Topologie >UniGyr, BLN a Profibus

Základní topologie - UniGyr, BLN a Profibus

Stanice PRU2, PRU10 a PRS10 na sběrnici BLN připojené přes Profibus kartu

Rychlou variantou komunikace s regulátory připojenými na sběrnici BLN je použití komunikační karty Profibus. Dispečerský počítač je vybaven kartou profibus, jejíž prostřednictvím komunikuje přímo na sběrnici BLN.

Rychlost komunikace je potom oproti připojení přes telefonní rozhraní několikanásobně vyšší. Zatímco přes telefonní rozhraní je možné přenést maximálně cca 4 hodnoty/sekundu, při použití profibusové komunikační karty se počet přenesených hodnot blíží k 50 hodnotám/sekundu.

Na centrálu Visonik Alfa lze přivést všechny hodnoty ze stanic PRU2, PRU10 nebo PRS10 (včetně TSP katalogů) a tyto hodnoty lze také nastavovat, pokud jsou k nastavování určeny.

PRUBLN

Základem sběrnice BLN je normované rozhraní PROFIBUS dle DIN 19 245 (katalogový list 8023 -PROFIBUS). Počet připojených stanic, typ a délka vedení, topologie a použití opakovačů je tudíž dáno touto specifikací.

Výhody

Ušetření převodníků Alfa485 či koncentrátoru AlfaBox při nahrazení sběrnice Alfa sběrnicí BLN (obojí je RS485, tudíž stejný typ vodiče).
Není zapotřebí další sběrnici, pokud je již nataženo BLN pro přenos dat mezi regulátory.
Vysoká rychlost komunikace s připojenými regulátory.

Stanice PRU2, PRU10 a PRS10 na sběrnici BLN připojené přes telefonní rozhraní

Připojený dispečerský počítač komunikuje s regulátorem PRU2, PRU10 nebo PRS10 přes telefonní modemy. Tento regulátor pak zprostředkovává komunikaci i s ostatními regulátory připojenými na sběrnici BLN.

Na centrálu Visonik Alfa lze přivést všechny hodnoty ze stanic PRU2, PRU10 nebo PRS10 (včetně TSP katalogů) a tyto hodnoty lze také nastavovat, pokud jsou k nastavování určeny. Navíc lze použít archivaci historických trendů veličin ve stanici prostřednictvím tzv. registr bloků (RegistrBl).

Propustnost telefonního rozhraní je asi 4 hodnoty za sekundu. Při běžně naplněné stanici lze očekávat časy na obnovu kolem 1 minuty na každou stanici.

Telefonní modemy lze rovněž nahradit nulovým modemem.

Základem sběrnice BLN je normované rozhraní PROFIBUS dle DIN 19245 (katalogový list 8023 -PROFIBUS). Počet připojených stanic, typ a délka vedení, topologie a použití opakovačů je tudíž dáno touto specifikací.

Pro připojení stanice na sběrnici BLN je nutno stanici vybavit komunikační kartou pro sběrnici BLN, např: PAC10.1U/F, resp. PEC1.1UF, dle typu použité stanice (katalogový list č. 8481). Stanice zprostředkovávající přístup na sběrnici BLN pak musí být vybavena toutéž komunikační kartou, avšak s telefonním rozhraním (např: PAC10.1U/FP/T, resp. PEC1.1UFPT).

Výhody

Ušetření převodníků Alfa485 či koncentrátoru AlfaBox při nahrazení sběrnice Alfa sběrnicí BLN (obojí je RS485, tudíž stejný typ vodiče).
Není zapotřebí další sběrnici, pokud je již nataženo BLN pro přenos dat mezi regulátory.

Nevýhody

Vyčítání hodnot je časově poměrně náročné, obzvláště při větším počtu stanic a použití velkého množství časových katalogů, krátkých vzorkovacích periodách trendů v registr blocích apod.