Stáhnout >ProCop

ProCop

Červen 2016

ProCop 3.5.22.2

 ok_sm SQL:        Oprava první synchronizace datových typů kanálů
 ok_sm SQL:        Oprava slučování položek ve frontě - často slučované se vůbec nedostaly z fronty do SQL
 ok_sm IO báze: Oprava oprava validity vyčtené z IOD - korekce tiků časovače podle akt. stavu
 ok_sm Trendy: Prohlížeč: oprava přepínání archivů trendů

 ok_sm Trendy: Prohlížeč: oprava zobrazení textových trendů (z SQL), které mají díry

 ok_sm ProWeb: oprava výběru trendů a simulace pravého tlačítka na dotykových zařízeních

 ok_sm ProWeb: nefungovalo otevírání stromu displejů a trendů ve FireFoxu

 

ProCop 3.5.22.1

 ok_sm SQL:        skript: oprava při upgrade ze starších verzí

 ok_sm IO: PX: oprava nastavení výstupních proměnných

 minus_sm Trends: Viewer: odstraněna lokální nabídka, která již ztratila význam

 

ProCop 3.5.22.0

 plus_sm SQL: Data: Verze databáze 3.5.18 obsahuje kontrolní součty dat kanálů a modulů

 plus_sm SQL: Data: Prevence na SQL deadlock

 plus_sm SQL: Data: Rychlejší zotavení po výjimce z SQL

 plus_sm SQL: Data: Posílání změn do SQL přímo na threadu (jdou-li k dispozici data)

 plus_sm SQL: Data: Testování kontrolní sumy kanálů a modulů

 plus_sm SQL: Data: Moduly s chybou v součtu se diagnostikují a pošlou

 plus_sm SQL: Data: Prioritní a zpožděné updaty

 plus_sm SQL: Data: Update času se píše se zpožděním

 plus_sm SQL: Data: Statistika počtu updatů jednotlivých typů zobrazitelná v proměnných v TraceManageru

 plus_sm SQL: Data: Výpočet zpoždění dat do SQL

 plus_sm SQL: Data: Rychlé zapsání důležitých dat při ukončování běhu

 plus_sm IO: Báze: Všechny moduly posílají z kanálů do SQL pouze změněné fieldy včetně dat a s kontrolní sumou

 ok_sm PRU, PXC, MBus, Modbus: Moduly po zapnutí jsou inicializovány na nevalidní nuly

 ok_sm Modbus Slave: Neukončuje spojení na Modbus protokolu

 plus_sm IO: Link modul: Umí posílat ovládací data u proměnných typu In/Out

 ok_sm ProDat: Statistika: Oprava kontroly licencí

 ok_sm Entity: Atributy: Při převodu na atributy se odstraní atributy se stejným jménem

 ok_sm Entity: Atributy: Úprava <CTRL+R> pro knihovní blok s atributy bez vazby na knihovnu

 plus_sm Panel: Wizard: Přidána PXC50

 plus_sm Tools: HTModify: Doplněny parametry /REINDEX a /VALIDATE pro reindexaci a validaci archivů i průběžných trendů

 plus_sm Install: Doplněn parametr /HASP=0 a /NOHASP a zaškrtávací políčko pro vypnutí instalace ovladače HW klíče

 

Duben 2016

ProCop 3.5.21.0

 ok_sm SQL:        ADO: podpora pro zrychlení ADO SQL přístupu při sekvenčním čtení výsledku

 plus_sm Cesty: Modem: podpora pro AlfaPort

 ok_sm Cesty: TCP: oprava zamrznutí při druhém Accept

 plus_sm Modbus: nový protokol pro modbus IP

 plus_sm IO: Báze: Kompilace kanálů: Hlášení při překročení max. délky jména kanálu

 ok_sm IO: Báze: Oprava kopírování modulu a hlídání jedinečnosti file modulu (podobně jako prefix)

 ok_sm Trendy: Sender: Odstranění duplicitních vzorků trendů při samplování na rychlých počítačích

 ok_sm IO: MBus: Oprava testování CFieldu

 ok_sm IO: Modbus: Oprava ve slave režimu získání hlavní hodnoty proměnné a fieldu

 plus_sm IO: Modbus: Podpora pro Modbus IP protokol

 plus_sm Panel: Wizard: Doplněn převod na UniversalHeatMeterAuto

 ok_sm ProWeb: Trends: Optimalizace exportu trendů, zrychlení, opravy,

 ok_sm ProWeb: Trends: Časový rozsah trendů se při otevření z displeje nyní nastaví maximálně na měsíc

 ok_sm ProWeb: Trends: Oprava výpisu prázdných period textových trendů na webu a při exportu z webu

Únor 2016

ProCop 3.5.20.9

 plus_sm Cesty: CLB: Zprovoznění CLB Way (LON modul pro AlfaBox/AlfaPort) přes AlfaPort

 ok_sm ProWeb: View: Oprava nefunkčního ModuleConnect z webu, pokud bylo právo z podprojektu

 ok_sm ProSQL: SQL Trend Table: Nastavení zda se ma zobrazovat celý projekt při výběru trendu

 

ProCop 3.5.20.8

 plus_sm IO: Ping: Nový volný modul pro pingání na zařízení

 plus_sm IO: Modbus: Vypnutelné vyřazování proměnných po Modbus výjimce v komunikaci

 plus_sm IO: Modbus: Do reference na kanál v Modbus modulu Slave lze zadat i field - od ProBox 3.5.5.0

 plus_sm IO: Dynam: Do dynamizace přiřazení v AlfaBoxu lze zadat i field

 ok_sm Panel: Archivace: Neprohledává XML, CSV, BAC pro zrychlení archivace

 ok_sm ProSQL: SQL Trend Table:  Oprava překladu trendů

 plus_sm Tools: MBusCfg: umí simulovat Sensus WP-Dynamic BMF 50

 plus_sm ProShow: Podpora pro slideshow

 

ProCop 3.5.20.7

 plus_sm SQL: Connect: Komprese dat a delších příkazů při přenosu do Cloudu přes HTTPS

 plus_sm ProWeb: Rozpozná dotaz od ProShow, nezobrazuje nástrojové lišty,  obnova 1 minuta

 ok_sm ProWeb: Oprava přesměrování při odhlášení, nebo chybě a obnově jen části displeje

 ok_sm Tools: ProShow: Posílá příznak ProShow při dotazu na ProCloud

 

ProCop 3.5.20.6

 ok_sm Util: Storage: Oprava funkce Validate ve storage, chybně se načetly parametry BLN, např. ModuleType z PRU1 -> PRU10

 ok_sm IO: BLN: Totéž

 

ProCop 3.5.20.5

 plus_sm IO: Báze: Přidán popis u skupiny trendů zobrazovaný za názvem skupiny ve stromu

 ok_sm IO: Báze: Poprava registrace prefixu u modulu pod AlfaBoxem

 ok_sm TSP: Zvětšena délka názvu stupně z 15 na 20 znaků

 ok_sm SQL: Data: Zvětšení počtu vyčítaných nastavení (SQL tabulka DesignControlData) z 10 na 1000

 plus_sm Tools: ProShow: Nový licencovaný nástroj na zobrazení displeje z webu

                         

Leden 2016

ProCop 3.5.20.4

 ok_sm Access: Server: Mezera přidána jako speciální znak pro heslo

 plus_sm Alarmy: Viewer: Doplněna možnost nulování více trvajících alarmů současně                                        

 ok_sm Panel: Displeje: Optimalizace načítání poznámek displejů, práce s kolečkem myši, nastavitelná doba otevření poznámky v options

 plus_sm Panel: Displeje: Poznámky lze nyní zobrazovat mimo displej, displej lze zarovnat vlevo, na střed a vpravo

 ok_sm Slučování projektu: Oprava nastavení souboru displeje existuje-li již se stejným jménem na disku

 plus_sm ProWeb: Displeje: Zprovoznění animačních dynamizací (rotate a move) na webu

 

ProCop 3.5.20.3

 ok_sm Util: SysInfo: Oprava maximální délky jména počítače, pokud bylo jméno 15 znaků, vrátilo se prázdné jméno

 ok_sm IO: Saphir/Climatix: Hlídání změny SW - vyhlás událost o změně SW a obnoví instance datových bodu

 ok_sm IO: ExpBox: Změna stylu Synchronizace času ze System Log na Comm Log

 ok_sm Blok: Oprava dynamizace pro knihovní blok v SVG

 plus_sm Dynamizace: Přidán typ pro dlouhý čas(>24h) bez sekund

 plus_sm Dynamizace: Value Table: Přidán typ hodnoty "<Výchozí>", při kterém se typ vstupního pole mění podle formátu u kanálu, přidány formáty pro datum/čas

 plus_sm Dynamizace:  Set Date&Time - Přidána požadovaná akce "<Výchozí>", při kterém se typ vstupního pole mění podle formátu u kanálu, přidána akce "Zadat den+měsíc"

 plus_sm Alarmy: Viewer: Drží vybrané alarmy i v případě příchodu nového v době výběru myší

 plus_sm Alarmy: Viewer: Zdroj filtru alarmů pro zadávání rozdělen na Systém, Zdroj a Zařízení

 plus_sm Alarmy: Viewer: Nová funkce kopírování jedné buňky z tabulky alarmů

 plus_sm Alarmy: Viewer: Nová funkce alarmního prohlížeče, zrušení kvitace alarmů v servisu

 ok_sm SQL: Trendy: Zvětšeno jméno trendu (HVisibleName) z 64 na 128 znaků

 ok_sm Options: Nové příznaky pro rychlé ředění trendů ve velkých SQL a zahazování Comm Logů ihned při přidání

 plus_sm ProSQL: Kódování CSV Ansi/Unicode

 ok_sm ProWeb: TSP: Změna pořadí nastavení TSP, nejprve se nastaví aktivita

 ok_sm ProWeb: Trendy: Nešlo otevírat trendy z dialogových displejů, nyní se dialog zavře a otevře trend, kompatibilita s Android a PC Chrome

 ok_sm ProWeb: Displeje: Zrušena průhlednost dynamizovaných entit při najetí myší, nebo výběru v SVG

 ok_sm ProWeb: Uživatelé: Předěláno filtrování, třídění a zobrazení uživatelů z webu

 ok_sm ProWeb: Install: OPC se instaluje i pro vývojáře

 

Prosinec 2015

ProCop 3.5.20.2

 ok_sm ProSQL: Výpadky licence hlášeny jako události

 ok_sm ProSQL: Oprava notifikací (start/stop)

 ok_sm ProSQL: Událost u zastavení tabulky

Listopad 2015

ProCop 3.5.20.1

 ok_sm IO: Elis:Oprava kolidujícího Magic kódu modulu (kolize s Melsec)

 ok_sm Install: Registrace komponent Webu dle nastavení komponent v instalaci namísto existence souborů eventuálně zapomenutých na disku

 

ProCop 3.5.20.0

 plus_sm Identita: Heslo identity systému se ukládá přes algoritmus DES

 plus_sm Identita: Doplněna identita Local Service a Network Service pro konfiguraci IIS a nového webu

 plus_sm Registrace: Nové regISAPI.bat a regProWeb.bat, které umí nakonfigurovat IIS od Win 7 výše

 plus_sm Registrace: Nové regCommon - registrace BDE, AppPath a HTML Help

 ok_sm IO: Báze: IOD se ukládají do menšího a rychlejšího formátu

 ok_sm IO: Báze: PIO se ukládá v Temp adresáři jako PIOS v binárním malém rychlém formátu pro rychlejší načtení

 ok_sm IO: Control: Oprava čekání na data z trendů                        

 plus_sm IO: Elis: Nový modul měřiče páry

 plus_sm IO: UniDec: Univerzální dekódovací modul, nyní podporuje konfiguraci pro SonoAir

 ok_sm IO: RVD: Při kompilaci hlásí warning u kanálu kde je poškozen přepočet, přidáno tlačítko pro obnovu autokonfigurace

 plus_sm IO: MBus: Při změně typu zařízení se zachovají trendy

 ok_sm IO: Memory: Modifikuje vlastnost Inicializovat jen při změně runtime hodnoty

 ok_sm IO: Climatix: Oprava klíčování podtypu

 ok_sm IO: Import: Při importu se Id podprojektu alarmů prehazuje na lokalni Id podprojektu modulu Import

 ok_sm ProSQL: SQL Trend Table: Ukládání oddělovače pro CSV, odstranění diakritiky u jména trendu, format datumu/času pro CSV

 plus_sm Install: Nový instalační program NSIS: Měl by bez problémů přepsat nebo přidat chybějící nebo nové soubory

 ok_sm Install: Umí pomocí přepínače /S běžet při přeinstalaci nebo odinstalaci potichu bez uživ. rozhraní

 ok_sm Install: O instalaci generuje soupis Install.log se všemi vykonanými příkazy a chybami

 plus_sm HASP: Driver verze 7.41

 

Říjen 2015

ProCop 3.5.17.7

 ok_sm SQL: Connect: Přepracováno připojování k SQL přes ADO a HTTP

 ok_sm IO: Climatix: Filtrování řídicích znaků po vyčtení z vlastností objektů

 ok_sm ProWeb: Předěláno ukládání stavu webu pro dané sezení

 ok_sm ProWeb: Oprava polohy a rozměru zobrazování poznámek v klasickém zobrazení

 

ProCop 3.5.17.6

 ok_sm SQL: Connect: Oprava nového připojení po výpadku cloudu, oprava textů

 ok_sm SQL: Connect: Oprava vytvoření projektu na databázi, kde nemáme oprávnění SysAdmin (sa)

 ok_sm ProWeb: Doplnění explicitního vypnutí kompatibilního zobrazení pro IE

 ok_sm ProWeb: Oprava nefunkčního otevření trendů z displejů v IE 9

 ok_sm ProWeb: Vynucení režimu IE na Edge, 10, nebo 9, aby nebyl problém s kompatibilním režimem v Internet Exploreru

 ok_sm ProWeb: Pokud nelze navázat spojení nově informuje a zavře dialog

 ok_sm ProWeb: Oprava rozměru displeje, když je zasouvací horní nástrojová lišta

 ok_sm ProWeb: Oprava nefunkčního nastavení časového programu z Webu

 

ProCop 3.5.17.5

 ok_sm IO: Control: Oprava generování trendů a výpočtu hodnot

 plus_sm Dynamizace: Nově lze otevřít URL z displeje pomocí dynamizace AccessDisplay

 plus_sm ProCop: Panel: Nové tlačítko pro vyhledávání displejů podle jména

 ok_sm ProWeb: Displeje: Oprava rozměru nástrojové lišty v displejích, úpravy plovoucích nástrojových lišt,

 minus_sm ProWeb: Zrušeno zapamatování textu vyhledávání displejů

 

ProCop 3.5.17.4

 ok_sm Util: TimeQue: podpora pro změny v časové frontě za běhu - zpožděné alarmy

 ok_sm SQL:        Connect: Pokud se nepodaří vyčíst verze SQL databáze při Connectu, udělá se Disconnect, jinak mohlo zůstat s nulovou verzí připojeno a vypadnou na chybu verze SQL

 ok_sm Way:        Port: Pokud je nastavenu adresu pro navazování spojení na unicast, nemění ji podle adresu AlfaPortu (kvůli překladům apod.)

 ok_sm IO: Control: zvýšení počtu výrazů na 1000 při výpočtu průměrné teploty

 plus_sm IO: RVD: Přidán parametr "Tlumení potenciometru"

 plus_sm IO: Saphir: Komunikace s regulátorem zabezpečeným heslem

 ok_sm Alarm: Sender: Předěláno zpožďování alarmů na relativní časy, oprava problémů s velkým zpožděním při dlouhých časech a velkém množství alarmů

 ok_sm Access: Server: Ukládá data nejprve pod novým jménem, pak smaže původní a přejmenuje

 ok_sm Access: Server: Ochrana proti duplicitnímu Id podprojektu - pokud by někdo podprojekt přenesl mezi projekty na Cloudu

 plus_sm ProSQL: SQL Trend Table: Nový typ tabulky z SQL do SQL

 ok_sm ProWeb: Oprava zobrazení hlášení o kompatibilním zobrazení

 ok_sm ProWeb: Plovoucí nástrojové lišty i v klasickém zobrazení - lepší pro dlouhé stromy

 plus_sm ProWeb: Displeje: Podpora přesměrování na první vyhledaný displej dle zadaného parametru "goto, gotobeg, gotofind"

 ok_sm HASP: Ovladač verze 7.32

Srpen 2015

ProCop 3.5.17.3

 ok_sm Řízení modulů: Zrychlení násobného výběru a výběru všech

 ok_sm Řízení modulů: Zrychlení vykreslování hodnot

 ok_sm Řízení modulů: Zrychlení vykreslování výběru

 plus_sm Řízení modulů: Vyhledávání i podle popisu modulu

 plus_sm Řízení modulů: Vyhledávání od kurzoru

 plus_sm Řízení modulů: Vyhledávání částečného textu uprostřed jména nebo popisu

 ok_sm IO: Báze: Oprava generování zdrojů technol. alarmů při explicitním ident. zařízení

 ok_sm IO: Control: Oprava výpočtu průměrné  meteorologické teploty

 ok_sm IO: Dynam: ValueTable: délka popisku řádku zvětšená na délku popisu kanálu

 ok_sm ProWeb: Export: Implicitní nastavení CSV vhodné pro Excel

 

ProCop 3.5.17.2

 ok_sm SQL: Connect: Databáze musí mít při vytvoření nastavenu češtinu

 ok_sm IO: Báze: Načtení dat modulu před přejmenováním (aby se neztratil obsah *.poi při aut. jméně)

 plus_sm IO: Báze: Podpora pro explicitní zadávání identifikátoru zařízení

 plus_sm IO: PruBox: Zadávání identifikátoru zařízení

 plus_sm IO: PruBox: Nastavitelný způsob generování zdroje alarmů

 plus_sm IO: MBus: Nastavitelný způsob generování zdroje alarmů

 ok_sm IO: Modbus: Režim Slave: oprava kopírování výsledků do rámce odpovědi (možný pád při rozsáhlé databázi s velkými dírami)

 ok_sm IO: Link: Režim "Sender" zkrácení tabulky časů pro nové navázání spojení

 plus_sm Panel: Skin: Toolbar pro Windows 10

 plus_sm ProWeb: Tisk: Podpora pro tisk, bílé pozadí v trendech, bílé pozadí v displejích a bez ovládacích prvků

 plus_sm ProWeb: Trendy: Export trendů do CSV

 plus_sm ProWeb: Displeje:  Oprava napojení atributových bloků, oprava vnořených dynamizovaných skupin v SVG pro Chrome - nezobrazily se

 

ProCop 3.5.17.1

 plus_sm Systém: Info: Podpora pro Windows 10

 plus_sm Bara: Nová funkce strpartlast pro extrakci konce stringu za oddělovačem

 ok_sm SQL:        Data: Na lokálním serveru přes ADO (přímý přístup do SQL) neposílá UCID (kontrolní součet počítače)

 ok_sm ISAPI: View: Oprava nefunkčních odskoků na další obrazovky

 ok_sm ProWeb: Oprava výběru trendů z Webových displejů

 ok_sm ProWeb: Opravy dynamizaci překrývajících se entit

 ok_sm ProWeb: Oprava polohy poznámky v klasickém zobrazení

Červenec 2015

ProCop 3.5.17.0

 plus_sm IO: Import, ImpBox - nastavitelný způsob, jak generovat zdroj alarmů (name, descr, name - descr,prefix)

 ok_sm IO: SMS: V telefonním čísle může být znak +

 ok_sm IO: SMS: Při změně fieldu SMS kanalu (např. tel. číslo) se zvedá čas obnovy

 ok_sm SQL: Data: Testování verze SQL, ke které se připojujeme

 plus_sm Tools: BoxLoad: Podpora pro bezpečné přehrání NK.BIN

 plus_sm Tools: ProClean: Odstranění instalací instalaci (.msi, .exe), doplnění odregistrací serverů, dočištění všech výskytů ProCop v registrech

 plus_sm ProWeb: Podpora pro tooltipy

 plus_sm ProWeb: ýběr trendů přímo z displejů

 ok_sm ProWeb: Opravy a kompatibilita s Chrome 43 a Android browser GT-T9300

Červen 2015

ProCop 3.5.16.2

 plus_smIO: System: přidány kanály, které obsahují informace o připojených uživatelích  (kanály uloženy v ProCop\Connected)

 ok_sm IO: Link: oprava 100msec filtru pro posílání dat v režimu Sender

 ok_sm Access: Server: oprava ztráty licenci při chodu Windows nad 49 dní (přetečení 32bit časovače)

 ok_sm Panel: slučování projektu - oprava slučování PPD do PPD

 ok_sm ProWeb: oprava viditelnosti záhlaví alarmů na Webu

 ok_sm ProWeb: oprava tlačítka spojit v dialogovém okně

 ok_sm ProCopWeb:Trendy: oprava opačného zadání absolutního časového rozsahu grafických trendů (nefungovaly pak grafické trendy na starém webu do restartu IIS)

 

ProCop 3.5.16.1

 plus_sm IO: Control: Dynam: ValueTable, SetValueDialog - respektuje formát proměnných

 ok_sm IO: Control: při vyřazení se vynuluje od trendu LastTime,

 ok_sm IO: Control: oprava uložení vzorku do trendu pro meteorologickou teplotu

 plus_sm IO: Unitronics: nový modul pro komunikaci s regulátory

 ok_sm Server: Access: oprava možného pádu při synchronizaci do Cloudu

 plus_sm Server: Access: doplněn uzel ve stromu Removed a Licences

 ok_sm Server: Access: opravení zpětné synchronizace

 plus_sm ProSQL: doplněna validace floatu

 ok_sm ProCop: ModuleControl: oprava ukládání konfigurace sloupců, optimalizace rychlosti

 plus_sm ProCop: ModuleControl: přidán sloupec popis

 ok_sm ProWeb: předělána kvitace alarmů na metodu POST

 ok_sm ProWeb: oprava cesty k obrázkům pro třídění ve sloupcích alarmů

 ok_sm ProDog: Access: čas na odpověď u Access Serveru prodloužen na minutu

 ok_sm Tools: ProTray: oprava žraní OLE paměti

 plus_sm Install: nový web (aplikace v IIS) přejmenován z ProWeb na ProCopWeb

 

Květen 2015

ProCop 3.5.16.0

 plus_sm Entity: Dynam: TSP dialog: úprava šířky textu legendy

 ok_sm Alarm: Sender:  doplněn ochranný mechanizmus pro znovu odeslání alarmů do SQL po nějakém problému

 ok_sm Trends: Viewer: oprava tooltipu legendy trendů v SQL verzi trendů        

 plus_sm Trends: Viewer:  zrychlení stromu SQL trendů

 minus_sm ProCop: Panel: odstraněna možnost "Speciál\Vertikální dlaždice" pro monitor režim

 ok_sm Designer: vynutit synchronizaci do SQL funguje i na částech projektu

 plus_sm Tools: MBusCfg:  nový slave Sensus WP Dynamic HRI

 plus_sm ProWeb: nové ikonky pro Connect z webu

 plus_sm ProWeb: nové tlačítko Spojit z Webu, aby se nepleto s Obnovit

 

ProCop 3.5.15.2

 ok_sm Access: Server: oprava ztráty licenci při chodu Windows nad 49 dní (přetečení 32bit časovače)

 ok_sm SQL:        Data: min. kvantum času 100 ms

 ok_sm SQL: Access: oprava nastavení práv, když není uživatel designer, synchronizace oprávnění z SQL do Webu

 plus_sm SQL: Access: doplněno nové oprávnění ModuleConnect pro navázání spojení z WebView bez WebControl

 ok_sm ProSQL: oprava zobrazení desetinných čísel s mnoha místy za rohem buňky

 plus_sm Install: podpora SQL verze 11

 

ProCop 3.5.15.1                        

 ok_sm SQL:        Connect: zprovozněn SQL Command Timeout

 ok_sm SQL:        Skipty: oprava verzování v SQL

 ok_sm IO: Báze: oprava uložení relativní cesty k .ioq souboru pro archivaci,

 ok_sm IO: Memory: AutoSave po nastavení hodnoty
 ok_sm IO: MBus: oprava hodnoty property BcdEncoding

 ok_sm IO: Control: upraveny názvy typů Calculate from Trend\Calculate from Values

 plus_sm IO: Control: přidán typ Calculate from Trends

 plus_sm Access: jen Designéři mohou přidělovat oprávněni Designer

 plus_sm ProDog: doplněno čekání na mutex serverů

 ok_sm Alarm: Viewer: prodloužen timeout při ukončování SQL klientů, aby se vždy dodělal SQL dotaz, jinak by klient padl

 ok_sm Trend: Viewer: prodloužen timeout při ukončování SQL klientů, aby se vždy dodělal SQL dotaz, jinak by klient padl

 plus_sm Tools: MBusCfg: slave Danfoss Cooling vrací zápornou teplotu

 ok_sm ProWeb: oprava povolení tlačítka Domů ve Webových displejích, úprava vyhledávání na Webu, aby hledal vždy i v názvech displejů

 

ProCop 3.5.15.0

 ok_sm Designer: Valstnosti a dynamizace - oprava zavírání comboboxu
 plus_sm SQL:        Data: Vylepšení algoritmu synchronizace při startu jednotlivých modulů
 plus_sm ProDog: Nová metoda SelfCheck pro vnitřní diagnostiku serveru
 plus_sm ProDog: Hlídá přes SelfCheck stav serverů
 plus_sm Access: Server - změna přednastavené úroveň bezpečnosti hesel VERYLOW: heslo nesmí obsahovat jen jméno uživatele

 plus_sm Tools: MBusConfig- doplněn slave DanfossInfocal8Cooling

Duben 2015

ProCop 3.5.14.0

 ok_sm SQL:        Oprava chyby ve formátu nulového data a času Alfa::TDateTime při vkládání do SQL
 ok_sm IO: SMS: oprava validity fieldu pro tel. číslo, je validní vždy
 plus_sm ProWeb: Zrychlení trendů a displejů, rozvinuté Id podprojektu u všech objektů
 ok_sm ProWeb: Oprava nastavení hodnot obsahujících Field
 plus_sm ProWeb:  Nastavení hodnoty se musí provést i pokud je hodnota stejná (Manual)
 plus_sm Tool:        ProClean- nový nástroj pro odstranění vadné instalace namísto ručního procházení registry
 plus_sm  HASP: Ovladače verze 6.65

 

ProCop 3.5.13.2

 ok_sm Util: SQL Connect: oprava synchronizace přes HTTP/S

 plus_sm Access: Server: skupina Users má implicitně nastavena webová a lokální práva pro prohlížení, skupina Everyones má nastavena práva pro lokální prohlížení

 ok_sm ProCop: Panel: oprava nechtěného zavření oken při odhlášení

 ok_smProCop SQL Plugin: při připojení přes HTTP/S se zobrazuje jen vlastní projekt

 ok_smProWeb: Dynam: oprava výpisu na Webu po přímém nastavení hodnoty

 

ProCop 3.5.13.1

 ok_sm IO: Báze: oprava ruštiny při logování změny typu obnovy

 ok_sm ProCop: Panel: změna povolování tlačítek panelu dle oprávnění, zavírání oken při nedostatečných oprávněních

 ok_sm ProCop: Úvod: oprava ruštiny

 plus_sm AlarmViewer: filtrování alarmů podle textu bez diakritiky, oprava práv pro prohlížení alarmů

 plus_sm ProWeb: Displeje: vyhledávání displejů podle textu bez diakritiky

 

ProCop 3.5.13.0

 ok_sm Systém: Vcl: zavření dialogu křížkem je obdobné jako stisk klávesy <ESC>

 ok_sm IO: Báze: změna systémové proměnné ConnPeriod - přepočet z milisekund na sekundy

 ok_sm IO: Báze: hlídá datum souboru a prefix modulu, při změně zvyšuje Revision

 minus_sm IO: Báze: zrušení implicitního nastavení prefixu alarmu

 plus_sm IO: Báze: doplněna systémová proměnná ConnParam pro zobrazení v řízení modulů ve sloupci Parametry

 plus_sm Modul: Control: nové výpočtové kanály pro průměrné teploty, spotřeby, minima, maxima, a to i z trendů

 ok_sm Alarm: Server: oprava trvajících alarmů u kanálů s českou diakritikou

 plus_sm ProCop: Panel: ProCopSQL je nový zásuvný modul pro správu SQL databáze ProCop

 ok_sm ProCop: Alarmy: zapamatování nastavení filtru alarmů po zavření a otevření prohlížeče alarmů

 ok_sm Designer: Vlastnosti: změna chování ukončení editace pro combobox

 ok_sm Designer: Alarmy:  oprava filtrování alarmů na vizuálním projektu

 minus_sm Designer: Průvodce: zrušení nastavení implicitního prefixu alarmu v AlfaBoxech

 plus_sm Designer: Plugin: vybranou větev stromu v konzole lze zavřít pomocí '/', s klávesou <SHIFT> zavře vše, až na první dvě položky

 plus_sm ProCop: Řízení modulů: vybranou větev stromu řízení modulů lze zavřít pomocí '/', s klávesou <SHIFT> uzavře vše

 plus_sm ProCop: Řízení modulů: Import a ImpBox nově zobrazují ve sloupci Informace zakázaný přenos trendů a alarmů

 ok_sm ProSQL: úprava zastavování projektu

 ok_sm ProWeb: úprava nastavení hodnot přes web

 plus_sm ProWeb:  možnost puštění obnovy dle prefixů v displeji (Refresh)

 plus_sm BoxLoad:  vyčtení verze do LOG file při automatickém běhu a aktuálním FW a SW, možný problém při editaci vzdáleného souboru

 plus_sm BoxLoad:  do logu doplněno sériové číslo základní desky a velikosti disků včetně volného místa

Březen 2015

ProCop 3.5.12.2

 ok_sm ProCop: Panel, sloučení projektů: smazání PPB před vytvořením AlfaBoxu

 ok_sm ProTray: oprava ruštiny

 plus_sm ProCopWeb: Dynamizace DoubleClick podporuje IE 11

 ok_smDokumentace: drobné opravy ruštiny

 

ProCop 3.5.12.1

 ok_smAccess: Server: změna verze rozhraní pro správu uživatelů

 

ProCop 3.5.12.0

 ok_sm Trendy: Prohlížeč: změna ve vypouštění vzorků a dne v týdnu v textových trendech z SQL

 ok_sm Trendy: Prohlížeč: oprava načtení časových rozsahů v časovém dialogu

 ok_sm ProCop: Displeje: změna zdroje poznámek tak, aby nekolidovalo se zdroji modulů

 ok_sm ProCop: Options: ochrana proti občasné ztrátě nastavení ProCop

 ok_sm ProCop: Design: oprava přesunu položky na konec podstromu v Design módu

 plus_sm ProDog: nová služba ProDog umí hlídat ProWeb, ProAcs, ProDat a ProSQL

 ok_sm SQL: konverze XML UTF-8 do Unicode před zápisem do SQL

 plus_sm ProAcs: Server:        watchdog do access serveru, úpravy pro správné vyhodnocování a ukončení běhu

 ok_smProWeb: zobrazování nástrojových lišt na mobilech, příprava pro vyhledávání, zvýšena stabilita

 ok_smProWeb: Control: úprava výpisu výsledků nastavení, oprava nastavování hodnot, obsahuje-li tabulka více než 9 řádků

 ok_smIO: Báze: odstraněn problém špatného logování hodnoty alarmu při neshodném datovém typu proměnné a kanálu

 ok_smIO: DBF: oprava vytváření DBF souboru

 ok_smRegistrce: Služby: nastavení služby - třetí pokus provede restart služby a ne reboot počítače

 ok_smEntity: oprava nalezení knihovního bloku

 ok_smSVG: podpora generování SVG pro jiné jazykové verze

Leden 2015

ProCop 3.5.11.2

 ok_smIO: Báze: kontrola kolizí ID od pevných systémových skupin

 ok_smIO: Desigo PX: modifikace jmen kanálů s chybnými znaky

 ok_smBára script: ochrana proti přetečení zásobníku po runtime chybě, na konci běhu skriptu (i po chybě a výjimce) uvolnění souborů a řetězců

 plus_smProCop: Průvodce: AlfaPort přidán do výběru COMů

 plus_smSQL: nově opraví Id objektu pokud koliduje s jiným projektem v databázi

 ok_smSQL: Projekt: úpravy zpětné synchronizace do ProWeb a Access Serveru

 minus_sm SQL: ProWeb: odstranění nepotřebného nastavení pro Access Server

 

ProCop 3.5.11.1

 ok_smSQL: ProWeb: zrychlení stromu trendů, grafů a tabulek

 plus_smSQL: ProWeb: podpora dvou webů na jednom IIS serveru do různých SQL

 ok_smTools: BoxLoad: zvýšena stabilita nahrání soubor do AlfaBoxu

 

ProCop 3.5.11.0

 plus_smSystém: podpora ruského jazyka, ruské texty, nápovědy, dokumentace,

 plus_smSystém: podpora ruských verzí Windows (DCOM security, accounts)

 plus_smIO: MBus: nastavitelné BCD encoding

 plus_smIO: MBus: podpora pro Danfoss - kombinovaný měřič tepla a chladu

 plus_smIO: SqlCmd: nový modul pro přístup do SQL třeba přes Bara script a proměnné

 ok_smAccess: zvýšení stability po výpadku sítě, nebo serveru přístupových oprávnění a HW klíče

 ok_smAlarm: Prohlížeč: ošetření SQL chyby při neexistujícím zdroji

 ok_smProDog: drobné opravy v logování

 ok_smProWeb:  Sessions: optimalizace rychlosti při práci s nastavením uživatelů v SQL

 plus_smInstall: doplněna ruská nápověda a modul SqlCmd

 

Prosinec 2014

ProCop 3.5.10.4

 ok_smSystém: SQL: oprava možné ztráty paměti při synchronizaci do SQL

 

ProCop 3.5.10.3

 ok_smIO: Import: úprava importu z verze 3.4

 ok_smAccess: Server: import uživatelů ze starších verzí

 ok_smTrendy: Prohlížeč: oprava připojení síťového pracoviště k trendům z SQL

 

ProCop 3.5.10.2

 ok_smIO: Import: nové načtení modulů při importu z verze 3.4

 ok_smSQL: ProWeb:  zrychlení procházení stromů trendů na webu

 ok_smSQL: vylepšení synchronizace v případě asynchronních změn (Import)

 

                 

ProCop 3.5.10.1

 plus_smSQL: ProWeb:  ukládání stavu uživatelských přístupů nově přímo v SQL

 

ProCop 3.5.10.0

 plus_smNové ve vývojovém prostředí C++ Builder XE7

 plus_smNový instalační program InstallShield 2014

 plus_smProDog: nová služba pro hlídání serverů systému a udržování v provozu po případných pádech

 plus_smInstall: podpora pro instalaci a konfiguraci SQL serveru

 plus_smSQL: ProWeb: podpora autentikace

 

Říjen 2014

ProCop 3.5.7.0

 ok_smSystém: zvýšena stabilita systému při velkém zatížení, doplněním funkcí a objektů pro zajištění unikátnosti synchanizačních eventů

 ok_smWays: KNX: optimalizace komunikace, potvrzování

 plus_smIO: Báze: periodické ukládání hodnot proměnných a nově podpora ukládání dat do .ioq souborů

 ok_smIO: oprava kopírování Alfaboxu, vnitřní moduly měly po vložení nastaveny chybné cesty k souborům

 plus_smIO: Control:  ukládáná nastavených časových programů nově do .ioq souboru

 plus_smIO: Doris: hodnoty nově do .ioq, při výpadku napájeni a chybě komunikace znevalidnění hodnot

 plus_smIO: Synco: konfigurace pro RDF600KN ver. 1.02 a RMB795 ver. 1.02

 plus_smIO: Climatix: podora pro KNX

 plus_smIO: DBF: změna registrace uživatelských typů (typ dle struktury tabulky)

 ok_smIO: Desigo PX: opraven problém se skupinami stejného jména

 plus_smProCopWeb: kompatibilita původního webového rozhraní s novými prohlížeči

 plus_smSQL: ProWeb: ochrany proti přetížení

 plus_smSQL: Trendy: reindexace po rozředění trendů z důvodu úspory místa a zrychlení

 

Srpen 2014

ProCop 3.5.6.6

 plus_smIO: MBus: doplnění impulsních vstupů do konfigurace Sontex Supercal 531

 plus_smIO: Export: ignorování alarmu typu "Hidden" ty se nově neexportují

 plus_smDynam: Bara skript: doplněna funkce CmdLineAlarmTime pro čas alarmu

 ok_smSQL: Alarmy: vylepšená synchronizace změn ve stylech alarmů

 plus_smAlarmy: Styly: přidána akce "Resend Alarm" a typ alarmu "Hidden" např. pro zpožďování SMS

 

ProCop 3.5.6.5

 ok_smIO: Báze: doplnění exportu trendů z SQL o typ trendů

 ok_smIO: Doris: změna chování validit kanálů

 ok_smSQL: Alarmy: opraveno přidávání alarmů

 

ProCop 3.5.6.4

 ok_smIO: Control a další moduly: úprava přenosu export/import

 plus_smSQL: ProWeb: podpora Internet Explorer 11

 

 

 plus_smIO: Báze: podpora pro export dlouhých polí do SQL

 plus_smIO: DBF: podpora pro export do SQL

 ok_smIO: BACnet: oprava reset pulzu

 ok_smIO: OPC: oprava reset pulzu

 ok_smPanel: Alarmy: vylepšení přepínání poznámek

 ok_smPanel: Poznámky: do zdroje poznámky se dává vždy jméno displeje

 plus_smTools: Trend SQL Import: opravy a doplnění importu trendů do SQL o rozsah času

 

ProCop 3.5.6.3

 ok_smIO: Trend Sender SQL - nové navazování spojení na SQL po chybě        

 ok_smProWeb: Control: validace nastavovaných hodnot, příprava pro nastavování

 

Červenec 2014

ProCop 3.5.6.2

 ok_smIO: Desigo PX: oprava dekódování pole BACnet DateTimeStamp

 plus_smSQL: ProWeb: podpora Internet Explorer 11

 

ProCop 3.5.6.1

 ok_smIO: Modbus: proměnné, na které vrátí slave "Modbus Exception Frame" se vyřadí z obnovy        

 plus_smSQL: Task Scheduler: nově archivace databáze, mazání starých alarmů, ředění a mazání trendů

 ok_smIO: Báze: oprava vyhodnocení alarmu po nastavení hodnoty i validity zároveň (OPC)

 ok_smIO: Báze: oprava názvu souboru při kopírování modulu s implicitním jménem (prázdný soubor .pio)

 plus_smIO: Desigo PX: podpora objektů pro Desigo PXC3 (žaluzie)

 plus_smIO: Desigo PX: podpora pro objekty s poli hodnot v hlavní hodnotě

 plus_smIO: Desigo PX: podpora pro typ PXC00-E.D

 plus_smIO: Desigo PX: podpora pro hodnotu Null v hlavní hodnotě (které znevalidní proměnnou) - problém Scheduler

 ok_smProCop: Panel: oprava ukládání uživatelského nastavení sloupců u vizuálního projektu

 

Červen 2014

ProCop 3.5.6.0

 ok_smIO: Modbus: proměnné, na které vrátí slave "Modbus Exception Frame" se vyřadí z obnovy        

 ok_smProCop: Panel: oprava zobrazování více nově přidávaných poznámek po zrušení a novém přidání

 plus_smSQL: Task Scheduler: nově archivace databáze, mazání starých alarmů, ředění a mazání trendů

 plus_smInstall: staronový modul LineDisplay doplněn do instalace

 

ProCop 3.5.5.4

 ok_smProCop: Panel: změna slučování projektů, aby drželo ID displejů boxů a obsahu boxů

 ok_smProCop: Panel: oprava zobrazování nekvitovaného počtu alarmů a událostí (červený a zelený zvoneček v oznamovací oblasti)

 

ProCop 3.5.5.3

 ok_smSQL: Poznámky: změna barvy stylu poznámek na tmavší (žlutou)

 ok_smSQL: Poznámky: v poznámce se zobrazuje uživatel na místo zdroje

 plus_smTools: MBusConfig: podpora pro AlfaPort

 plus_smIO:Doris: nové proměnné pro výpočet žádané ÚT, dekódování průtoku u zkratu

 plus_smProCop: Panel: více poznámek k jednomu displeji

 plus_smProWeb: více poznámek k jednomu displeji

 

ProCop 3.5.5.2

 ok_smWays: AlfaPort: doplnění posílání inicializace modemových signálů

 plus_smIO: Desigo PX: podpora pro pokojové PXC3

 plus_smIO: BACnet: podpora pro Device s číslem 0

 plus_smIO: BACnet: podpora pro Daikin

 plus_smIO: MBus: doplněno dékodování speciálních VIFE s hodnotou FD (problém Infocal8)

 plus_smIO: Proxy: speciální modul pro přeposílání dat mezi dvěma cestami

 ok_smSQL: změna posílání trendů ze zastavených modulů do SQL

 plus_smTools: MBusConfig: zobrazí důvodu neúspěchu otevření COMu na AlfaPortu

 plus_smTools: PortLoad: zrychlené hledání po síti a zobrazení duplicitních ID AlfaPortů

 plus_smTools: PX Explore:  nastavitelný BACnet port, podpora pro pomalejší linky a pomalejší regulátory

 plus_smInstall: přidán Proxy modul

 

Květen 2014

ProCop 3.5.5.1

 ok_smSQL: Poznámky: změna barvy stylu poznámek na tmavší (žlutou)

 ok_smSQL: Poznámky: v poznámce se zobrazuje uživatel na místo zdroje

 plus_smTools: MBusConfig: podpora pro AlfaPort

 

ProCop 3.5.5.0

 ok_smIO: Desigo PXC: při autokonfiguraci se přepíše jen Desigo 2.X na vyšší (nelze určit verzi 4 a 5)

 plus_smWays: OZW: podpora KNX pres TCP/IP (port=50005, OZW772)

 plus_smWays: RS232 a další: nově vrací FatalError (špatný COM, špatný AlfaPort)

 ok_smIO: Báze: v případě FatalError od cesty nastaví ModuleError (a vše zčervená)

 ok_smIO: Desigo PX: doplnění seznamu rozšířených vlastností pro výběr

 ok_smIO: MBus: drobné opravy při přegenerování proměnných v design režimu

 ok_smProCop: Panel: ukládání nastavení podle spouštějícího uživatele

 ok_smSQL: Poznámky: oprava třídění při vyčítání, oprava stylu

 ok_smProWeb: Trendy: oprava min/max hodnot

 plus_smTools: MBusConfig:  databáze pro elektroměr ABB B23/24

 plus_smInstall: HASP: ovladače verze 6.60

 

ProCop 3.5.4.0

 ok_smIO: Saphir: oprava TSP - v design módu nešel získat popis kanálu,oprava dynamických fieldů u TSP

 ok_smIO: Desigo PX: při autokonfiguraci se přepíše jen Desigo 2.X na vyšší (nelze určit verzi 4 a 5)

 plus_smWays: OZW: podpora KNX pres TCP/IP (port=50005, OZW772)

 plus_smIO: Synco: databáze pro QAX903        

 ok_smIO: Trendy: oprava zasílání trendů do SQL

 plus_smProCop: Panel: poznámky k displejům, podpora v alarmech a ProWeb

 

Duben 2014

ProCop 3.5.4.0

 ok_smIO: Saphir: oprava TSP - v design módu nešel získat popis kanálu,oprava dynamických fieldů u TSP

 ok_smIO: Desigo PXC: při autokonfiguraci se přepíše jen Desigo 2.X na vyšší (nelze určit verzi 4 a 5)

 plus_smIO: MBus: podpora pro data Class 1, podpra pro identifikaci příslušnosti proměnné k N-té stránce

 ok_smIO: PRU, PRUBox, PRV - oprava vracení hodnoty TSP pokud není spuštěn modul

 ok_smDynam: Výraz: oprava  validace proměnných se znakem '@' na počátku

 ok_smEntity: 3D: oprava vykreslování entity s prázdným jménem

 ok_smSQL: Alarmy: ochrana proti přidání duplicitního alarmu do databáze

 ok_smSQL: Projekt: oprava synchronizace statických proměnných při nově vloženém modulu

 ok_smDesign: drobné opravy překreslování, práce s proměnnými a překladem projektu

 

ProCop 3.5.3.1

 ok_smWays: TAPI: oprava napojování cesty na otevřený COM získaný z TAPI po navázaní spojení

 ok_smIO:  LGAP: změna zadávání adresy na standardní xx.xx

 plus_smIO: LonWorks:  podpora pro XIF od Trane

 ok_smProCop:        Panel: opravy problémů při otevírání a ukládání projektu v design režimu

 plus_smInstall: doplněn modul LGAP (Split od LG)

Březen 2014

ProCop 3.5.3.0

 ok_smWays: TAPI: oprava napojování cesty na otevřený COM získaný z TAPI po navázaní spojení

 ok_smIO: PX: u autogenerovaného scheduleru je COV vypnuté

 plus_smIO: LGAP: nový modul LG Airconditioner Central Control Protocol

 ok_smIO: Doris: úprava konfigurace a příjem rámce pro EZS

 ok_smIO: Entity: oprava 3D entity zásobník v režimu SVG

 ok_smDynam:        SetValueDlg - aut. změna velikosti podle písma a délky textu                

 plus_smProCop: Panel: dialogové displeje se umí zmenšit na malých displejích pomocí GDI+

 plus_smProjekt: Extrakce: označení částí projektu podle data a času modifikace souborů

 plus_smProSQL: doplněno logování zastavení a spuštění projektu, zastavení/pozastavení/obnovení úlohy

 ok_smSQL: Báze: zrychlení práce s tabulkami doplněním indexů, oprava zakázaných znaků ve jménech tabulek

 ok_smSQL: Projekt: oprava zpětné synchronizace pokud není projekt v SQL úplný

 ok_smSQL: Komunikace: umí volitelně ignorovat chyby certifikátu

 ok_smSQL: ProWeb: vylepšení kompatibiliti se serverem 2003

 

ProCop 3.5.2.1

 plus_smInstall: ProWeb je možné nainstalovat přímo instalačním programem

 ok_smProCop: Panel: oprava přepínání projektu přes dříve otevřené položky

 

ProCop 3.5.2.0

 plus_smSystém: Util: kompatibilita získání jména počítače na Windows XP Home bez domény

 plus_smWays: AlfaPort: chybu komunikace vyhlašuje až při druhém neúspěchu

 plus_smWays: AlfaPort:  nový příznak, zda ukládat konfiguraci (SaveConfig)

 ok_smIO: Báze: optimalizace pomalého ukončování projektu

 plus_smIO: Modbus: doplněn příznak Resetovat u proměnných

 plus_smIO: Doris: nový modul pro rádiovou komunikaci se staršími regulátory Doris

 plus_smEntity: - oprava vykreslování 3D entit v GDI+ při čáře nulové tloušťky

 plus_smSQL: Báze: doplněny verze databáze

 plus_smSQL: Báze: doplněny Options databáze

 plus_smSQL: Báze: doplněna podpora pro připojování do Cloudu přes IIS

 ok_smSQL: Báze: společné nastavení pro displeje, alarmy a trendy

 ok_smSQL: Design: přejmenovány tabulky a funkce, doplněny příznaky pro aut. mazání dle vazeb

 plus_smSQL: Alarmy: podpora pro práci s více projekty, doplněny příznaky pro aut. mazání dle vazeb

 plus_smSQL: Panel nástrojů: tlačítka pro vytvoření a zrušení SQL databáze, tlačítka pro vytvoření ProCop uživatele a tabulek, tlačítko pro odmazávání projektu z databáze

 plus_smSQL: ProWeb: synchronizace dispečinků přes ProWeb do SQL v cloudu

 plus_smPortLoad: nový obslužný SW programátoru AVR

 plus_smInstall: doplněn HtSqlImport, SqlDesignTreeViewer a PortLoad

 

Únor 2014

ProCop 3.5.1.2

 plus_smTools: Trend SQL Import - umožňuje import jen vybraných trendů do SQL

 ok_smPorCop:        Panel nástrojů - oprava otevírání projektu ze ZIPu

 ok_smWays: AlfaPort: opravy režimu GPRS (čísla portů)

 ok_smSQL: Alarmy: změna systému synchronizace do SQL

 ok_smSQL: úpravy a opravy synchronizace do SQL databáze, podpora výjimek

 

ProCop 3.5.1.1

 plus_smProCop Web: Kompatibilita klasického webového rozhraní s IIS 6.0 (Server 2003)

 ok_smSQL: drobné opravy synchronizace a fieldů proměnných

 

ProCop 3.5.1.0

 plus_smTrend: Server - exportní skript je schopen exportovat data uložená v SQL

 plus_smSQL: zpětná synchronizace obsahu projektu z SQL dle čísla revizí

 ok_smIO: Saphir, Climatix - oprava vrácení hodnoty stepu u TSP

 ok_smIO: Báze - oprava chybného zvyšování revize při překladu a zbytečné synchronizace do SQL

 

ProCop 3.4.11.5

 ok_smEntity: - oprava vykreslování 3D entit v GDI+ při čáře nulové tloušťky

 

Leden 2014

ProCop 3.5.0.2

 plus_smProSQL: doplněna úloha Sleep, která se automaticky po startu spustí a pozdrží export o 5 minut, aby se po startu nepřetěžoval systém

 plus_smProSQL: prohlížeč tabulek v SQL databázi doplněn o nové funkce s filtry a třídění

 ok_smIO: Import - oprava testování celkové délky prefixu importovaného modulu

 ok_smDynam: Bára skript: oprava náhodného padání při ukládání skriptu z editoru

 

ProCop 3.5.0.1

 ok_smSystém: oprava práce s dlouhými příkazy AlfaPort 3.5

 plus_smIO: TSP - zvýšen počet stepů u časových programů z 10 na 16

 

ProCop 3.5.0.0

 plus_smSystém: podpora AlfaPort 3.5

 plus_smSystém: podpora Windows 8.1 a Windows 2012 Server R2

 plus_smSystém: pevné ID u všech modulů, proměnných, trendů, displejů,apod.

 plus_smSystém: podpora Climatix přes BACnet/IP

 plus_smSQL: posílání alarmů, ukládání trendů a online dat do SQL

 plus_smSQL: zobrazování Alarmů a Trendů z SQL

 plus_smSQL: příprava na Web generovaný z SQL

 ok_smIO: Import - oprava testování celkové délky prefixu importovaného modulu

 plus_smProSQL: doplněna automaticky spuštěná úloha Sleep, která pozdrží první spuštění exportu o 5 minut

 plus_smProSQL: prohlížeč SQL tabulky předělán filtr a doplněn o třídění

 

ProCop 3.4.11.4

 plus_smIO: TSP - zvýšen maximální počet kroků časových programů z 10 na 16

 plus_smWays: PPP - podrobnější diagnostika v logu, propouští i rámce s nulovou službou

 ok_smDynam: Bára: - při chybě kompilace skriptu jej systém pokusí za 5 minut spustit znovu

 ok_smServer: Data - oprava ukončování správce dynamizací při částečném ukončování projektu (zastavily se dynamizace vždy i při ukončení jediného modulu)

 

Říjen 2013

ProCop 3.4.11.2

 ok_smUtil:        XML - oprava spotřebovávání paměti a popisovačů v XML 3.0

 plus_smBara: limit pro paralelní běh úloh je vypnut, oprava, pokud běží paralelně více uspávaných skriptů, nastavitelný max. počet paralelně běžících skriptů

 ok_smBára:  zastavení běžícího skriptu při zastavení dynamizace modulu

 plus_smWays: APN - nový nastavidelný parametr DataGratis neplatí se přenesená data

 plus_smIO: báze - pokud jsou DataGratis, pak po komunikační chybě zkouší modul komunikovat znovu po minutě donekonečna

 ok_smDynamizace: controller - delší fronta pro odbavovač dynamizací, limit 10 tisíc položek

 plus_smIO: BACnet - oprava priority nastavovacích požadavků, doplněno logování COV - doplněno vypnutí COV u vlastností, u nichž to NAE neumí, COV u Johnson NAE ignoruje Process Id

 plus_smIO: Climatix - doplněna podpora pro autokonfiguraci SCOPE verze 10, doplněno ID pro komunikaci s POL 687, 895 a 4xx

Červenec 2013

ProCop 3.4.10.4        

 plus_smIO: BACnet - nastavitelný čas zpoždění přečtení hodnoty po nastavovačce

 ok_smIO: Generátor - oprava výpisu ms->s        

 ok_smIO: multical- oprava ukládání přepočtů u kanálů

 ok_smIO: Melsec - oprava priorit při nastavování proměnných

 ok_smIO: Melsec - oprava vyčítání aktuální hodnoty po nastavení

 plus_smIO: Melsec - doplnění mezer mezi rámci dotazů a potvrzení

 plus_smBara: hlášení chyby při větším počtu interních kroků než 64k

 plus_smTools: Loader - podpora pro dlouhé jméno a heslo PPP

 plus_smWeb: View - tooltipy bez dynamizace se zařadí do click mapy až nakonec tak,  aby prošly případné dynamizace na zakrytých entitách        

 ok_smIO: OPC klient - oprava vyřazování komunikace OPC klienta, oprava funkce Start, Stop

 plus_smIO: OPC klient - úprava pro Johnson Controls EDE OPC server - v xml nastavitelná prodleva v sekundách přidání skupin po připojení k OPC serveru

 plus_smIO: OPC klient - ukládání času obnovy u proměnné podle času z OPC serveru

 plus_smProSQL: snížení nároků na procesor a paměť při velké cílové tabulce

 plus_smInstall: HASP - ovladače verze 6.56

Březen 2013

ProCop 3.4.10.0        

 plus_smProCop: podpora Windows 8 a Windows 2012 Server

 plus_smIO: Saphir - volitelně neukončuje spojení, oprava dekódování objektů delších než 255 byte

 

 ok_smKomponenty: oprava maximalizace hlavního okna

 plus_smUtils: XML - přechod na XML 3.0

 plus_smWays: UDP - podpora pro IP multicasty

 plus_smWays: TCP - keepalive nastavitelný pouze přes XML

 plus_smIO: RVD - nastavení limitů pro křivky, oprava generování a držení alarmů (při vzniku 2 najednou apod.)

 plus_smIO: PX - podpora PXC00 + PXA30 RS1

 plus_smIO: PX - podpora pro nastavitelné oddělovače skupin

 plus_smIO: PX - nastavitelná ignorace skupin do N-té úrovně

 plus_smIO: PX - další a krásnější texty pro automatickou konverzi

 plus_smIO: PX - podpora pro XLSX

 plus_smIO: OPC klient -  volitelně čas obnovy dle časové značky ze serveru

 plus_smIO: BacNet - podpora pro router Johnson Control NAE5510

 plus_smIO: Climtaix- přidána topná křivka při autokonfiguraci

 ok_smAlarmy: SQL Viewer - oprava filtru úrovní

 ok_smAlarmy: Viewer - oprava zamrznutí příchodu nových alarmů v expertním režimu systému

 ok_smProCop: archivace- u souborů *.tpl nehlásí chybu pokud neexistuje

 ok_smProCop: oprava maximalizace hlavního okna

 plus_smProCop: Editor        - vykreslování entit přes Gdi+ (podpora dynamické změny rozměru)

 plus_smProCop: Displeje - podpora dynamické změny rozměru podle velikosti obrazovky

 plus_smProCop: Options - nastavitelné chování změny rozměrů displejů dle velikosti okna

 ok_smProSQL: oprava omezení na počet záznamů tabulky, oprava spouštění a zastavování projektu

 ok_smProSQL: při autokonfiguraci oprava jména tabulky (háčky, spec. znaky)

 ok_smTools: MBusCfg - umí vracet Calor 30 Fixed data

 plus_smInstall: HASP - ovladače verze 6.55 s podporou Windows 8 a 2012 Serveru

 ok_smWeb: úpravy pro IE10 a Windows 8

Leden 2013

ProCop 3.4.9.0        

 plus_smProCop: podpora Windows 8 a Windows 2012 Server

 plus_smIO: Saphir - volitelně neukončuje spojení, oprava dekódování objektů delších než 255 byte

 plus_smIO: Climatix - logují se požadované hodnoty nastavovaček a ne co se opravdu povedlo

 plus_smIO: PX - podpora COV u AlfaBoxu+ přes UDP

 plus_smIO: PX - update všech proměnných bez výjimky po konci COV periody

 plus_smIO: PX - změny zaslané přes COV nastavuje do všech proměnných se stejnou konfigurací

 plus_smIO: PX - umí opravit adresy BACnet PINu přímo v chybném EXE exportu CSV

 plus_smIO: Synco - doplněny nové alarmy, podpora RMU710B

 plus_smIO: ExpBox ,ImpBox - pro AlfaBox+ umí periodu trendů již od 1 sekundy

 plus_smIO: MBusGen        - podpora CF50 s měřičem vody v univerzálním měřáku

 plus_smIO: Melsec - nově modul pro PLC Mitsubishi (převod z ProCop 2.0)

 plus_smIO: Lonworks - do autokonfigurace doplněna možnost brát SNVT elementy z definic, namísto z XIFu

 ok_smIO: OPC Server - optimalizace při změně obnovy

 plus_smBara - nová funkce SoundExist

 ok_smAutologon - zprovozněn na Windows 7 a výše (i mimo doménu a x64)

 ok_smZvuky - oprava ukončení přehrávání zvuků při stisknutí tlačítka myši a periodických zvucích

 plus_smTrends: Viewer        - doplněna možnost nastavení minimální šířky sloupce (násobku výšky písma v mm) při tisku textových trendů

 plus_smTools: MBusConfig- umí vracet Danfoss Infocal 8 All Data rámec, vylepšení logování, umí vracet rámce jako Calor 40

 ok_smConvert 2.0 - 3.0 - oprava chybného převodu alarmu od statusu v BLN modulu, oprava hlášení duplicitního názvu kanálu se skupinou, oprava konverze dynamizace TSP entity

 ok_smACSDecoder - úpravy pro ACS verze 8

 plus_smProSQL: nové uživatelské rozhraní ProSQL do režimu Monitor,        archivace projektu, oprava kompilace, oprava vyhlašování alarmů, ukládání stavů alarmů do projektového souboru

 ok_sm ProSQL: možnost překládat jednotlivé řádky, projekt se spustí i po chybě při překladu a vyhlásí se alarm na konkrétním řádku

 ok_sm Web: podpora pro IE10 a Windows 8

 ok_sm Install: ovladače HASP verze 6.50, externí instalátor 6.51 pro Windows 8

 ok_smAutostart: ProCop a ProTray se dávají do klíče Run ve Windows (volitelně pro všechny uživatele nebo aktuálního)

 minus_smProStart: zcela zrušen, vždy se spouští ProCop a ten vyřeší svou identitu dle nastavení

Září 2012

ProCop 3.4.8.0        

 plus_smIO: Climatix - volba verze firmware regulátoru 8 nebo 9

 plus_smIO: Climatix - podpora pro změněné struktury objektů Analog Input a Scheduler pro verzi 9

 plus_smIO: MBus base - podpora pro ukládání Extra rámců (tyto jsou schopny přestavit měřič před vyčtením dat)

 plus_smIO: MBus base - doplněno nové zařízení Danfoss Infocal 8 (Sonometer 1100) Default

 plus_smIO: MBus base - doplněno nové zařízení Danfoss Infocal 8 (Sonometer 1100) All Data (automaticky přestaví měřič na správný rámec)

 ok_smAlarms: Viewer - disablování šipky přepínání zobrazovaného rozsahu času

 plus_smTools: MBusConfig - je schopen vracet emulovat Danfoss Infocal 8 (Sonometer 1100)

 plus_smTools: MBusConfig - podpora přepínání typu rámců Danfoss Infocal 8 (Sonometer 1100)

 plus_smTools: MBusConfig - větší okno, font Courier New, změna rozmístění ovládacích prvků

 plus_smTools: MBusConfig - na horkou klávesu Ctrl+R zobrazí dekódovaný MBus rámec s hodnotami ve formě textové tabulky

 

ProCop 3.4.7.0

 ok_smKomponenty: tabulka - oprava vykreslování kurzoru na Windows XP

 plus_smIO: PX - nastavitelná verze Desigo 5.0 (BACnet 1.10) a nastavitelný typ regulátoru PXC50

 plus_smIO: PX - korekce chyb formátu souboru EDE export 5.0

 plus_smIO: PX - automatické připojování dodatečných CSV souborů z EDE exportu k hlavnímu CSV

 plus_smIO: PX - čtení formátu CSV ve formátu UTF8 nebo Ansi, ukládání nově vždy jako UTF8

 plus_smIO: PX - doplnění rozšířeného nastavení pro runtime korekci chybně exportované adresy pinů (EDE Export verze 5)

 plus_smIO: Export, Import - doplněn nový parametr alarmu - rozšířené info 'Extension'

 plus_smIO: Export, Import - doplněn parametr alarmu 'System', 'Device', 'Param' a 'Forbidden'

 plus_smDynamizace: OnAlarm - doplněn nový parametr alarmu - rozšířené info 'Extension'

 plus_smAlarms: báze - totéž

 ok_smAlarms: Viewer - vylepšení  nového navázaní spojení doplněním zpoždění

 ok_smAlarms: Viewer - drobné opravy a zrychlování, odstranění blikání, filtry, třídění apod.

 plus_smAlarms: Viewer - doplněno automatické přepínání viditelnosti sloupců při nových pohledech

 plus_smAlarms: Viewer - Alarm Filter Text nyní umí zástupný znak '*'

 plus_smAlarms: Server - zvýšena verze rozhraní

 plus_smProCop: Panel - automatické přerovnání oken po změně rozlišení (pouze v módu Monitor)

 plus_smDokumentace: ProCop Help - doplněny popisy zákazů alarmů

 plus_smDokumentace: Tipy a Triky - doplněny popisy nastavení PXC modulů

                         

 

ProCop 3.4.6.0        

 plus_smKomponenty: tabulka - zrychlení vykreslování

 plus_smKomponenty: tabulka - podpora pro vykreslování vodoznaku

 ok_smWays: APN - oprava nastavování použitého UDP portu

 ok_smWays: UDP - oprava neinicializovaného parametru Ping Enabled

 ok_smIO: báze - problém s vyhledáváním proměnných s diakritikou v modulech opraven Windows funkcí s nastaveným LOCALE_INVARIANT

 ok_smIO: runtime moduly - opravy malé ztráty paměti při restartu modulů

 plus_smBára: nové funkce CmdLineSet, CmdLineOption, CmdLineFindOption

 ok_smBára: upravena funkčnost funkcí CmdLineParam a CmdLineValue

 ok_smBára: zprovoznění přepínání aktivního okna při volání funkce Exec pod Windows 7

 plus_smDynamizace: OnAlarm - podpora pro nové parametry alarmu Forbidden, System a Device

 plus_smDynamizace: AlarmClick - nová dynamizační podmínka

 plus_smDynamizace: AlarmVisualInfo (vlaječka) - podporuje zobrazení zdrojového systému

 plus_smProDat: projekt - doplněny vlastnosti Alarm System Type, Alarm SQL Connection String, User, Password, ...

 plus_smProDat: rozhraní - zvýšená verze rozhraní datového serveru        

 plus_smProDat: statistika - podpora pro licence typu "Alarm SQL xxxx"

 plus_smAlarms: báze - doplněny položky 'System', 'Device', 'Param', 'Forbidden' (podporováno pouze u SQL verze)

 plus_smAlarms: Client - klient je schopen posílat a získávat data do Alarm Serveru nebo (případně duplicitně i do) SQL serveru

 plus_smAlarms: Viewer - prohlížeč alarmů je dle nastavení projektu schopen připojení k alarmům uloženým v SQL databázi a pracuje pak v režimu SQL

 plus_smAlarms: Viewer - podporuje zakazování alarmů (pouze ve verzi SQL)

 plus_smAlarms: Viewer - podporuje textová pravidla pro automatickou tvorbu zákazů (SQL)

 plus_smAlarms: Viewer - loguje změny zákazů a pravidel

 plus_smAlarms: Viewer - dělá znovunavázání spojení při ztrátě spojení na SQL server

 plus_smAlarms: Viewer - název dynamizace AlarmClick se zobrazuje v lokálním menu u nekvitovaných alarmů (jen existuje-li)

 plus_smAlarms: Viewer - nové filtry pro položky System, Device, AlarmId

 plus_smProCop: Sloučení projektů - vždy se přepisují existující soubory

 plus_smTools: BoxLoad - nastavitelný UDP port pro cestu APN

 plus_smLicence: nové Features "Alarm SQL klient" (pro ProDat a ProMon) a "Alarm SQL Viewer"

 plus_smDokumentace: Bára - doplněna dokumentace i s příklady pro funkce CmdLineXXXX

 plus_smInstall: nový adresář pro SQL skripty

 

ProBox 3.4.5.0        

 ok_smWays: APN - oprava nastavování použitého UDP portu

 ok_smWays: UDP - oprava neinicializovaného parametru Ping Enabled

 ok_smIO: runtime moduly - opravy malé ztráty paměti při restartu modulů

 plus_smIO: Climatix - volba verze firmware 8 nebo 9

 plus_smIO: Climatix - podpora pro změněné struktury objektů Analog Input a Scheduler pro verzi 9

 plus_smIO: MBus base - podpora pro ukládání Extra rámců (tyto jsou schopny přestavit měřič před vyčtením dat)

 plus_smIO: MBus base - nové zařízení Danfoss Infocal 8 (Sonometer 1100) Default

 plus_smIO: MBus base - nové zařízení Danfoss Infocal 8 (Sonometer 1100) All Data (automaticky přestaví měřič na správný rámec)

 plus_smIO: PX - nastavitelná verze Desigo 5.0 (BACnet 1.10) a nastavitelný typ regulátoru PXC50

 plus_smIO: PX - doplnění rozšířeného nastavení pro runtime korekci chybně exportované adresy pinů (EDE Export verze 5)

 plus_smIO: ExpBox, ImpBox - doplněn nový parametr alarmu - rozšířené info 'Extension'

 plus_smIO: ExpBox, ImpBox - doplněn parametr alarmu System, Device, Param a Forbidden

Srpen 2012

ProCop 3.4.5.1        

 ok_smIO: báze - oprava problému s vyhledáváním proměnných s diakritikou

ProCop 3.4.5.0

 ok_smIO: báze - oprava testování duplicity proměnných (nehledí se na velikost)

 ok_smIO: báze - opraven problém vyhledávání proměnných s dvojznakem 'cH' uvnitř

 minus_smIO: SysInfo - odstraněny zastaralé a nefunkční kanály

 plus_smIO: SysInfo - doplněny jednotky a formáty

 plus_smIO: Export - doděláno posílání příznaku 'Zakázáno' u modulů a displejů

 plus_smIO: Import - podpora pro zakázané moduly a displeje

 plus_smIO: Import - doplnění prefixu popisů u skupin displejů

 plus_smIO: Import - při synchronizaci displejů si Import lokálně pamatuje příznaky Monitor, Web a NoExport

 plus_smIO: ImpBox - do identifikátoru alarmu AlarmId při importu alarmů přidán prefix modulu a znak '\'

 plus_smIO: Import - totéž

 ok_smIO: DBF - oprava načtení struktury sloupců

 plus_smSystém: DLL - knihovny verze C++ Builder XE SP1

 ok_smTrendy: Viewer - oprava zarovnání kalendáře pro výběr data v trendech

 plus_smProCop: Archivace - implicitně zapnuta archivace licencí

 plus_smProCop: Projekt - umožnění společné hromadné editace vlastností Hidden a NoExport u displejů a skupin

 ok_smProCop: Start - oprava polohy čekacího okénka při startu na více monitorech

 plus_smProCop: Wizard - doplněna konfigurace DHCP/statika pro UDP cestu

 plus_smProSQL: Server - nově posílá alarmy při problému na alarmní server

 plus_smProSQL: plugin - umí překlad, výběr proměnných a prefixů pomocí dialogů

 ok_smProSQL: plugin - nekompiluje zakázané sloupce

 plus_smProSQL: plugin - automaticky přidává prázdný projekt

 

ProBox 3.4.4.0        

 plus_smWays: ModemSimul - komunikační cesta simulace analogového modemu doplněna do AlfaBox        

 plus_smIO: báze - identifikátor alarmu AlarmId se posílá i pro události a logy

 plus_smIO: ExpBox - doplněn postfix do AlarmId při logování synchronizace času

 plus_smProBox: Projekt - doplněny postfixy AlarmId pro logování startů, změn DST apod.

Červen 2012

ProCop 3.4.4.0

ok_smEntity - zprovozněna entita pro přehrávání videa a zvuku - AVI, MPEG i z jiných typů

plus_smProCop: Archivace - nová možnost archivace licenčních souborů

ok_smProCop: options - oprava češtiny

ok_smProCop: multimonitor - oprava otevírání hlavního displeje na multimonitoru, prochází i skupiny, které nejsou zařazeny a ignoruje skryté displeje, skupiny a dialogy

plus_smIO: PXC - typ PXC00/LON - nový typ zařízení PXC00 + PXX-L11 nebo PXX-L12, integrační moduly PXC00 pro RXC pokojových přístrojů na LonWorks

ok_smProSQL: přidán typ tabulky, opraven název databáze, opravy textů, stavové ikony u spuštěných tabulek a další drobnosti

 

ProBox 3.4.3.2

ok_smWays: SimpleProtocol, Router - oprava možné chyby při odpojení klienta od protokolu

plus_smIO: PXC        - podpora pro property PID regulátoru PxIntegralActionTime a PxDerivativeActionTime, nyní lze tyto regulační konstanty nastavovat z ProCop (fieldy Integrate, Derivative)

ok_smIO: PRU, PRUBOX, BLN - oprava logování nastavení TSP položek (Unicode texty Po, Út, atd.)

 

ProBox 3.4.3.1

plus_smIO: PXC - typ PXC00/LON - nový typ zařízení PXC00 + PXX-L11 nebo PXX-L12, integrační moduly PXC00 pro RXC pokojových přístrojů na LonWorks Květen 2012

ProBox 3.4.3.0

ok_smProBox: odstraněno duplicitní nastavení času přes BoxLoad

plus_smWays: UDP - doplněna funkce pro testování konektivity pomocí Ping s nastavitelnou periodou na zadanou IP adresu, restartování AlfaBoxu po definovaném čase bez odezvy

ok_smIO: Maxtronic - přejmenování modulu Maxtronic aby vešel do 8 znaků

plus_smInit: BAT - úpravy povelových souborů pro update, prodlouženy timeouty na uživatelský zásah, doplněny volby "Smazat projekt a trendy"

 

ProBox 3.4.2.2

ok_smProBox: oprava přepínání do servisního režimu v případě monitorování přes ethernet

ok_smVDX: BIOS - default přepíná USB do režimu FullSpeed

ok_smWindows: CE 6.0 - odstraněn EHCI driver tak, aby USB nefungovalo v režimu HighSpeed

Květen 2012

ProCop 3.3.8.8

plus_smUtil: tracer - opakovaná registrace v ROT (aby se i Windows 7 stačily rozběhnout)

ok_smWays: UDP - zvětšení velikosti požadovaných bufferů na protokolu IP

ok_smWays: APN - ignoruje nový alarmní navazovací rámec 5 sekund od posledního v případě jsou-li všechny spoje využity

 

ProCop 3.4.3.3

ok_smProCop: multimonitor - oprava vyhledání hlavního displeje

 

ProCop 3.4.3.2

ok_smProCop: multimonitor - oprava nefunkčního nastavení preferování prvního monitoru

plus_smProCop: multimonitor - předěláno vyhledávání hlavního displeje, nyní se projdou všechny displeje, ne jen v kolečku

ok_smProCop: multimonitor - oprava blikání a přepínání displejů na více monitorech při zapnutém default hlavním monitoru

plus_smTrendy: prohlížeč - kontrola šablon trendů tak, aby nešlo pojmenovat skupinu stejně jako šablonu

plus_smBara: display.bah - doplněn o nové funkce přepínání displejů pro multimonitor režim

ok_smTools: BoxLoad - oprava pádů při ukončování programu při běhu přes RemoteWay z důvodu asynchronního odhlašování klientů

 

ProCop 3.4.3.1

ok_smAccess Server: licence - oprava přiřazování PXC Any na licence typu Standard 0

 

ProCop 3.4.3.0                                        

plus_smSystém: fonty - globálně nastavitelný font pro všechny nástroje

plus_smSystém: COM security - povoluje přístup pro Everyone

plus_smWays: UDP - zvětšení velikosti požadovaných bufferů na protokolu IP

ok_smWays: APN - ignoruje nový alarmní navazovací rámec 5 sekund od posledního (jen pokud jsou všechny spoje využity)

ok_smIO: báze - při přejmenování modulu se načtou data všechna data modulu

plus_smIO: JTF20 - nový modul pro komunikaci s průtokoměrem Jusing JTF20

plus_smIO:  Import - může mít nastaveno využívání pojmenováné licence

plus_smIO: PXC - podpora PXC00/KNX

plus_smIO:  PRU, PRUBOX, BLN - oprava zákazu spuštění modulu při vadném ADR

plus_smDynamizace: vizuální - každá vizuální dynamizace může být nově zpožděna

plus_smDynamizace: vizuální - doplněna podmínka pro vykonávání

plus_smDynamizace: AccessDisplay - má nové parametry pro preferovaný monitor a zobrazovací skupinu

plus_smDynamizace: System Event - nová podmínka Any User Activity

plus_smProjekt: displeje - příznak pro identifikaci kontejneru na němž má být displej zobrazen

plus_smProCop:        extrakce projektu - umí exportovat styly alarmů a generování unikátních jmen při sloučení

plus_smProCop: skladiště projektů - nastavitelné pořadí prohledávaných cest

plus_smProCop: multimonitor - podpora pro práci s více monitory

plus_smProCop: multimonitor - všechna přepínání displejů, alarmů, trendů a ostatních oken přes dynamizace tak, aby bylo možno ovlivňovat cílový monitor        

plus_smProCop: displeje - vylepšení Tooltip - vyhledání správného tooltipu bez tolerance a podruhé s tolerancí, dále se nezobrazuje pro neviditelnou entitu

plus_smProCop: displeje - překlad displeje přímo z editoru

plus_smProCop: statistika - nová statistika pro nové klíče a licence

plus_smProCop: start - startup přepínač /LICENCE pro pojmenovanou licenci

plus_smProCop: start - parametr /MONITORNUM otevře Panel na jiném monitoru

plus_smEntity: atributy - kontrola atributů při Ctrl+R a drobná vylepšení

plus_smTrendy: prohlížeč - úprava uložení šablony pod existujícím jménem

plus_smProSQL:        server - nový server pro export dat do SQL

plus_smProSQL:        plugin - nástroj pro konfiguraci exportu

plus_smISAPI: View - nastaveni názvu licence podle vizuálního projektu

plus_smLicence: Elektronické licence -  nové soubory HSL a HSC pro ukládání obsahu klíčů a elektronických licencí

plus_smUtil: Tracer - opakovaná registrace v ROT aby se i Windows 7 stihly rozběhnout

plus_smInstall: HASP - nové drivery pro Windows 2008 server

plus_smInstall: DEP - nastavuje výjimky z DEP na serverech

plus_smInstall: security - oprava nastavování file security přidáním práva modify na souborech

plus_smInstall: WWWx64  - nastavení pro 32 bitů přes parametry AppPoolu

 

Duben 2012

ProBox 3.4.2.1

ok_smVDX: BIOS - opravená verze BIOS bootuje z USB vždy v prvé řadě

 

ProBox 3.4.2.0

plus_smDesign: báze - podpora pro pojmenované licence

plus_smIO: báze - podpora pro licence podle podtypu zařízení

plus_smIO: báze - podpora pro licence podle počtu proměnných

plus_smIO: PX - podpora KNX

Únor 2012

ProCop 3.3.8.7

plus_smIO: JTF20        - nový modul pro komunikaci s průtokoměrem Jusing JTF20

 

ProCop 3.3.8.6

plus_smIO: PX - podpora pro PXC00/KNX, počítáno 100 proměnných za jeden modul

ok_smSystém: security - povolení přístupu DCOM pro Everyone

 

Prosinec 2011

ProCop 3.3.8.5                        

ok_smTrendy: prohlížeč - oprava možného pádu dialogu pro ukládání nastavení pod jménem

 

ProCop 3.4.2.0

plus_smWays: OCI/OZW- podpora pro NPortWay

ok_smIO: báze - oprava nastavení prázdného popisu u proměnné a stylu obnovy

ok_smIO: PXC - oprava možného předběhnutí ovládacího požadavku ve frontě před kontrolou objektů a následného vyřazení z obnovy v případě chybné instance objektu

plus_smIO: FDS - modul pro monitorování EPS převeden z ProCop 2.0

plus_smAccess Server: options - nastavitelné (pouze XML) zpoždění prvního přístupu na HW klíč a zvýšení max. počtu pokusů čtení klíče na 10

plus_smProCop: editor - zprovoznění Ctrl+T a Ctrl+R na displejích jen pro čtení

plus_smSkladiště projektů - nový náhled displeje při chození po projektu

ok_smDynamizace: okno vlastností - oprava vybírání aktivní vlastnosti a dynamizace při přepíná oken v případě oddokovaného okna

plus_smProCop: Panel - změna default skinu pro Windows 2008 Server R2

plus_smInstall: options - vždy ukládá do ProgramData na Windows 2008 Server R2

 

ProBox 3.3.1.3

ok_smIO: PXC - oprava možného předběhnutí ovládacího požadavku ve frontě před kontrolou objektů a následného vyřazení z obnovy v případě chybné instance objektu

 

ProBox 3.4.1.4

ok_smIO: PXC - oprava možného předběhnutí ovládacího požadavku ve frontě před kontrolou objektů a následného vyřazení z obnovy v případě chybné instance objektu

 

Říjen 2011

ProCop 3.4.1.1

plus_smWays: profibus - nastavitelný počet společně komunikujících modulů

plus_smIO: export - nastavitelný zákaz přenosu trendů

plus_smIO: import - pokud jsou na druhé straně zakázány trendy, zruší volby z menu a vymaže trendy u importovaných modulů

plus_smIO: RVD        - sjednocení jmen proměnných nových a starých verzí

plus_smIO: RVD - při přepnutí typu se zachovají trendy, alarmy a upraví popisy (Rxx)

plus_smIO: RVD        - zvýšení tolerance na 0.2 u vypočítávaných proměnných (kmitajicí potenciometr apod.)

plus_smIO: RVD        - korekce chyby v RVD255 při zadávání data začátku a konce topné sezóny

plus_smIO: PRU, PruBox - OAL dialog oprava načítání nastavení při dalším otevření dialogu

plus_smIO: Synco - podpora pro RMK770 v2.1

plus_smIO: PX - po převodu XLS na CSV se přepne cesta na CSV a archivuje se oboje

plus_smIO: PX - ve jméně stanice umí * a vezme tak první stanici z EDE exportu

minus_smProCop: Panel - zrušení přepínání aktivního okna přes ALT (otevírání hlavního menu)

plus_smSkladiště projektů - je možno nastavit či potlačit ignorování jedné úrovně adresářů

plus_smWelcome - uvítací obrazovka náhodně cykluje z našeho webu

plus_smEditor displejů - oprava zobrazení dynamizací vlastností u vybrané entity

ok_smProCop: displeje - oprava zobrazování aktuálního displeje v history po přepnutí z design do monitor módu

ok_smServery: všechny - protáhnutí restartu PC po třetí chybě služeb na 5 minut

plus_smISAPI: View - umí nastavit vizuální projekt a je možno více projektů na různých portech

ok_smInstall: Knihovny - oprava obsahu knihovny PX solutions

 

ProBox 3.4.1.3

 

ok_smIO: RVD - sjednocení jmen proměnných nových a starých verzí

ok_smIO: RVD - zvýšení tolerance na 0.2 u vypočítávaných proměnných (kmitajicí potenciometr apod.)

plus_smIO: RVD - korekce chyby v RVD255 při zadávání data začátku a konce topné sezóny

ok_smServis - oprava vzdáleného restartu - watchdog zkrácen

 

ProBox 3.4.1.2

ok_smUtil: file - oprava extrakce root adresáře (problém trendování do \Storage Card3\Trends)

ok_smInit: VDX - drobné úpravy textů

ok_smInit: VDX - oprava výroby USB disku pro pgrade FW

plus_smInit: VDX - nelze jednoduše změnit výrobní číslo (SPI write protect)

Září 2011

ProCop 3.3.8.4

plus_smWays: profibus - nastavitelný počet společně komunikujících modulů

ok_smIO: multical - oprava inicializace adres proměnných po update modulu z PC

plus_smIO: export- nastavitelný zákaz přenosu trendů

plus_smIO: import - pokud jsou na druhé straně zakázány trendy, zruší volby z menu a vymaže trendy u importovaných modulů

 

ProCop 3.3.8.3

plus_smIO: MBus - podpora pro update existujících proměnných z tabulek vestavěných zařízení

plus_smIO: multical - doplnění podpory pro odmazávání vestavěných proměnných

ok_smTrendy: prohlížeč - oprava mazání šablony historických trendů

 

ProCop 3.4.1.0

ok_smIO: PX - oprava zobrazení typu regulátoru u zařízení PXR, PXG apod.

plus_smIO: PX - nová volba "Generuj alarm pro resetování"

ok_smIO: ImpBox - oprava kopírování Alfaboxů s dynamizacemi uvnitř boxu

plus_smIO: ImpBox - automaticky naváže spojení po změně v konfiguraci

plus_smIO: ImpBox - při prvním spojení spočte, zda náhodou nedošlo k nějaké změně mimo prostředí

ok_smProjekt - oprava možného zamrnutí při startu se zakázanou cestou na konci stromu

ok_smProjekt: Alarmní styly - oprava chybějící volby alarmního typu "Žádný"

plus_smBoxLoad: úpravy chování pro AlfaBox +

plus_smInstall: převedeno na InstallShield 2012

                 

ProCop 3.4.0.0

plus_smSystém: se jmény, popisy, alarmy, trendy, knihovnami se pracuje v unicode

plus_smSystém: podpora pro zakazování cest, modulů a displejů

plus_smSystém: nový vzhled v jednom okně pro Windows 7

plus_smSystém: nové vyjížděcí panely

plus_smSystém: nové okno Skladiště projektů umí zobrazovat a vykopírovávat moduly a displeje z existujících projektů

plus_smSystém: nové webové okno Vítejte

plus_smSystém: nová indikace v ikoně spuštěných, zakázaných a "jen pro čtení" modulů

plus_smSystém: podpora pro ZIP s kódováním UTF8 (nepodporováno Windows)

plus_smIO: báze - u většiny modulů podpora pro sekundární alarmy

plus_smIO: báze - moduly, které nelze odstartovat (vadný ADR apod.) se zakáží

plus_smIO: báze - každý modul má nastavitelný styl komunikačního alarmu

plus_smIO: RVD        - podpora pro RVD255, 265

plus_smIO: EZS - nový modul připojitelný na tiskárnový výstup zabezpečovacích ústředen

plus_smIO: ImpBox - podpra pro AlfaBox+

plus_smIO: Export/Import/ExpBox/ImpBox - přenos textů v unicode (pokud je na druhé straně nový FW)

plus_smIO: UniDAQ - podpora pro analogovou kartu v PC

plus_smIO: MBus - doplněno dekódování reálných čísel s dodatečným exponentem ve VIFE

ok_smTrendy: Server - zrychlení úloh, které mohou rychle probíhat (kontrola existence souborů apod.)

plus_smProCop: Panel - náhledy na displeje a obrázky se zvětšují s vyhlazováním hran

plus_smProCop: Panel - zvuky alarmů se dají odklepnout najednou

plus_smProCop: Panel - podpora pro Power Eventy Windows

plus_smProCop: Panel - podpora pro ukončování Windows 7

plus_smInstall: security - konfigurace DCOM oprávnění při zapnutém UAC

plus_smInstall: security - konfigurace oprávnění na adresáře pokud se instaluje do Program Files

 

ProBox 3.4.1.1                        

ok_smIO: multical - oprava inicializace adres proměnných po update modulu z PC

 

ProBox 3.4.1.0

ok_smIO: báze - oprava maximální délky identifikátoru proměnné na 48 znaků (problém nefunkčních dynamizací AssignVar)

plus_smIO: báze - znovanačtení stylů po update globálních stylů z PC

plus_smIO: MBus - podpora pro update existujících proměnných z tabulek vestavěných zařízení

plus_smIO: multical - doplnění podpory pro odmazávání vestavěných proměnných

plus_smProBox: nově umí přepínat servisní mód a zpět bez rebootu (jen pro AlfaBox+)

ok_smProBox: oprava zavírání COMu při testování COMu přes servis a BoxLoad

ok_smWindows: CE 6.0 - oprava řízení RS485 signálem RTS (AlfaBox+)

ok_smUSB: boot - ochrana proti inicializaci cizího zařízení (PC apod.)

plus_smUSB: boot - automaticky vysune USB po dokončení (flush)

 

Srpen 2011

ProBox 3.4.0.1

ok_smIO: expbox - oprava posílání jména trendů (problém přenosu pouze dat, ale trendy se nikam nezapsaly)

 

ProBox 3.4.0.0

plus_smSystem: Unicode -přenáší a ukládá texty ve formátu UTF8

plus_smSystem: podpora pro AlfaBox+

plus_smIO: báze - podpora pro uživatelské zakazování modulů

plus_smIO: EZS - nový modul pro pro připojení k EZS tiskárnovému výstupu

 

Červenec 2011

ProCop 3.3.8.2, ProBox 3.3.1.2

plus_smIO: Multical - doplnění proměnných A a B pro vodoměry (alias na Volume1 a 2)

Červen 2011

ProCop 3.3.8.1

plus_smWays: GSM, PPP - podpora pro MC55 (zpomalení zasílání příkazů)

ok_smNet - oprava navazovaní spojení při alarmu z hnízda AlfaBoxů

ProCop 3.3.8.0, ProBox 3.3.1.1

plus_smIO: Climatix - nový IO modul pro komunikaci s nástupci regulátorů Saphir

plus_smBáze - podpora pro SQL objekty

ok_smWays: GSM - nové řízení zvedání vytáčeného GSM přes DTR a ATA

Květen 2011

ProCop 3.3.7.3

plus_smIO: SMS - mazání přijatých SMS podle aktuálního počtu SMS v paměti

plus_smIO: SMS - pro modem MC75i úprava řízení stejně jako MC75

plus_smIO: Meter - podpora pro druhé datové telefonní číslo

ProCop 3.3.7.2

ok_smIO: Nitel - po nastavení hodnoty oprava občasného rozpadu komunikace

ok_smIO: Nitel - oprava překračování limitu pro nepřetržitou obnovu

ok_smIO: Nitel - opravena validita proměnných

ok_smISAPI: Control - oprava nastavování textových proměnných

Duben 2011

ProCop 3.3.7.1

ok_smWays: APN - odstranění přerušeného spojení při příchozím alarmu pokud jsou všechny spoje používány

plus_smIO: báze - cesta APN nehlásí rozpad komunikace až do nastavitelného počtu opakování

plus_smIO: MemoryDatabase - nastaven datový typ inicializační hodnoty ještě znovu v runtime

plus_smIO: Import20 - ochrana proti rychlému zavěšení modemu při ukončování spojení

 

ProCop 3.3.7.0

ok_smWays: Mac485 - oprava padání po kolizi při posílání alarmu ze 485 slave

ok_smIO: MemoryDatabase - nastaven datový typ inicializační hodnoty (problém po kopírování apod.)

plus_smIO: AlfaBoxService - zákaz pouštění nepotřebného časovače (snížení zátěže procesoru při velkém počtu Alfaboxů)

plus_smDynamizace: ValueTable - širší ComboBox pro výběr hodnoty

ok_smISAPI: báze - oprava možného pádu při ukončování a recyklaci aplikačního poolu

ok_smISAPI: báze - oprava hlášení "Licence expirovala" pokud se klient připojí z uloženého odkazu

ok_smTools: BoxLoad - oprava občasného zamrznutí při registraci do systémového zápisníku událostí při instalaci

 

Leden 2011

ProCop 3.3.6.0

plus_smIO: UniDAQ - nový modul pro měřicí karty ICP

ok_smInstall: doplnění modulu ProDat pro vzdálené připojování ke komunikačním cestám (knihovna Way Server)

 

Prosinec 2010

ProCop 3.3.5.5

ok_smIO: báze - oprava slovenských textů

plus_smIO: Modbus - podpora IP režimů

plus_smIO: AlfaMeter - uživatelsky nastavitelný čas buzení a perioda posílání SMS

plus_smIO: AlfaMeter - automatický reboot modemu po blacklistu

plus_smIO: AlfaMeter - doplněno automatické volání po uživatelské změně konfigurace

ok_smBára: Editor - oprava zadávání českých znaků

ok_smBára: Editor - oprava barvení textu podle syntaxe

ok_smBára: Editor - oprava otevírání vložených souborů při hlášené kompilační chybě

ok_smTrendy: Server - oprava načítání seznamu trendů při přepnutí do archivu

 

ProCop 3.3.5.4

ok_smProCop: displeje - oprava občasného hlášení chyby TSP dialogu po jeho uzavření

 

Listopad 2010

ProCop 3.3.5.3

ok_smIO: Memory Database - oprava nastavení typu inicializační hodnot při otevření starších projektů

plus_smIO: Memory Database - nově je schopen volitelně zadanou hodnotu uložit jako inicializaci do souboru PIO

plus_smIO: RVD, Calmex, Multical, Schlumberger - poskytuje nastavitelný parametr pro spojení - tel číslo, IP adresa (nutné pro NPort)

 

ProCop 3.3.5.2

ok_smWays: oprava napojení objektů na AlfaBox při kopírování podstromů protokol/modul v AlfaBoxu (problém cesty k souboru PIO při kopírování Link modulu včetně Address protokolu)

plus_smIO: Memory Database - nově umí inicializovat i textové proměnné

plus_smIO: Link - lze nastavit, jestli používá náhradní hodnotu (implicitně False)

plus_smIO: Meter - nastavitelný popis pro generované trendy

 

Říjen 2010

ProCop 3.3.5.1

plus_sm IO: Link - modul je schopen nově posílat  hodnotu, validitu a pulzy (s nastavitelnou periodou) do oddělených proměnných

 

Září 2010

ProCop 3.3.5.0

ok_sm IO: PX - oprava nevalidní sdružené chyby při komunikaci se starými AlfaBoxy (ignoruje chybějící CommonFault.List)

plus_smNápověda: podpora pro otevírání nápovědy podle národního nastavení ProCop

 

Srpen 2010

ProCop 3.3.4.3

ok_sm ProCop: dynamizace - oprava neustále stisknutého tlačítka po otevření floating menu v dialogovém displeji

Červen 2010

ProCop 3.3.4.2

plus_smIO: AlfaMeter - doplnění proměnné pro ručně zadávané výrobní číslo měřiče tepla

 

ProCop 3.3.4.1

plus_sm IO: AlfaMeter - přidány systémové proměnné, čeština, automatické ukládání a další

 

ProCop 3.3.4.0

plus_sm ProCop: diskrétní proměnné jsou schopny využívat i formáty binárních proměnných (po automatické změně typu)

plus_sm Bára: akceptuje záměnu binárních a diskrétních formátů, umí používat příznaky u výrazů s fieldy (obsahující formáty)

plus_sm Dynamizace: styly alarmů - nový styl alarmů Alarm Reset

plus_sm Dynamizace: Atributy - při rozdělení bloků s atributy se smažou dynamizace menu, table, obsahující konstanty, nadbytečné nadpisy a separátory se vymažou

ok_sm Dynamizace: dialog SetDateTime nezobrazuje hlášení s chybou při nevalidní hodnotě proměnné

ok_sm Entity: Atributy - doplněno zobrazování přejmenovaného atributu

ok_sm Entity: Bloky - zvětšen max. rozměr knihovního bloku na 3200x2400

ok_sm IO: PX - vylepšení výjimek u scheduleru, hlásí nově potřebu resetovat alarm ( jako varování do alarmů), podpora pro vyčítání systémových alarmů (SystemFault, obdoba CommonFault)

plus_sm IO: AlfaMeter: nový modul pro komunikaci s AlfaMeter 3.0

plus_sm IO: Saphir: nově podpora pro Climatix

ok_sm Alarmy: Viewer - doplněna extenze XLS (fyzicky pořád je to CSV) tak, aby to otevřel MS Office 2003

ok_sm Trendy: Viewer - doplněna extenze XLS (fyzicky pořád je to CSV) tak, aby to otevřel MS Office 2003

 

Květen 2010

ProCop 3.3.3.0

plus_sm IO: MBus: prodloužení času pro WakeUp sekvenci pro Supercal 531

minus_sm Dynamizace: Zvuky - zrušení logování přetečení fronty zvuků

ok_sm ProDat: radikální snížení zátěže při posílání dat u přehledových obrazovek a více klientů

ok_sm ProDat: snížení zátěže při vyhodnocování změn v projektu (příznak Dirty nutný pro ukládání)

ok_sm ProDat: posílání změn na klienta ve stromech a propertách přes zvláštní vlákno

plus_sm Knihovník: jméno bloku se mění zároveň se jménem souboru

ok_sm Knihovník: spuštění editace na dvojklik

ok_sm Property: úprava kopírování property a export do CSV při multivýběrech

ok_sm Trendy: Viewer - změna třídění ve výběru archívu

ok_sm Trend Server: optimalizace otevírání PPH v archivech při vyhledávání trendů

plus_sm Web: podpora pro IIS7.1 a novější

 

Březen 2010

ProCop 3.3.2.0

ok_sm IO: PX - dialog automaticky ukládá šířky sloupců

plus_sm Entity: Editor - zcela nové režimy přichytávání mezi entitami, rychlé vypínání přichytávání přes SPACE

plus_sm Entity: Atributy - nový příznak pro nalezení proměnné v nadřízeném modulu (AlfaBox)

plus_sm Dynamizace: dialogy SetValue a ValueTable - u binárních proměnných a diskrétních s formátem umožňuje vybírat jen hodnoty vypsané v Combo boxu,  dále automaticky generuje předvolby (radiobutony) z formátu diskrétních proměnných

plus_sm ProCop: nový dialog pro konfiguraci automatického převodu dynamizovaného bloku na atributy

plus_sm Web: Control:  obdobně binární proměnné a diskrétní s formátem umožní vybírat hodnotu jen z Combo boxu

 

Únor 2010

ProCop 3.3.1.0

plus_sm Systém: podpora Windows 7

plus_sm Systém: nové ikonky se stíny ve stylu Windows 7

plus_sm Systém: podpora pro Slovenštinu v celém systému

ok_sm Systém: ochrana proti kolizi na Temp adresáři pokud se přihlásí jeden uživatel lokálně a zároveň druhý přes Remote Desktop

plus_sm Ways: Profibus - podpora nových karet Softing PBpro-PCI a PBpro-PCIe

plus_sm IO: Modbus - umí vyrobit databázi ze souboru VAR

plus_sm Dynam: dialog SetValue - automaticky vyrábí radiobutony podle diskrétního nebo binárního formátu

plus_sm Dynam: dialog SetValueTable  - zobrazuje text a nabízí Combo s formáty podle proměnné

ok_sm Dynam: TSP dialog - název šablony ignoruje velikost písmen

ok_sm Dynam: TSP dialog - oprava přepnutí šablony při automatickém doplňování názvu šablony

plus_sm Web: nový toolbar, nové ikonky se stíny, nový design ve stylu Windows 7

plus_sm IO: Báze - zobrazuje u diskrétních formátů náhled stupňů například 0:vypnuto 1:útlum 2:zapnuto

ok_sm IO: PX - oprava Options ukládající polohu dialogu, které přepisovalo Prodat.XML

plus_sm IO: BCMnet - volitelné ignorování BACnet Error rámců (Delta Controls)

plus_sm IO: MBus - podpora komunikace přes modem a GSM

plus_sm IO: MBus - přidáno zařízení UH50 impulsní vstupy

plus_sm Dynamizace: automatické překopírování podmínky při změně dynamizace z IfTrue na IfFalse

plus_sm Entity: Bloky: nový příznak AutoConnect pro automatické propojování trubek mezi bloky

plus_sm Entity: automatické napojování trubek pro navázání knihovního bloku (napojení až při zobrazení v monitoru)

ok_sm ProCop: Wizard - smazání souboru .PPB pokud existuje v době generování nového AlfaBoxu

ok_sm ProCop: skládání projektů - zastavení potřebných běžících modulů před importem

ok_sm ProCop: Trendy - oprava prvního špatného vykreslení časové osy po otevření

plus_sm ProCop: okno Vlastnosti a dynamizace - na pravé tlačítko doplněno lokální menu; nově lze kopírovat hodnoty i tabulek přes schránku, je možné zkopírovat formáty diskrétních hodnot najednou přes schránku

plus_sm ProCop: grid - umí kopírovat vybrané proměnné do schránky jako CSV

 

ProCop 3.2.7.1

ok_sm IO: PX - oprava Options ukládající polohu dialogu, které přepisovalo Prodat.XML

plus_sm IO: BCMnet - volitelné ignorování BACnet Error rámců (Delta Controls)

plus_sm IO: MBus - je ochoten komunikovat přes modem a GSM

plus_sm IO: MBus - přidáno zařízení UH50 impulsní vstupy

 

Prosinec 2009

ProCop 3.2.7.0, ProBox 3.2.5.0

ok_sm Systém: zrychlení vyhledávání objektů podle GUID - nově přidán typ objektů

ok_sm Ways: LON - implicitní adresa 103 (tak, aby nekolidovala s PXM-20)

ok_sm Ways: CLB - implicitní adresa 102

plus_sm IO: PX - generování databáze - ÚT zohledňuje přesun Min/Max omezení křivky, přidán Začátek/Konec topné sezóny

ok_sm IO: PX - dialog pro proměnné zobrazuje vybrané řádky silně

plus_sm IO: PX - generuje při Auto Diferenci novou skupinu proměnných se změněným typem BACnet objektu

minus_sm IO: PX - zrušeno generování AutoDevice objektu pokud není konfigurován

plus_sm IO: PX - poskytuje rozhraní pro přístup k CSV a XLS pro potřeby export/import

ok_sm IO: PRU, PRUBOX, BLN - dialog pro proměnné zobrazuje vybrané řádky tlustě, poskytuje rozhraní pro přístup k ADR pro export/import

ok_sm IO: Saphir - oprava dekódování dlouhých rámců (problém nového firmware v Saphir)

plus_sm IO: Link - nový modul pro on-line přenos hodnot (měřená data) mezi AlfaBoxy vzájemně případně mezi AlfaBox a ProCop

plus_sm IO: Modbus - podpora pro nulový kontrolní součet

plus_sm Knihovny: atributy - systémové hodnoty atributů $Project.Name|Descr|Title$, $Display.Name|Descr|Title$, $Visual.Name|Descr|Title$

plus_sm Knihovny: atributy - u textových atributů zobrazuje v editoru hodnoty (názvy větví apod.)

plus_sm Entity: nové víceřádkové texty, možnosti zalomení textu (žádné, auto, manuální \n)

ok_sm Access, Alarm, Trend, Data Server: zrychlení vyhledávání objektů podle GUID - přidán typ (zvýšena verze rozhraní na 3.2.1)

plus_sm Datový Server: publikovaná vlastnost AutoConnect (propojování trubek) po vložení bloku

ok_sm Knihovny: solutions - drobné opravy OvrTDet, TOa, TR

ok_sm ProCop: archivace - oprava archivace souboru s tečkou ve jméně

ok_sm Zprávy: oprava napojení výpisu chybových zpráv po druhém otevření projektu

 

Listopad 2009

ProCop 3.2.6.0, ProBox 3.2.4.1

ok_sm IO: MBus - ukládá stav MBus modulu (ochrana proti vícenásobnému vyhlášení alarmu na Alfa 485.1 při chybě MBus a novém startu projektu)

ok_sm IO: PX - zkrácení čtení Device Objektu tak, aby odpověď vešla do jednoho LON rámce

plus_sm IO: OPC - předělán OPC Browse dialog, umí načíst Matrikon XML, umí generovat autokonfiguraci s různými oddělovači do nastavitelné úrovně

ok_sm ProCop: Alarmy - max. délka prefixu alarmu zvětšena z 11 na 15 znaků

ok_sm ProCop: Entity - oprava změny velikosti textu při rotaci

plus_sm ProCop: Entity - dodělány dynamické transformace na 3D box

ok_sm ProCop: Entity - oprava zarovnávání bloku

 

Říjen 2009

ProCop 3.2.5.0

ok_sm ProCop: oprava překreslování při vypnutých Themes (překreslování TSP dialogu ve Windows XP s nastaveným zobrazením jako Win2000)

plus_sm Ways: TCP - nová cesta pro komunikaci na Mail server, AlfaBoxy, ProCop,...

ok_sm Ways: LON CLB -  mezery mezi rámci pro menší zatížení LONu

plus_sm IO: Báze - u alarmů generovaných u kanálů umí nastavit i typ alarm/event/log

plus_sm IO: Báze - při chybné verzi nebo kódu v PIO načte systém vše co lze (není nutné při změně typu modulu přepisovat hlavičku XML)

plus_sm IO: Báze - nově vrací přesný typ modulu: typ Unigyr, PX, Saphir, ...

plus_sm IO: Moduly - vrací svůj přesný podtyp

plus_sm IO: Mail - nový modul pro komunikaci SMTP přes TCP

plus_sm IO: Global - nově je schopen definovat pole, dále (při nastavení času) automaticky vzorkuje a posouvá hodnotu v poli (vhodné pro lokální grafy v displeji)

plus_sm IO: PX - je schopen vyžádat BACnet vlastnost PRIORITY_ARRAY přes COV

plus_sm IO: PX-  dokáže zpozdit vyčtení po nastavení o 1 sekundu tak, aby regulátor stihnul nastavení provést

plus_sm Web: podpora pro národní verze

plus_sm Web: vytvořena anglická verze

plus_sm Web: automatická selekce podle národního nastavení web browseru

plus_sm Tools: Convert - přejmenován na ProConvert; umí převést globální eventy, z textů v alarmech a eventech generuje sady stylů tak, že vyhledává rozdíly při vzniku a zániku v textech

 

Září 2009

ProCop 3.2.4.0, ProBox 3.2.3.0

ok_sm Util: validátory - oprava práce s oddělovačem tisíců

ok_sm IO: SaphBus, Saphir, Modbus - maže frontu požadavků na obnovu při startu komunikace (po předchozí nedokončené obnově)

plus_sm IO: Modbus - podpora pro uživatelskou funkci 41h čtení float registru (Navaris Redwave); podpora pro mezery mezi dotazy v ms (také Redwave)

ok_sm Dynam: styly alarmů - komunikační alarm se implicitně posílá na pager (SMS)

plus_sm Dokumentace: Web - je k dispozici nová instalační příručka (i pro Windows Vista)

ok_sm IO: Import, ImpBox - oprava vyčítání stavu databáze ze souborů IOE je-li použit AlfaBox 3.1 a starší (problém validity PX po restartu PC)

plus_sm Bára: vytvořena nová nápověda

ok_sm ProCop: Entity - oprava originálního rozměru otočené entity (špatně rozměr a směr dynamizovaného knihovního bloku po vyčtení displeje ze souboru)

ok_sm ProCop: displeje - změněna klávesová zkratka Tisknout

ok_sm ProCop: displeje - oprava velikosti rámečku kolem okna v XP při rozlišení 1280x1024

ok_sm ProCop: oprava umístění vícestránkových dialogů na střed obrazovky

plus_sm IO: PX - objekt PX Command Sequence načítá z CSV souboru textové popisy svých stavů

ok_sm IO: PX - oprava vyčítání záporných mezí BACnet objektů z CSV

plus_sm IO: PX - podporuje CSV Layout 2.2, názvy sloupců importuje z CSV

ok_sm IO: PX - autogenerace proměnných v případě hodnoty COV sloupce False je přiřazen styl NoCOVobjects

ok_sm IO: PX - vyčte znovu BACnet Event List po akceptaci alarmů

plus_sm IO: PX - proměnná CommonFault je doplněna o seznam až 10 alarmů s texty přístupnými přes CommonFault.Fault.List[10] a informace o použití dostupné přes CommonFault.Fault.Used[10]

ok_sm IO: PX - nastavitelný obsah CommonFault.Fault.List pomocí rozšířených příznaků modulu

plus_sm IO: SMS - podpora pro ES75i

plus_sm IO: Export - nově k dispozici tabulka pro filtrování posílaných alarmů; implicitně (tedy pokud nevyhoví filtru) je jako dosud zaslání na pobočnou centrálu; záznam v tabulce je schopen zvyšovat počitadlo volání (v případě použití doporučujeme smazat dynamizační podmínku OnAlarm v dynamizacích export modulu)

ok_sm IO: PRU - oprava ukládání TSP katalogů do datových souborů .IOD

ok_sm Dynamizace: oprava vyčtení toku dat u proměnných (oprava nefunkčního přiřazení SendMessage u SMS)

ok_sm Dynam: TSP dialog - TSP manažer (spravující šablony) vyhodnocuje jako shodné katalogy pouze aktivní řádky (nutno díky PX, kde neaktivní  řádky nejsou fyzicky v regulátoru pouze uložené v PC)

plus_sm ProCop: panel - nová lišta ve stylu Windows 7

minus_sm ProCop: panel - zrušení nabídky Nový/Komunikační Projekt

plus_sm ProCop: panel - nová nabídka Nový/Displej a Nový/Bára skript

plus_sm ProCop: Trendy - nově je možno generovat skupiny nastavení a přesouvat nastavení mezi skupinami

plus_sm Web: podpora IE8

ok_sm Web: Control - v dialogu o provedeném nastavení se zobrazí popis namísto jména proměnné

plus_sm Systém: Ikony: vyměněny ikonky za 32bit barevnou hloubku a vytvořeny 48x48 pro všechny servery a aplikace

plus_sm Systém: Ikonky: doplněny verze 256 pro Windows XP

minus_sm Instalace: zrušena nápověda pro TrendViewer (neexistuje - součást ProCop Panel)

minus_sm Instalace: zrušení nepotřebného SW acmngr.exe a acConv.exe

 

Červenec 2009

ProCop 3.2.0.0

plus_smIO: Aventis - nový modul pro vzduchotechniky Aventis

plus_smIO: Control - nový modul řízení z PC - nyní k dispozici TSP katalog typu 1 a 2

plus_smSystém - vytvořen systém pro implementaci atributů knihovních bloků

plus_smKnihovny - nová knihovna navazující na PX Solutions

 

ProCop 3.2.1.0

plus_smIO: ImpBox - modul nedovolí vzdálené přehrání AlfaBoxu, pokud v projektu není žádný export (ochrana proti nechtěnému  zrušení funkčního spojení s AlfaBoxem)

plus_smIO: PX - podpora pro nový objekt typu PulseConverter

plus_smIO: PX - je schopen zadávat a zobrazovat začátek a konec topného období (pomocí roku 1980)

ok_smIO: Control - oprava nemožnosti změny popisu u proměnné

ok_smProCop: řízení modulů - další zrychlení při otevírání na velkých projektech

ok_smProCop: skládání projektů - oprava skládání RVD modulů

ok_smProCop: archivace - oprava přibalení externích souborů a jejich cesty po rozbalení

ok_smProCop: SolutionWizard - oprava operace Undo

ok_smProCop: funkce Redo - vymazání Redo fronty po operace Undo příkazu Delete

ok_smAlarmy: viewer - zrychlení dialogu pro filtrování modulů podle podstanic

 

ProBox 3.2.2.0

plus_smIO: Aventis: nový modul pro vzduchotechnické jednotky

plus_smIO: OPC - nastavitelné používání vlastnosti Quality zasílané z OPC serveru u proměnných

ok_sm IO: Import, ImpBox - oprava znevalidnění položek (vlastnosti u proměnných), které v AlfaBox chybí (při různých verzích AlfaBox a dispečinku)

ok_sm IO: PX - oprava vyčítání mezí proměnných z CSV zadaných s desetinnou čárkou

plus_smIO: PX - nový objekt DeviceInfo poskytující stav regulátorů Desigo 4

plus_smIO: PX - časový katalog je schopen v manuálním režimu nastavovat přímo do Present Value (Desigo 4)

plus_smIO: PX - časový katalog má volbu pro vypínání použití manuálního režimu

plus_smIO: PX - časový katalog má zapnutelné čtení výjimek

ok_sm Dynamizace: dialog SetValue - oprava dynamického přizpůsobení šířky dialogu

ok_sm ProCop: alarmy: oprava vlaječky tak, aby vlála i v XP, nejen ve Vistě

ok_sm ProCop: ve vlastnostech a dynamizacích lze měnit rozměr okna pomocí dynamizace

ok_sm IO: Báze - délky textových popisů stupňů u TSP prodlouženy na 15 znaků

ok_sm IO: Báze - formáty výpisu diskrétních hodnot prodlouženy na 15 znaků

ok_sm IO: Báze - binární proměnné umí stejné tabulky formátů obdobně jako diskrétní

plus_smIO: Báze - doplněn formát pro proměnnou UpdateType (vypisuje =vyřazeno apod.)

ok_sm IO: PX - pokud jsou binární proměnné v XLS EDE s texty, nově se nekonvertují na diskrétní typy

ok_sm ProCop: Editor - dialog pro výběr bloku z knihovny si pamatuje poslední pozici

ok_sm ProCop: Editor - nový SolutionWizard umožňující inteligentně dohledat a nastavit atributy knihovního bloku

ok_sm ProCop: Alarmy - zrychlení dialogu pro filtrování modulů podle podstanic

 

ProCop 3.1.9.19

plus_sm IO: OPC - nastavitelné používání vlastnosti Quality zasílané z OPC serveru u proměnných

 

Červen 2009

ProCop 3.1.9.18, ProBox 3.2.1.0

ok_sm Ways: MAC485 - oprava nového spuštění komunikace po dočasném vypnutí převodníku Alfa485.x

plus_sm Ways: Satel - podpora routování do linky RS485

 

Květen 2009

ProCop 3.1.9.17

plus_smIO: Synco - nový typ datum

plus_smIO: Synco - násobitelé proměnných se dekódují dynamicky přímo z protokolu

plus_smIO: Saphir - podpora ACX38

ok_smProDat: Alarm Sender - oprava možného chyby alokace paměti při zpožděných alarmech

ok_sm IO: Modbus - oprava ztráty požadavku obnovení poslední hodnoty po nastavení předchozí

ok_sm IO: MBus - oprava ztráty přesnosti u čítačů (výrobní číslo) při přepočtu přes číslo s pohyblivou čárkou

plus_smIO: MBus - nový typ konfigurace proměnné binárním offsetem v datovém rámci

plus_smIO: MBus - nové zařízení Schlumberger Actaris Cyble MBus konfigurovaný pomocí binárních offsetů

plus_smIO: MBus - nová zařízení Sensus WP Dynamic, Sensus MS8100, Universal Water Meter

ok_sm ProCop: Trendy - oprava třídění výběru trendů (problém malé a velké české znaky)

plus_smWeb: Trendy - doplnění třídění skupin podle abecedy

 

Únor 2009

ProCop 3.1.9.15, ProBox 3.2.0.2

ok_smIO: Báze - oprava přepisování předposledního 1 vzorku u trendů v PC, pokud časovač přišel nepřesně těsně před očekávaným časem

ok_smDynamizace: oprava neodalokovávání paměti při podmínkách typu SetValue v datovém serveru

ok_smDynamizace: oprava destrukce podmínek SetValue na hlavním threadu

ok_smWays: PPP - oprava posílání uživatelského jména a jeho max. délka zvednuta na 64 znaku (nutno pro APN O2)

ok_smIO: Báze - oprava vyhlašování alarmu s podmínkou typu Inside Limits

ok_smIO: OPC - oprava odpojování od OPC serveru při větším počtu obnovovacích skupin

ok_smProCop: Trendy - oprava chybějících textů při tisku hlaviček trendů

 

Leden 2009

ProBox 3.2.0.0

plus_smnový překladač Microsoft Visual Studio 2005

 

ProCop 3.1.9.12

plus_smAlfaBox: je schopen otevřít až 64 modulů (např. při velkém množství měřičů tepla)

ok_smIO: PX - oprava BACnet datového streamu při posílání časového katalogu přes dva rámce (nad 56 záznamů)

ok_smIO: PX - ignoruje názvy objektů Favorites generované pro PXM (oprava problému s duplicitou názvů a výběrovým dialogem BACnet objektů adres)

plus_smIO: OPC - nastavitelný parametr času trendů volitelně dle času OPC serveru nebo dle ProCop

plus_smIO: OPC - volitelný přepočet času serveru na ze světového na místní čas

ok_smProCop: Trendy - oprava vyhledání jména šablony při volbě Uložit jako

 

Listopad 2008

ProCop 3.1.9.8, ProBox 3.1.5.1

plus_smIO: PRU - podpora pro KL hodnoty s adresou > 64k u regulátorů PRU2

plus_smProCop: Trendy - konfigurovatelné texty do hlaviček a patiček v grafických a textových trendech

plus_smProCop: Trendy - nově je možné používat proměnné %USER%, %DATE% a další (výběr)

ok_smIO: Báze - oprava nastavení opakování a timeoutu u spolehlivých spojů (export, expbox)

ok_smIO: PX - oprava náhodného padání při vyčítání TSP

plus_smIO: PRV - podpora pro rádiomodem

plus_smIO: PRV - oprava nepřetržité obnovy

plus_smIO: OPC - snížení periody testovací skupiny při vyčítání konfigurace serveru

ok_smProCop: Trends - oprava neinicializovaného rozsahu trendů, změna velikosti dialogů u šablon trendů

 

Říjen 2008

ProCop 3.1.9.5, ProBox 3.1.5.0

ok_smIO: Multical: oprava kopírování modulu přes schránku

ok_smProCop: panel - oprava typu dialogu a hlášení po úspěšném překladu

ok_smWays: NAM  protokol - modul připojený jeho prostřednictvím vyhlašuje chybu až po N neúspěšných ukončeních komunikace (obdobně jako GSM)

plus_smIO: RDNIO - nový modul pro IO desku (součást radiomodemu NAM RDN)

plus_smIO: RDNIO - úpravy databáze, rozsahy hodnot, alarm vyhlašuje až po N neúspěšných ukončení komunikace kde N je shodné s RetryLimit (počet pokusů pro opakování dotazu)

ok_smIO: IWKA - ochrana proti přetečením a možným pádům

Září 2008

ProCop 3.1.9.2, ProBox 3.1.4.3

ok_smIO: Import - oprava zpomalování počítače při přenosu velkého počtu alarmů

ok_smIO: ImpBox - oprava zpomalování počítače při přenosu velkého počtu alarmů

ok_smIO: Export - oprava přenosů trendů z nového na staré dispečinky do verze 3.1.6.1 včetně

plus_smIO: Import - pokud příjde požadavek na nastavení hodnoty v době přenosu trendů, přenos se přeruší a nastavovačka projde přednostně

plus_smIO: Import - po přerušení vyčítání trendů z důvodu nastavení opakuje vyčítání hodnot a alarmů nastavenou dobu a trendy dočte až po této době

ok_smProDat: projekt - zrychlení opakovaného vyhledávání modulů podle prefixů

ok_smProCop: TSP dialog - zrychlení otevírání na velkých projektech

plus_smProCop: panel - přepínání na další okno přes Ctrl+Tab

plus_smProCop: panel - nový vzhled pro Windows Vista

ok_smProCop: panel - oprava duplicitní zkratky Ctrl+F12 (Ctrl+F11) pro ukládání desktopu proti nahrávání AlfaBox

ok_smProCop: trendy - opraveno občasné zamrznutí klienta při přepnutí z trendů kamkoliv jinam

plus_smKomponenty - úpravy vykreslování pro podporu Windows Vista

plus_smWays: PPP - zprovoznění PPP server módu pro Windows Vista

plus_smWays: PPP - doděláno skládání IP fragmentů pokud dojde po cestě ke fragmentaci (zkrácené MTU při GPRS režimu)

plus_smIO: IWKA - podporuje připojení na Satel protokol

ok_smIO: OPC - oprava ukládání ITM souboru a jeho archivace

ok_smIO: OPC - nastavena implicitní perioda obnovy modulu, doplněny nové vlastnosti modulu

plus_smBDE: přesun BDE adresáře a souboru PDOXUSRS.NET do C:\BDE a automatická rekonfigurace bdeadmin na C:\BDE ve Windows Vista

plus_smProCop: zprávy - doplněno nové tlačítko Zavřít

ok_smProCop: okno pro řízení modulů - moduly typu AlfaBoxy a import se dočítají až při rozbalení ve stromu čímž došlo k radikálnímu zrychlení

ok_smProCop: displeje - oprava nefunkčních odkazů na displeje ve skupinách po importu nového celého podstromu displejů

ok_smProCop: překlad displejů - výpis je po 20-ti chybách v displeji ukončen

plus_smProCop: překlad displejů - nově k dispozici překlad skupiny displejů pravým tlačítkem ve stromu

ok_smProCop: trendy - zrychlení zobrazení stromu trendů pro výběr při extrémním počtu skupin

plus_smTools: BoxLoad - je schopen odzkoušet až dynamických zdrojových portů

plus_smInstall - uživatel ProCop je členem "Distributed COM Users" a není standardní uživatel na Windows Vista

Srpen 2008

ProCop 3.1.8.1, ProBox 3.1.4.2

plus_sm IO: IWKA - zprovozněn staronový modulu pro regulátory IWKA nově ve verzi ProCop 3.x

ok_smIO: EESA - oprava vypnutí automatického trendování u trendových pseudokanálů

plus_sm IO: MBus - podpora pro vyčítání všech kombinaci FCB, FCV bitů - režim Auto, po prvním startu (chybě nebo vyřazení) tak vyzkouší všechny přípustné kombinace

plus_sm IO: MBus - podpora pro dvojitou konfiguraci DIF u alternativních MBus záznamů

plus_sm IO: MBus - nový Universal Meter Auto, který používá Auto režim FCB/FCV bitů a zároveň má záznamy pro alternativní Power, Energy a Flow

plus_sm IO: MBus - nově podpora pro Multical 601 s plnou databází standardních proměnných (bez binárních dat výrobce)

plus_sm Way: UDP - podpora pro dynamický zdrojový port (pro více spuštěných BoxLoad)

plus_sm Way: APN - podpora pro dynamický zdrojový port (pro případ více spuštěných BoxLoad)

plus_sm Way: Satel - modul IWKA může být připojen k převodníku Alfa485.1

ok_smProCop: Trendy - oprava funkce tlačítka Použít u vlastností trendů

plus_sm Tools: Convert - převod modulu IWKA z verze 2.x

plus_sm Tools: BoxLoad -ovládání a nahrávání pomocí parametrů z příkazové řádky

plus_sm Instalace: přidán modul IWKA do uživatelských modulů

Červen 2008

ProCop 3.1.8.0

ok_smWays: LON - oprava získávání adres při odpovědí na síťové proměnné

plus_sm Ways: LON - zprovozněn USB LON Gesytec (nedoporučeno)

ok_smWays: Modem - ukončování řádku (CR/LF) se používá i při vytáčení ATDxxx

ok_smWays: PPP - oprava délky UDP paketu pro posílání rámců přes AlfaBox

plus_sm IO: Modbus - podpora pro typ Double i DoubleHiLo v opačném pořadí bytů

plus_sm IO: MBus - podpra pro Siemens Volutron

ok_smIO: SMS - oprava mazání více než 10 SMS

ok_smIO: SMS - oprava registrace typu SMS kanálu

ok_smIO: SMS - oprava data a času přijatých SMS

ok_smIO:  SMS - oprava implicitního stylu pro logování SMS

ok_smIO: PX - testování typu regulátoru jen poprvé po startu

ok_smIO: PX - COV se dynamicky nastavuje na vlastnost ACKED_TRANSITIONS až při potřebě kvitace tak, aby po nezávislém potvrzení obsluhou z panelu PXM20 při odeznělé poruše přišla informace o kvitaci hned

plus_sm IO: LONworks - nový modul pro síťové proměnné

plus_sm IO: LONworks - podpora pro offsety a typy uvnitř síťových proměnných

plus_sm IO: LONworks - síťové proměnné sestávající z několika hodnot rozloženy do oddělených proměnných

plus_sm IO: LONworks - z XIFu se načítají i typy a pozice uvnitř  síťových proměnných

ok_smIO: Export - nastaveny delší timeouty pro komunikaci se serverem trendů a alarmů (120 resp. 30 sec)

plus_sm Bára: nové funkce AccessLoginDlg a AccessLogout

ok_smProCop: okno řízení modulů - radikální zrychlení při přeskládávání stromu (například při importu projektu)

ok_smWeb: View - prováděn nově  test funkčnosti vzdálené databáze před přístupem na obrázek

ok_smWeb: zprovoznění webu po výpadku a novém navázání sítě (v případě serveru web na druhém PC)

plus_smTools: BoxLoad: nastavitelné MTU, počty opakování, a čas odezvy

Červen 2008

ProCop 3.1.7.1, ProBox 3.1.4.1

ok_sm ProDat: Database: oprava možné výjimky při vyhledávání přejmenovaného kanálu

plus_sm Ways: ProfiBus - doplněn režim pro podporu starších regulátorů PRU1

plus_sm Ways: Radiomodem - zprovoznění cesty nově verzi ProCop 3.x

plus_sm ProCop: podpora dvou monitorů, oprava rozměrů oken při nestandardních rozměrech desktopu

ok_sm ProCop: alarmy - oprava výběru filtrů komunikačních alarmů

Květen 2008

ProCop 3.1.7.0, ProBox 3.1.4.0

plus_sm Ways: Net - nová obecná komunikační síť

plus_sm Ways: Net - poskytuje parametry pro volání do sítě z obou stran

plus_sm Ways: Net - nové automatické záznamy pro routování pro Alfa485.1 s cestou k nim

plus_sm Ways: Net - aut. záměna parametrů modulů připojených přes síť (jedno tel. číslo pro celou síť)

plus_sm Ways: Routování - směrovací tabulky obsahují metriku (prioritu) a identifikátor rozhraní

plus_sm Ways: Routování - filtrace tabulek podle rozhraní

plus_sm Ways: Routování - priorita záznamů s lepší metrikou

plus_sm Ways: Routování - při načítání sítí přebírá i parametr pro volání

plus_sm Ways: Routování - nabízí automatický scan a update sítí

plus_sm Ways: Protokol Mac485 - nově podporuje převodníky Alfa485.1 za dalším routerem

plus_sm Ways: BACnet - doplněno dekódování strukturovaných vlastností objektů pro regulátory Delta

plus_sm Ways: BACnet - doplněno dekódování BACnetExceptionSchedule

plus_sm IO: BCMnet - nový obecný BACnet modul oddělený od PX

plus_sm IO: BCMnet - modul podporuje Saphir ACX32, Delta Controls a General BACnet Device

ok_sm IO: BCMnet - podle typu zařízení se přepíná chování modulu

plus_sm IO: ExpBox, ImpBox - automatické přebírání parametrů pro volání zpět od cesty nebo nadřízené sítě

plus_sm IO: ExpBox, ImpBox - zobrazování parametrů pro volání zpět ve špičatých závorkách

plus_sm IO: OPC - dodělán listing databáze do CSV

plus_sm IO: Saphir - nové typy časových katalogů s hodnotou

plus_sm IO: Saphir - nový typ objektu PosCommand

ok_sm IO: PX - snížení zátěže procesoru při vkládání do fronty pro čtení

plus_sm Alfa485.1: Quick Repeater - nový software pro sítě RS485 s AlfaBox - nutná výměna za mst232.hex a rep485.hex

plus_sm Instalace: ProCop Web - nové povelové soubory pro konfiguraci IIS na x64 procesorech

plus_sm Instalace: ProCop Web - podmíněná konfigurace IIS - povolení 32 bitových aplikací v IIS na x64 OS

Duben 2008

ProCop 3.1.5.0, ProBox 3.1.3.0

ok_sm IO: Báze - při kompilaci proměnných v databázi vypíše všechny duplicity

plus_sm IO: PX - podpora pro získávání dat přes COV (Change Of Value)

plus_sm IO: PX - nový objekt CommonAlarm

ok_sm IO: PX - nově dokáže hlásit chybu 'Objekt proměnné je nesprávného typu'

ok_sm Ways: OPC - oprava rušení skupin při ukončování modulu

ok_sm Ways: LON - oprava přepisování rámců v paměti při příchodu dat proti směru komunikace

plus_sm BACnet: nové služby pro COV

plus_sm BACnet: je schopen generovat dočasné serverové úlohy při příjmu COV notify

plus_sm Trend Server: volba formátu pro export dat uživatelsky + nová vestavěná proměnná FORMAT_A

plus_sm Trend Server: vestavěná proměnná TOLERANCE pro vyhledávání vzorků v oblasti blízké periodě

plus_sm ProCop: alarm - nové tlačítko Zapni komunikační alarmy ve filtrech

ok_sm Dynamizace: OnAlarm - oprava ukládání parametrů stylu

ok_sm  Dynamizace: OnAlarm - doplněna binární proměnná pro řízení podmínky

plus_sm Entity: nová entita 3D box

plus_sm Dynamizace: dialog SetDateTime - umí hezké kalendáře

ok_sm Knihovny: PX - přepracováno na standardní názvy ze Solutions

ok_sm Šablony: PX - přepracováno na standardní názvy ze Solutions

plus_sm Tools: PX Explorer - nová nastavení: cesty UDP, CLB, LON, zařízení BACnet, PX, Saphir, COV

Duben 2008

ProCop 3.1.4.0, ProBox 3.1.2.0

ok_smIO:  Export - při posílání změn na klienta zatěžuje procesor max. 50 ms

ok_smIO:  Import - při importu displejů do zvláštní skupiny tuto nemaže pokud nedojde ke změnám v pořadí

ok_sm Access Server: podpora pro poslání obsahu klíče (zvýšena verze rozhraní )

ok_sm ProDat: FileMan - zrychlení zjišťování změn v adresářích

plus_sm ProCop: nová úvodní obrazovka

ok_sm ProCop: oprava opětovného navazování spojení při webovém serveru

plus_sm ProCop: výběr vizuálního projektu při extrakci projektu

ok_sm ProCop: zrychlení archivace

ok_sm ProCop: zrychlení extrakce projektu

ok_sm ProCop: Options - nastavitelné zavírání projektu při ukončování v Design módu

ok_sm ProCop: displeje - menší a rychlejší formát pro ukládání lokální kopie displejů

ok_sm ProCop: displeje - v lokální kopii displejů se ukládá seznam všech použitých proměnných v displeji čímž dosahuje zrychlení při otevírání

plus_sm Bára: nová funkce AccessDisplayParam určená pro posílání filtru do okna alarmů

plus_sm Web: View - nové tlačítko Refresh

plus_sm Web: View - doplněny tooltipy ke grafickým  entitám

plus_sm Web: View - dynamické dočítání skriptů a klikacích map

ok_sm Web: View - prodloužené časy obnovy na 25 a 30 sekund

ok_sm Web: View - obrázek předělán do 32bit PNG

ok_sm Web: View - zrychlení posílání klikacích map

plus_sm Web: View - zobrazení stavu při načítání nového displeje

ok_sm Web: View - automatická obnova po 5 min. na celý displej

plus_sm Web: Control - nastavitelné ovládání ihned po startu (v době dokud ještě nepracuje licence v HW klíči)

ok_sm Web: Control - opravy nastavovacích dialogů a dialogů TSP

ok_sm Web: Alarm - oprava ukončování při restartu IIS

ok_sm Web: Trends - oprava ukončování při restartu IIS

ok_sm  Web: Trends - graf přenášen v 32bitovém souboru typu PNG

ok_sm Web: Common - oprava ukončování celého webu při restartu IIS

ok_sm Web: Common - oprava ukládání dočasných souborů

ok_sm Instalace: zákaz vytváření prostart.ini při reinstalaci a nestandardním hesle pro uživatele ProCop

Březen 2008

 

ProCop 3.1.3.0, ProBox 3.1.1.0

plus_smIO: BLN - zprovoznění modulu v koncentrátoru AlfaBox

ok_smIO: BLN - nastavitelný počet opakování při komunikaci

plus_sm IO: Maxtronic - zprovoznění modulu v AlfaBoxu

ok_smIO: Modbus - počet proměnných/100 je počet licencí

plus_sm Editor: nové úchopové body u elipsy

plus_sm Editor: nové pravoúhlé a úhlopříčné módy pro editaci

plus_sm Editor: editace polygonu a polyline, přidávání a ubírání bodu

plus_sm Editor: editace stran polygonu a polyline (nový úchopový bod)

plus_sm Alarmy: server poskytuje seznam stylů - nový sloupec se stylem alarmu v prohlížeči

plus_sm Alarmy: dodělány různé filtry (zdroj, styl, priorita, ...)

plus_sm Alarmy: čas s výběrem (dnes, včera, týden, ...)

plus_sm Alarmy: filtrace z lokálního menu u řádku s alarmem (alarmy stejného typu, stejné stanice,...)

plus_sm Alarmy: kopírování alarmů do schránky

plus_sm Alarmy: export alarmů do souboru  typu CSV

plus_sm Alarmy: vytváření strom zdrojů seskládaný podle AlfaBoxů a modulů Import

plus_sm Alarmy: zvětšovací okno filtrů, pozice a filtry se ukládají

ok_sm Alarmy Server: zrychlení vkládání nových alarmů přes indexy namísto filtru

plus_sm Dynamizace: Calibration Wizard - nová dynamizace pro kalibraci měřičů (počátečního stavu)

plus_sm Dynamizace: nová dynamizace typu Start Job (vhodné pro spouštení tasku na trendovém a alamním serveru)

plus_sm PRU: povoluje připojení na cestu NPort

plus_sm ProCop: displeje - je schopen zobrazit tooltip i ze skupin grafických entit

plus_sm ProCop: dialog TSP - nastavení se ukládá na server, je možno přiřadit barvy pro kroky se stejným názvem

plus_sm ProCop: kalkulačka - nastavení ukládáno na server, zprovozněny odkazy typu $A3 na buňky kalkulačky

plus_sm Web: podpora pro dynamizace AccessDisplay Next, Prev, Restore, systémová okna

plus_sm Web: Control - nové ovládání pomocí speciálních ovladačů Switch Control

plus_sm Web: je schopen akceptovat změny ve jménech, pořadích a počtech displejů za běhu bez restartu IIS

plus_sm Web: podpora pro tooltipy obdobně jako v panelu nástrojů ProCop

plus_sm Instalace: při opravě instalace a upgradu na vyšší verzi zastavuje a spouští služby

plus_sm Instalace: kontroluje běžící aplikace

more

Únor 2008 - Nový ProCop 3.1

newsProCop31

ProCop 3.1.0.0, ProBox 3.1.0.0

plus_sm Ways: Address Protokol - nový protokol pro zadání druhé adresy pro křížení adres

plus_sm Ways: Mac485 - nový protokol pro řízený přístup k lince RS485

plus_sm Ways: RS232 - volitelně kontroluje životnost linky pomocí DTR/DSR

plus_sm Ways: Router - nový protokol umožňující směrování rámců a proxy pro datové streamy

plus_sm Ways: NPort - nová cesta pro připojování Moxa NPort bez ovladače a virtuálního COMu, přímo přes UDP

plus_sm IO: MBus - podpora pro jednotky MWh

plus_sm IO: MBus - nový univerzální měřič v jednotkách kWh

ok_sm IO: Saphir - oprava nastavování hodnot s přepočtem

plus_sm IO: Maxtronic - umí se připojit na linku RS485

plus_sm Trendy: doděláno zobrazení časového posunu trendů

plus_sm Web: Control - zprovozněno nastavování hodnot (všechny dynamizace) z webového prohlížeče, včetně TSP

plus_sm ProCop: překlad - dohledává chyby v databázi či displeji po překladu v okně zpráv, v displejích zobrazuje všechny nalezené chyby

plus_sm ProCop: umožňuje extrahovat část projektu a vložit jí do jiného projektu

plus_sm ProCop: zobrazuje ve statistice potřebnou licenci v HW klíči

plus_sm Instalace: zcela nový InstallShield je schopen kopírovat nastavení a hesla z verze 3.0

plus_sm Instalace: automatická instalace jako webový server, včetně konfigurace IIS

more

Únor 2008

ProCop 3.0.16.3, ProBox 3.0.9.9

plus_sm IO: BLN - zprovoznění modulu v AlfaBoxu

ok_sm IO: BLN - nastavitelný počet opakování při komunikaci

plus_smIO: Maxtronic - zprovoznění modulu v AlfaBoxu

ok_sm IO: Modbus - počet proměnných/100 je počet licencí

more

Prosinec 2007

ProCop 3.0.16.2, ProBox 3.0.9.8

plus_sm IO: PX - překladový slovník pro automatické počešťování textů v PX

plus_sm IO: DBF - zprovoznění modulu DBF ve verzi 3.0

plus_sm Ways: nastavitelné MTU (maximální velikost přenášeného paketu), při přenos přes VPN, atp.

Listopad 2007

m_lon

ProCop 3.0.16.0, ProBox 3.0.9.6

plus_sm Servery: podpora pro doménový řadič (Windows Server 2003 s doménou)

plus_sm Ways: LON, CLB (AlfaModul.LON) - zapnuto automatické opakování rámce při ztrátě na LONu

ok_sm IO: PX - vyčítá méně parametrů zařízení PX

plus_sm IO: PX - umožňuje opakovat dotaz na proměnnou než vyhlásí chybu

ok_sm IO: PX - po vyřazení z komunikace začne testování všech objektů

plus_sm IO: Synco - doplněna databáze pro RMH760B

plus_sm IO: Synco - doplněna uživatelsky definovatelná tabulka alarmů

plus_sm IO: Synco - nastavitelné texty stupňů pro časový katalog

plus_sm IO: Saphir - hlášení chyby při špatné konfiguraci proměnné mezi periodami TSP

plus_sm IO: Saphir - podpora autokonfigurace z dokumentace nové verze SaphirScope

plus_sm Instalace: při instalaci je možno zadat identitu uživatele, pod jehož identitou systém ProCop běží

more

Říjen 2007

PXLON

plus_sm ProCop: Wizard - doplněny další měřiče tepla

plus_sm IO: Maxtronic - nový modul měřiče tepla

ok_smProCop: databáze - u trendů proměnných nabízí ve vlastnosti Skupina trendů seznam již existujících skupin

plus_sm IO: PX - autogenereace vyrábí proměnné napojené na speciální PX timer

plus_sm IO: PX - při autogeneraci se vytváří styly obnovy proměnných Device a Scheduler

plus_sm IO: PX - při autogeneraci se texty převádějí podle cesko/českého slovníku

plus_sm IO: PX - nová funkce Autodiference generuje skupiny s přidanými a ubranými proměnnými (rozdíly mezi EDE export a databází)

more

Srpen 2007

plus_sm Ways: Satel - nový protokol a cesta pro rádiomodemy Satel

plus_smIO: PX - v TSP doplněno manuální ovládání

plus_sm IO: AlarmPrinter - nový I/O modul je určen pro automatický tisk nových alarmů

plus_sm IO: báze - prefixy trendových skupin se skládají ze všech úrovní stromu

plus_sm ProCop: alarmní styly - nově možno nastavit společný prefix zdroje pro celý projekt (zvláště vhodné pro síť rovnocenných dispečinků)

plus_smBára: mezi typy kanálů zavedena jednoduchá dědičnost tak, že ve skriptech je možno volat bázový typ TIOChannelXXXX pomocí proměnné například typu TBACnetChannelXXXX

more

Červenec 2007

newsOPCServer

plus_sm IO: OPC server - nový modul je licencovaný podle počtu poskytovaných podstanic

plus_sm IO: StxBus - zprovoznění I/O modulu pro Sontex StxBus pod verzí ProCop 3.x

plus_sm IO: Synco - doplněna autokonfigurace pro zařízení RMB795 a RXB21.1/FC-11

plus_sm Dynamizace: AssignVar - nová dynamizace pro přeposílání hodnot mezi zařízeními v jednom AlfaBoxu

plus_sm IO: Saphir - podporuje objekty typu MessageEx pro hlášení alarmů

plus_sm IO: MBus - podporuje buzení některých měřičů pomocí znaků FFh a měřidla vracející několik rámců odpovědi

plus_sm IO: MBus - doplněn měřič Sontex Supercal 531

plus_sm ProCop: umožňuje vzdálenou archivaci projektů i ze síťového pracoviště

plus_sm Tools: BoxLoad - je zcela nový nástroj pro vzdálenou spávu a upgrade FW v AlfaBox

plus_sm IO: SaphBus - (Saphir po Modbus) a Modbus jsou podporovány v AlfaBox

more

Červen 2007

SaphirAlfaBox

plus_sm IO: Saphir - nový I/O modul Saphir pro komunikaci přes servisní rozhraní

plus_smAlfaBox:  AlfaModul.RS232GS a AlfaModul.RS232GSL - nové AlfaModuly pro připojení Saphir k AlfaBox

plus_smIO: ImpBox - modul pro komunikaci s AlfaBox umí dogenerovat trendy v PC pokud je komunikace častější než perioda trendů (GPRS snížení nákladů)

plus_sm ProCop: Wizard - průvodce pro generování projektů je doplněn o Export/Import a Unigyr

plus_sm IO: PowerDog - nový I/O modul pro hlídání výpadků napětí AlfaBox s použitím AlfaModul.RS232GSL a AlfaModul.RS232GL

plus_sm IO: báze - podpora pro vícestavové formáty typu 0=Vypnuto|1=Útlum|2=Normál

plus_sm IO: Synco - doplněna autokonfigurace pro Synco Living

plus_sm IO: PX  - proměnné modulu MultiState Value a Output rozšířeny o field .OpTime

plus_sm IO: PX  - autokonfigurace dokáže z EDE XLS vyčíst stupně pro diskrétní hodnoty a časové katalogy

more

Květen 2007

SyncoPC

plus_sm ProCop: knihovník - nová knihovna technologických celků pro Desigo PX

plus_sm IO: PX - podpora Desigo Toolset 2.37

plus_sm IO: PX - modul poskytuje podle konverzní tabulky tlačítkem ve skupinách překlad textů

plus_sm IO: LON - nový I/O modul pro zařízení poskytující síťové proměnné LonWorks

plus_sm ProCop: Wizard - průvodce pro generování stanic do projektu je k dispozici pro AlfaBox, PX, měřiče tepla MBus a RVD

plus_sm IO: Synco - nově vyvinutý I/O modul Synco komunikující přes cestu OCI/OZW

plus_sm Ways: ARNET - je nový protokol pro komunikaci pomocí rádiomodemů Conel

plus_sm Dynamizace - doplněn globální alarmní styl SensorError

plus_sm HASP: nová verze driveru pro klíč HASP podporující Windows 2003 Server R2

plus_sm OS: podpora DCOM bezpečnosti pro běh na Windows 2003 Serveru R2 SP2

more

Březen 2007

m_knx

plus_sm AlfaBox: AlfaModul.KNX - nový I/O modul pro regulátory Synco pro AlfaBox

plus_sm Ways: protokol OCI/OZW - nový protokol pro centrály Siemens pro Albatros a Synco

plus_sm IO: Emu - I/O modul elektroměrů Emu podporuje nastavitelnou hlavičku odpovědi

plus_sm IO: Albatros - upraven na protokol OCI/OZW

plus_sm Alarmy: Viewer - okno alarmů má nastavitelnou velikost fontů a barevné ikonky v liště nástrojů

plus_sm IO: ImpBox - modul pro AlfaBox Import při vypnuté synchronizaci projektu NEsynchronizuje čas

plus_sm Bára: procesní jazyk Bára doplněn o systémové a projektové skripty uložené ve stromu projektu, dále doplněn vzdálený překlad, ladění a krokování

plus_sm Dynamizace: doplněn globální styl alarmů 'Fault' shodný se stylem 'Alarm' jen bez příznaku pageru (SMS)

more

Únor 2007

ProCop 3 Web - technologický displej

plus_sm Web: nový design rozšíření ProCop Web

plus_sm Ways: protokol BACnet - podporuje routery a ethernetové verze PXC ležící v jiné IP síti

plus_sm AlfaBox: IP - podporuje nastavení statických parametrů protokolu IP

plus_sm IO Eatherm - O modul měřiče Eatherm zprovozněn pod verzí 3.0

plus_sm ProCop: editor - dynamizované bloky z knihoven se automaticky vkládají jako kopie

plus_sm IO: MBus - definice zařízení doplněny o jednotky všech proměnných

plus_sm IO: EMU - rozšířena podpora pro elektroměry typu EMU 300

more

 

Leden 2007

ProCop 3

Předávací stanice s živými hodnotami připojená přes GPRS v ProCop 3

plus_sm IO: Import - podpora pro přenos událostí

plus_sm AlfaBox: podporuje ukládání trendů proměnných do flash disku

plus_sm AlfaBox: hlídá vývojáře před chybami v konfiguraci jako jsou duplicity, chybějící parametry, adresy, tel. čísla apod.

plus_sm Trend Server: podporuje přesměrování archívu a zálohy do libovolného adresáře pro případ výpadků napětí

ok_sm ProCop: snížení zátěže počítače a sítě při přenosu změn na síťová pracoviště

ok_sm Trend Server: po chybě disku smaže a přegenerovává všechny vadné indexy tabulek

plus_sm IO: Calor - doplněna podpora pro měřiče tepla Calor 40

more