Návody > Moxa NPort v UDP režimu >Nastavení UDP režimu

Nastavení UDP režimu

Než přistoupíme k samotnému nastavení převodníků MOXA NPort DE-311 (DE-211), budeme potřebovat statické (pevné) IP adresy jednotlivých zařízení.

Potřebné adresy:

Dispečerské PC: IP adresa, maska sítě, výchozí brána
Každý MOXA NPort: IP adresa, maska sítě, výchozí brána
Komunikační UDP port (např. UDP: 4001)

note   Poznámka

Výchozí brány jsou potřeba jen v případě, že se jednotlivé zařízení nacházejí v různých IP sítích. Všechny IP adresy musí být unikátní, pevné, vzájemně na síti dosažitelné. Síť musí být propustná oběma směry z PC na všechny převodníky a z každého převodníku směrem na PC pro UDP pakety na zvoleném portu, implicitně 4001. Port ale může být zvolen libovolně, jak je potřeba.

Exclam Důležité upozornění!

Pokud je na PC používán firewall, je nutné do něj nakonfigurovat výjimku pro příchozí (případně i odcházející) UDP pakety na zvoleném portu (4001). K nastavování brány firewall a dalších konfigurací systému budeme potřebovat příslušná oprávnění systému Windows.