Produkty > AlfaIoT NB >AlfaIoT NB K60x

AlfaIoT NB K60x

Varianta AlfaIoT NB K60x s vnitřním modulem do měřiče spotřeb výrazně prodlužuje životnost baterie. Důvodem je, že nepoužívá sběrnici MBus, která je energeticky náročnější. V případě probuzení tohoto typu měřiče je navíc potřeba počkat řádově desítky sekund do provedení odečtu, což životnost baterie dále snižuje.

Co umožňuje AlfaIoT NB K60x?

AlfaIoT NB K601 a K602 - interní modul s imp. vstupy

AlfaIoT NB K601 a K602 - interní modul s imp. vstupy

odečítat jeden měřič spotřeby Kamstrup Multical® K601, K602 nebo K603
odesílat odečtené údaje technologií NB-IoT v pásmech GSM/LTE na server
standardně odečítá veličiny jako energii, objem, průtok a teploty
nově lze přenášet i hodnoty dvou impulsních vstupů měřičů spotřeb
historie až 100 odečtů zpětně (dle množství přenášených hodnot) pro případ dočasné nedoručitelnosti na server
k odesílaným údajům připojuje napětí baterie a stav signálu
odečet a odeslání hodnot až 1x za hodinu
životnost baterie minimálně 4 roky, dle četnosti odečítání a síly signálu
hodiny reálného času synchronizované s GSM/LTE sítí řídí odečítání
fakturační data mohou být zabezpečena proti modifikaci při přenosu pomocí MD5 podpisu

Varianty AlfaNB IoT K60x

AlfaIoT NB K603 - interní modul s imp. vstupy

AlfaIoT NB K603 - interní modul s imp. vstupy

Dodávka obsahuje kromně AlfaIoT NB s baterií i interní modul do měřiče tepla Kamstrup Multical® K601/K602 nebo K603 a propojovací kabel. Moduly pro K601 a K602 jsou shodné. Modul pro K603 je jiný a má větší rozměr. Oba moduly umožňují propojit dva impulsní vstupy do měřiče tepla. Dále je dodáván propojovací kabel s konektory typu Jack, pro snadnou a rychlou montáž.

Podrobnosti jsou k dispozici ke stažení v montážním letáku.

 

 

 

 

Dokumentace

Prohlášení o shodě
Informační leták
Montážní leták