Konfigurace IP adresy

Nejprve poznamenejme, že další kapitoly jsou významově téměř shodné pro konfiguraci přes sériovou linku i síťový terminál telnet. Mohou se lišit zejména v designu zobrazovaných oken dle zvoleného terminálu, nikoliv však významově. Případné významové odlišnosti budou zvláště poznamenány.

 

Hlavní nabídka a ovládání

Po připojení, volbě terminálu a případném zadání hesla by se měla zobrazit hlavní nabídka konfigurace převodníku NPort. Po nabídce se pohybujeme šipkami Vlevo a Vpravo, volbu provedeme klávesou ENTER, návrat klávesou ESC. Pro přechod mezi zadávacími kolonkami je možné použít klávesu TAB, šipky Nahoru a Dolů, v kolonce pak Vlevo a Vpravo.  Výběr ze seznamu, nebo otevření další podnabídky se provádí klávesou ENTER. Úpravy hodnot se provádějí  přepisem, klávesy BackSpace a Delete provádějí vymazání předchozího znaku. Znak je možné přepsat klávesou Space (mezerou) na prázdný. Po hlavní nabídce se můžeme pohybovat i volbou zvětšeného písmena.

Exclam Důležité upozornění!

Veškeré úpravy v konfiguraci se projeví až po uložení a restartu zařízení. Pro zapsání konfigurace zvolíme v hlavní nabídce Restart a potvrdíme uložení konfigurace klávesou ENTER.

prod_tip_sm Tip!

Pokud nechceme změny v konfiguraci uložit, zvolíme z hlavní nabídky volbu Exit. Případný dotaz na uložení hodnot dementujeme klávesou ESC.

Konfigurace IP Adresy

V hlavní nabídce zvolíme volbu serverConfig.

Konfigurace IP adresy převodníku

NPortCFG03

Převodník si můžeme pojmenovat, abychom ho kdykoliv identifikovali. Jméno je viditelné jen v konfiguraci a může být libovolné.

note   Poznámka

Pokud jsme připojeni přes síť emulátorem terminálu telnet, pravděpodobně již máme správně nastavenu IP adresu. Pokud ji však změníme, promítne se tato změna až při ukončení konfigurace. Nové připojení již budeme muset provést na novou IP adresu. Pokud byla adresa zadána chybně, nebo koliduje s jiným zařízením, budeme muset k převodníku dojít a nastavit správně přes sériovou linku.

Nastavíme IP adresu. Zvolíme z nabídky Static IP a zadáme IP adresu, masku Netmask, případně výchozí bránu Gateway. Pro zvýšení bezpečnosti můžeme zadat heslo Password pro přístup ke konfiguraci převodníku.

Pokud je vše správně nastaveno, můžeme z nabídky odejít klávesou ESC.