Topologie >GPRS s vlastním APN

Základní topologie - ProCop, AlfaBox a GPRS s vlastním APN

GPRS APN

V předchozí GPRS topologii se pro přenos dat využívá GPRS spojení dvou GSM modemů. Další možností přenosu dat pomocí technologie GPRS spočívá ve využití přístupového bodu APN (Access Point Name), zřízeného u poskytovatele GSM služeb.

V takovém případě nenavazuje GPRS modem spojení s jiným modem, ale připojuje se k přístupovému bodu sítě Internet. Dispečerský počítač lze potom připojit do Internetu libovolným způsobem permanentního připojení (mikrovlna, rádio, ADSL).

Z důvodu bezpečnosti se pak pro přenos dat Internetem obvykle využívá IPsec tunel vybudovaný přes síť Internet mezi GSM providerem a sítí, v níž je připojen dispečerský počítač.

APN

Výhody

Stejně jako u GPRS topologie relativně nízké náklady na přenos dat. Navíc vzhledem ke způsobu účtování GPRS přenosů (příchozí i odchozí data) je cena za přenos stejného množství dat oproti předchozí GPRS technologii modem-modem poloviční. Platí se pouze za data odeslaná nebo přijatá GSM modemem na straně podstanice.
Rychlost připojení není na straně dispečinku limitována GPRS technologií, resp. GPRS modemem. Zejména při paralelní komunikace dispečinku s několika podstanicemi současně tak není rychlost přenosu limitována rychlostí GPRS modemu ale rychlostí připojení disp. počítače do Internetu.
Možnost využití stávajícího připojení podnikové sítě LAN k Internetu a možnost sdílení tohoto připojení v rámci sítě LAN.

Nevýhody

Vzhledem k počtu subjektů, kteří se na přenosu dat podílejí (LAN, ISP, GSM provider), se obtížně hledají a odstraňují případné chyby a problémy.
Z důvodu připojení dispečerského počítače do Internetu a přenosu dat přes Internet je nutno počítat s vyššímy náklady na zabezpečení.

note Poznámka:

Datové přenosy byly odladěny a odzkoušeny s GPRS modemy Siemens MC39i, ES75 v několika GSM sítích v ČR a SR.