií je technologie GPRS zajímavá především z hlediska periody navazování spojení s monitorovanou technologií. Pomocí technologie GPRS lze navazovat spojení v kratších intervalech, a to při nižších nákladech na spojení. Prakticky tak získáme přenosové médium s vlastnostmi rádiové sítě v nákladech srovnatelných s telefonním připojením.

Zatímco při klasických datových přenosech se cena za komunikační poplatky odvíjí od času připojení, při komunikaci technologií GPRS je cena stanovována dle objemu přenesených dat. Přitom je nutné si uvědomit, že při dnes obvyklém účtování (1 min + sec) je každé navázání spojení klasickou technologií CSD, byť na několik vteřin, zpoplatněno stejnou částkou, jako celá minuta spojení. Oproti tomu, technologie GPRS, umožňuje přenést malý objem dat v mnohem kratších intervalech, přičemž poplatek za přenos je dán skutečným objemem přenesených dat.

GPRS

Prakticky jedinou nevýhodou přenosu dat technologií GPRS je, že na rozdíl od CSD zde není možnost použít stejný GSM modem i pro odesílání alarmích SMS zpráv. Technologie odesílání SMS zpráv přes GPRS již sice existuje, žádný z domácích mobilních operátorů ji však v současné době nepodporuje.

Topologie při přenosu dat technologií GPRS se nijak neliší od klasických datových přenosů technologií CSD.

note Poznámka:

Datové přenosy byly odladěny a odzkoušeny s GSM modemy Siemens MC35, MC39i, ES75 v několika GSM sítích v ČR a SR.