Konfigurace UDP režimu

V hlavní nabídce zvolíme volbu OP_mode. V levé spodní části Application vyberme z nabídky UDP Server/Client.

Výběr režimu převodníku

NPortCFG04

Dále bude třeba nastavit parametry přenosu UDP paketů mezi PC dispečinku a převodníkem NPort. V pravé části zvolíme More setting, Select for more setting.

Přístup k nastavení parametrů UDP režimu převodníku

NPortCFG05

Následující tabulka zobrazuje parametry, které je potřeba nastavit pro PC dispečinku s IP adresou 192.168.1.11. Pokud má PC adresu jinou, zadáme ji místo 192.168.1.11 na všechna čtyři místa. Dále je zde nastaven komunikační UDP port 4001 pro oba směry komunikace. Pokud je potřeba komunikovat po jiném portu, přepíšeme jej ve všech kolonkách.

prod_tip_sm Tip!

Pokud chceme jednotlivá zařízení rozčlenit podle převodníků, každému z nich nastavíme jiný UDP port, např. 4001, 4002, 4003... a to v obou směrech. To znamená, že při konfiguraci jednoho převodníku použijeme ve všech případech i stejný port, v prvním všude 4001, v druhém všude 4002. Každý port pak bude znamenat vložení nové cesty NPortWay v projektu Monitorovacího systému ProCop.

Dále nastavíme maximální čas pro odeslání paketu Force transmit (ms). Tento čas udává, po jaké době bude automaticky paket s daty ze sériové linky odeslán. Tento parametr bývá nastaven na 0. Pro různá zařízení je potřeba vyzkoušet, jaký čas bude vhodný. Například pro MBus je vhodné zvolit čas okolo 300ms.

Adresy pro přenos dat v UDP režimu, UDP porty a odesílací čas

NPortCFG07

Pro vysvětlení uveďme, že se částí Serial to Ethernet konfiguruje, na jaké až 4 rozsahy IP adres mají být zaslány UDP pakety s definovaným Portem. V našem případě je definován jediný počítač - rozsah právě jedné adresy dispečinku. Část Ethernet to serial (optional) definuje, ze kterých počítačů se data příchozí na Local listen Port přepošlou na sériovou linku. V našem případě se jedná opět o jediný a to dispečerský počítač. UDP Port nastavíme později v NPort cestě monitorovacího systému ProCop.

Pokud je vše správně nastaveno, můžeme z nabídky odejít klávesou ESC.