Návody > Data v SQL >Instalace SQL databáze

Instalace SQL databáze

Instalační program umožňuje nastavit (nainstalovat) a připravit SQL databázi:

Povolit nastavení přístupu do ProCop Cloudu
oumožní volit v designeru na tomto počítači, zda exportovat data do cloudu (procloud.alfamik.cz), či nikoliv
opokud není tato volba zatržena, nebude možné projekt z tohoto počítače exportovat do cloudu, lze změnit pouze v registry
Žádná  akce s SQL databází
onic nedělá, vše bude nutné provést z designeru, pokud bude potřeba nastavit SQL
Konfigurovat SQL databázi pro systém ProCop
onakonfiguruje již existující SQL server, je potřeba oprávnění správce (sa)
onásledně bude potřeba zadat:
SQL Server - jméno (IP adresa) počítače, na kterém je nainstalován SQL server (localhost = tento počítač)
Jméno instance - SQL serverů může být na jednom počítači instalováno více - pak jsou pojmenovány, pokud je jen jeden (Default)
Heslo správce (sa) - heslo nejvyššího správce celé instance SQL serveru, pokud jej nemáme musíme požádat správce, aby nám vytvořil databázi ručně
Název databáze - volitelný, obvykle ProCopDB, nebo jakýkoliv jiný
Heslo uživatele ProCop - při přípravě se vytváří uživatel ProCop, vlastník a kompletní správce databáze (nikoliv instance), můžeme ponechat prázdné, bude shodné s heslem správce (sa)
Instalovat MS SQL 2014 Express Edition (nutno mít Setup.exe)
onainstaluje a nakonfiguruje bezobslužně MS SQL Express
onásledně bude potřeba zadat:
SQL Server - jméno (IP adresa) počítače, na který se má nainstalován SQL server (obvykle localhost = tento počítač)
Jméno instance - jméno této instalace SQL serveru,  nejlépe ponecháme ProCop, nebo prázdné
Heslo správce (sa) - heslo nejvyššího správce celé instance SQL serveru
Název databáze - volitelný, obvykle ProCopDB, nebo jakýkoliv jiný
Heslo uživatele ProCop - při přípravě se vytváří uživatel ProCop, vlastník a kompletní správce databáze (nikoliv instance), můžeme ponechat prázdné, bude shodné s heslem správce (sa)
Cestu k instalačním souborům (Setup.exe)
Adresář pro SQL Data - zde budou umístěny databáze
Lze povolit zobrazení uživatelského rozhraní a ručně provést instalaci SQL serveru

 

Instalace ProCop - volba operace s SQL databází

Instalace ProCop - volba operace s SQL databází

 

prod_tip_sm Tip!

Instalaci a konfiguraci SQL serveru lze také provést dávkovými soubory sqlInstall.bat a sqlPrepare.bat v podadresáři Register po instalaci.