- Index -

- ~ -

~`

- 1 -

100Mbitová síť LAN

- A -

Access Point Name

ACX32

ACX36

ACX42

Adresa serveru

ADSL

AEW

Aktivní

Aktualizace hodnot

Alarmní styly

Albatros

ALFA Mikrosystémy, s.r.o.

Alfa485

Alfa485.1

Alfa-485.1

AlfaBox

AlfaBox +

AlfaBox 3

AlfaIoT

AlfaIoT NB

Alfa-MBus Master

AlfaMeter 3

AlfaPort

ANSI

APN

Automatická

- B -

BACnet (LON/Ethernet)

Baud Rate

bigint

bit

BLN

Buňka

- C -

Calor

Climatix

Consumption

ConsumptionValid

CSD

- D -

databáze

Date

DateOrNow

datetime

DateTimeOrNow

Datové typy

Datový koncentrátor AlfaBox +

Datový koncentrátor AlfaBox 3

DCOM

DE-211

DE-311

Definice exportních tabulek

Definice struktury tabulky

Definice tabulek

délka rámce

Desigo PX

Desigo PX (LON/Ethernet)

Desigo PX, LON, Ethernet a AlfaBox

DIČ

DIN 19245

Dispečerské PC

- E -

EB401 opto

EDGE

EEPROM

EESA

Echelon

elektroměry

E-mail

ES75

Ethernet

Ethernet / RS232

Ethernet to serial

Exit

- F -

Fax: 596 788 691

Firewall

float

Force transmit

- G -

Gateway

GPRS

GPRS APN

GPS

GSM

GSM modem

GSM modemy

- H -

heslo

Heterogenní sítě AlfaBoxů a Alfa485.1

Hlavní nabídka

Hyperterminál

Hyper-V

char(64)

- I -

ICP

ICP I-7510

ICP I-7520R

Impulsní vstupy

Index

Instance

int

Internet

IoT

IP adresa

- K -

KNX

Komfort

komunikační chyby

Komunikační převodník Alfa-485.1

komunikační rychlost

Koncentrátor pro bezdrátový odečet měřičů spotřeb

Konex (KNX)

Konfigurace IP adresy NPort

Konzola správy ProSQL

- L -

LAN

Licence lokálního pracoviště

Licence síťových pracovišť

Licence terminálových pracovišť

Local listen Port

Logické adresy

Lokální pracoviště

Lokální síť LAN

LON

LonWorks (LON)

- M -

Mapa

maska sítě

MBus

M-Bus (M-Bus)

M-Bus Master

MC35

MC39i

Megatron

Měřiče energií

Měřiče spotřeb

Měřiče tepla, chladu, vodoměry, impulsní vstupy, elektroměry (M-Bus/RS232/RS485)

Mikrovlna

Minimální nároky na údržbu

Mobilní dispečinky

ModBus

ModBus (RS232/RS485)

Modem

Monitorovací a vizualizační systém ProCop 2

Monitorovací a vizualizační systém ProCop 3

Moxa N-Port

Možnosti datových koncentrátorů AlfaBox

Možnosti integrace s AlfaBox 3

- N -

Narrow Band

Nastavení sériového portu

Nastavení UDP Server/Client režimu

nastavení Windows Firewall

nastavitelný čas čekání

nastavitelný počet pokusů

Název sloupce

Názvy sloupců v definici řádků tabulky

NBIoT

NB-IoT

Netmask

none

Normal

Note

NPort

NPortWay

- O -

obnovení databáze

OCI611

Odkazy

Odkazy mezi sloupci

Odkazy mezi sloupci při definici řádků

odstranění databáze

OnCommand

OP_mode

Ostrava - Zábřeh

OverallValid

Ovládací panely

OZW771

- P -

PAC10.1U/F

PAC10.1U/FP/T

Papouch

Parametrech spojení

Parametry modulu PX

Parametry připojení k datovému serveru

Parametry připojení k SQL databázi

Parametry spuštění ProSQL

parita

Parkoviště

Password

PCC-10

PCI

PCLTA-21

PCMCIA

PComm Lite Terminal emulator

PEC1.1UF

PEC1.1UFPT

ping

Plánování úlohy

Plovoucí licence

Pobočné dispečinky

Počet opakování

počet stop bitů

Podružné dispečinky

POL63x

Popis exportu měřičů spotřeb

Požadavky před realizací

Prefix

Primární index

Primární klíče

Problémy s virtuálními porty

ProCop

ProCop 2

ProCop 3

ProCop 3.0

ProCop 3.1

ProCop 3.2

ProCop 3.3

ProCop 3.4

ProCop 3.5

ProCop 3.6

ProCop 3.7

ProCop, AlfaBox a GPRS s vlastním APN

Produkty

Profibus

Projekt ProSQL

ProSQL

PRS10

PRU10

PRU2

Předvolba

Předvolené hodnoty v definici řádků

Přehledové dispečinky

Přepínače na převodníku

Převodník Alfa-MBus Master

Příklad exportu měřičů spotřeb

Připojení AlfaBoxů k PC s ProCop

Příznivá cena

PX

PX vlastnosti

- R -

Rádiomodem

rádiomodemy

Rádiové modemy

RDP

real

reindex

reindexace

Report

Report Tabulka

restore

restore databáze

RJ45

rozsáhlé sítě

RS232

RS422

RS485

Rudná 839/90

RVA

RVD 235, 245 (M-Bus)

rychlost komunikace

Řádek

Řešení problémů s komunikací

Řetězec připojení

řízení toku

- S -

Saphir

Saphir (RS232,RS485)

Sběrnice KNX

Sběrnice LON

Sběrnice LPB

Sběrnice MBus

Sběrnice RS485

Sekundární dispečinky

Send Command

Serial to Ethernet

Serialport

Sériová linka RS232

serverConfig

SetValue

shrink

Siemens

Síť

Sítě AlfaBoxů

Síťová pracoviště

Sloupec

Složený index

smallint

Sonogyr

Sontex

Souřadnice GPS

spolehlivější komunikace

Spuštění a kontrola výsledku

SQL

sql nástroje

SQL server

SQL server (HW)

SQL server (SW)

sql tools

SQL Typ

Static IP

Struktura dat

Struktura databáze

Struktura tabulky

SW1

SW2

SW3

Synco (KNX)

Synco 700 a 900

- T -

Tabulka

TaskTime

Tel: 596 788 689

Telefonní modemy

telnet

Terminálová pracoviště

text

Time

tinyint

Topologie

Topologie s převodníkem EB401 Opto M-Bus

Trend

TrendBeginTime

TrendEndTime

TrendValid

Typ hodnoty

Typy hodnot

- U -

UDP port

UDP Server/Client

UDP Server/Client mode

Uložení konfigurace do převodníku

Ultraheat

UniGyr

UniGyr (RS232)

UniGyr, BLN a Profibus

Unknown

UpdateTime

Úpravy monitorovacího projektu

USB

UserData

- V -

Valid

Value

Virtualizace

Virtuální port

VisoGyr

VisoGyr (RS232)

VisoGyr, UniGyr a Saphir po RS232

Vkládání, kopírování a mazání definic řádků

Vlastnosti tabulky

Vlastnosti tabulky - plánování úlohy

VMware

vodoměry

Volba a konfigurace UDP režimu

Volba terminálu po připojení

VPN

vSphere

VT100

výchozí brána

výjimky na firewallu

vyrovnávací paměti

Vytáčená spojení

Vytvoření tabulky

Vytvoření tabulky - úlohy

Vzdálené připojení přes síť

- W -

Wi-fi

Windows Firewall

WriteTime

- Z -

Zadání prázdné proměnné

Zařízení nekomunikují

změnšení databáze

zotavení komunikace

Zpoždění alarmů