Produkty >AlfaIoT NB

AlfaIoT NB

AlfaIoT je bateriové zařízení pro dálkový odečet měřičů spotřeb AlfaIoT NB, které  využívá technologie Internetu věcí NB-IoT v pásmech GSM / LTE.

AlfaIoT NB MBus

AlfaIot NB MBus s anténou a svorkovnicí MBus

prod_tip_sm Co je to NB-IoT?

Zkratka Narrow Band - Internet of Things, úzkopásmová, obousměrná přenosová technologie založená na bezdrátových sítích GSM nebo LTE. Umožňuje přenos dat v tzv. Internetu věcí, určeno pro malý objem dat, s nízkou energetickou náročností a dlouhou životností baterií. Funguje i v místech se „špatným“ signálem (sklepy, šachtice) a na větší vzdálenosti od BTS (až 15 km – 164dB).

Co umožňuje AlfaIoT NB?

odečítat hodnoty z měřičů spotřeb, nebo další veličiny, jako teploty, digitální vstupy, atp. dle typu (K60x., KMP, MBus, 2x teplota, 2x digitální vstup, Modbus, ...)
odesílat odečtené údaje technologií NB-IoT v pásmech GSM/LTE na server
standardně z měřičů odečítá veličiny jako energii, objem, průtok a teploty
dále lze z měřičů přenášet i hodnoty dvou impulsních vstupů
ukládá historii až 100 odečtů zpětně (dle množství přenášených hodnot) pro případ dočasné nedoručitelnosti na server
k odesílaným údajům připojuje napětí baterie a stav signálu
odečet a odeslání hodnot až 1x za hodinu
životnost baterie při hodinové periodě odečtu a odesílání dat je minimálně 4 roky
životnost baterie značně závisí na odečítaných datech, jejich množství a síle signálu v daném místě
pro speciální použití lze odečty a odesílání dat konfigurovat již v řádu minut, má však podstatný vliv na životnost baterie
hodiny reálného času synchronizované s GSM/LTE sítí, nebo serverem, řídí odečítání dat
fakturační data jsou zabezpečena proti modifikaci při přenosu pomocí MD5 podpisu
potvrzovaný přenos dat
vzdálená konfigurace parametrů
vzdálený upgrade firmwaru

ProIoT - Monitorovací systém ProCop

AlfaIoT odesílá UDP pakety s konfigurovatelnou zprávou ve formátu JSON přes síť mobilního operátora na cílový server s pevnou IP adresou. ProIoT, služba monitorovacího systému ProCop, potvrzuje přijetí zprávy, čímž okamžitě zařízení uspává a šetří tak energii v baterii. Při nedoručení zprávy je tato zopakována dle nastavení, aby byla maximalizována pravděpodobnost doručení. Pokud se data nepodaří doručit na server, nebo se do zařízení nevrátí potvrzení serveru o doručení, jsou data archivována v paměti zařízení a doručována konfigurovatelně v náhradním čase, nebo při další periodě po úspěšném doručení odečtu.

V monitorovacím systému ProCop jsou data z měřiče a AlfaIoT zpracovávána stejně, jako by se jednalo o běžně připojený měřič. S nastavenou periodou jsou ukládána historická data z měřiče, ale i stav AlfaIoT, jako napětí baterie, úroveň/kvalita signálu, atp. Data lze standardně využívat ve vizualizaci a exportovat, jako u jinak připojených zařízení. Je možné provádět export dat do cizích SQL v zákaznickém formátu například exportní službou ProSQL.

Ve vizualizaci je k dispozici chytrá tabulka pro zobrazení, třídění, filtrování a konfigurace jednotlivých měřičů spotřeb a AlfaIoT. Přehledně lze tak zobrazovat stav jednotlivých zařízení a odečtené hodnoty z měřičů.

AlfaIot v ProCop

Přehledová tabulka měřičů v Monitorovacím systému ProCop

Obdobně lze zpracovávat, vizualizovat a archivovat i jiné odečítané veličiny zařízením AlfaIoT a provádět jakékoliv požadované akce na základě změn snímaných hodnot, obdobně jako s data z PLC.

V alarmech i vizuálně v displejích je možné indikovat nízký stav baterie, signálu či informace o nedoručení zprávy.

AlfaIoT provedení

NarrowBand - Internet of Things

Internet věcí, úzkopásmový přenos přes GSM/LTE

bateriové zařízení umístěné v rozvodné krabici
montáž na zeď, uchycení přes postranní otvory
možnost montáže na nosnou konstrukci
baterie umístěna přímo v zařízení
anténní konektor v postranním otvoru, anténa vystupuje
svorka / konektor pro komunikaci se zařízeními v bočním otvoru
mini USB konektor pro připojení chytrého telefonu
konfigurace a diagnostika aplikací pro OS Android 5.0
zasouvací držák pro výměnnou nano SIM NB-IoT
zařízení nemá krytí dle IP

 

Vnitřní architektura

AlfaIoT vnitřní architektura

AlfaIoT vnitřní architektura, baterie

Zařízení AlfaIoT je interně modulární pro snadný upgrade.

Základní deska je osazena řídícím procesorem a mini USB konektorem pro konfiguraci.

Komunikační modul pro AlfaIoT slouží jako rozhraní mezi základní procesorovou deskou a měřičem, nebo jiným, zařízením, vstupem, atp. Základní deska je nahrána příslušným firmwarem dle komunikační desky.

NB-IoT GSM/LTE modul slouží k odesílání dat a komunikace se serverem, vzdálenou konfiguraci s možností upgrade firmwaru.

Napájecí baterie je umístěna uvnitř krabičky.

Infrastruktura NB IoT

odečtené hodnoty zařízení odesílá prostřednictvím sítě NarrowBand IoT
do každého zařízení je nutné vložit aktivovanou SIM v rozměru Nano
SIM musí být registrována v APN zákazníka zřízené operátorem
každá SIM musí mít přidělenu unikátní statickou IP adresu
tarif pro SIM karty NarrowBand s objemem dat odpovídajícím četnosti odečtů
objem dat u každé SIM musí umožnit vzdálenou konfiguraci a upgrade FW
zřízené privátní APN propojeno se serverem zákazníka
na serveru doporučujeme instalovat službu ProIoT NB pro příjem a SQL server pro ukládání dat
konfigurovatelné záložní doručování dat v případě krátkodobého výpadku sítě nebo serveru

Životnost baterie

Na životnost baterie má vliv více faktorů jako:

množství odečítaných dat, perioda odečtu dat
typ komunikačního modulu, typ a konfigurace měřiče, množství dat, které odpovídá
množství dat, které se přenáší
síla signálu sítě v daném místě, délka spojení se sítí

 

Spolehlivě lze zaručit následující parametry:

životnost baterie minimálně 4 roky při odečtu 1x za hodinu
při dobrém signálu a delší periodě odečtů i násobně větší
maximální životnost baterie je 10 let
stav baterie je přenášena na server, varování před vybitím

Obsah dodávky

AlfaIoT rozměry

AlfaIoT rozměry

AlfaIoT zařízení pro odečet měřičů spotřeb v krabičce
základní deska s procesorem a USB pro konfiguraci
MBus modul pro AlfaIoT
komunikační modul NB-IoT GSM/LTE
anténa GSM/LTE
vysokokapacitní lithiová baterie 3.6 V
svorkovnice pro připojení sběrnice M-Bus
 

Exclam Upozornění!

AlfaIoT lze použít jen s dispečinky ProCop 3.7 a vyšší verze. Stávající dispečinky je nutné upgradovat.

Dokumentace

Prohlášení o shodě
Informační leták
Montážní leták