Návody >Data v SQL

Data v SQL

ProCop od verze 3.5 disponuje možností ukládat data nejen v BDE databázi, ale také s využitím Microsoft SQL Serveru.

Podporované SQL servery

V současnosti je možné použít SQL servery společnosti Microsoft a to verze 2008, 2012, 2014 a 2016. V případě využití volné edice Express je nutno počítat s omezením velikosti databáze a rychlostí. Pro udržování konstantní velikosti databáze SQL je možné použít archivaci trendů do dalších databází.

Podporované SQL Servery:

Microsoft SQL Server 2012/2014/2016 Standard (případně vyšší verze)
olimitováno pouze velikostí úložiště, velikostí paměti a počtem licencovaných jader
Microsoft SQL Server 2012/2014/2016 Expres (zdarma)
olimit 10GB velikost databáze, 1GB RAM

Exclam Důležité upozornění!

Licence SQL databází nejsou součástí monitorovacího systému ProCop a řídí se licenčními podmínkami a pravidly výrobce. SQL databáze Standard je v současnosti licencována na uživatele, nebo na jádra procesoru. Licencování na uživatele nelze použít v případě publikování na webu (ProWeb), případně je neekonomické, jelikož se do uživatelů počítají veškeré zdroje dat (stanice, AlfaBoxy, importy) plus uživatelé.

prod_tip_sm Tip!

Pro zjištění velikosti databáze (trendů), postačí provést kompilaci celého projektu a na konci překladu modulů se od verze 3.6 zobrazuje statistika period trendů a velikosti dat v SQL za 1 rok.

Scénáře nasazení

Využití SQL databáze Monitorovacím systémem ProCop lze v různých variantách:

MS SQL je nainstalována lokálně nebo na jiném serveru, je k dispozici oprávnění správce (sa)
oProCop je správcem serveru (sa), umožňuje vytvářet databáze s archivy trendů
oinstalační program vytvoří databázi ProCopDB v SQL serveru a také ji připraví k použití
MS SQL je nainstalována lokálně nebo na jiném serveru, není k dispozici oprávnění správce
onejednodušší je požádat správce SQL serveru o vytvoření databáze skriptem "Create ProCop Database.sql"
onebude možné vytvářet archivy trendů, ProCop nemá oprávnění vytvářet další databáze v SQL serveru
opokud to správce umožní, postačuje nastavit TRUSTWORTHY ON na celém SQL serveru a archivace bude možná
ALTER DATABASE ProCopDB SET TRUSTWORTHY ON
Lokální Microsoft SQL Server 2012/2014/2014 Express instaluje monitorovací systém ProCop
oje nutné mít k dispozici instalační soubory (setup.exe) a ten odkázat při instalaci
oProCop je správcem serveru (sa), umožňuje vytvářet databáze s archivy trendů
oinstalační program nainstaluje SQL Server, instanci ProCop, vytvoří databázi ProCopDB a tu také připraví k použití