Návody > Moxa NPort v UDP režimu >Virtuální port vs. UDP režim

Virtuální port vs. UDP režim

Většina převodníků Ethernet/RS232 umožňuje vyrobit virtuální sériový port přímo v operačním systému počítače. Aplikace, které umožňují využití pouze standardní sériové linky, mohou snad komunikovat i se vzdálenými zařízeními, aniž by to poznaly. Rozdílem může být pouze delší odezva a větší chybovost linky.

Problémy s virtuálními porty

Obrovským problémem při používání ovladačů virtuální sériových portů je jejich nespolehlivost při výpadcích či přetížení sítě. Při startu počítače se zavádějí ovladače virtuálních sériových portů, které navazují komunikaci s jednotlivými převodníky. Pokud se daný převodník nehlásí, virtuální port nenaváže TCP/IP spojení a sériový port je zcela nefunkční obvykle až do dalšího restartu počítače. Obdobná situace nastane, dojde-li k delšímu výpadku spojení i při provozu a komunikaci.

Důvody nenavázání, nebo rozvázání komunikace s převodníky a nefunkčnosti komunikace:

výpadek komunikace sítě mezi PC a převodníkem
přetížení některé části sítě mezi PC a převodníkem
výpadek napájení některého z uzlů sítě
výpadek napájení převodníku

Uvedené důvody i když bývají jen dočasné, přesto mohou vést k trvalému nenavázání, nebo rozvázání komunikace mezi ovladačem virtuálního sériového portu a převodníku. Opětovné navázání komunikace i když důvod výpadku již pominul, se provede až při dalším restartu PC a zavedením ovladačů.

UDP Server/Client mode

Pokud je převodník nastaven v režimu UDP Server/Client, data jsou přenášena samostatnými UDP pakety, které jsou odesílány přímo monitorovacím systémem ProCop bez návaznosti na ovladač virtuálního sériového portu. Pokud nastane výpadek sítě, napájení a podobně, data pochopitelně nejsou doručena. Po obnovení komunikace na úrovni sítě, jsou UDP pakety opět znovu doručovány. Počty pokusů na doručení paketů a doba čekání na odpověď je nastavitelná přímo v monitorovacím systému ProCop.

Výhody užívání režimu UDP Server/Client:

zotavení komunikace monitorovacího systému po zotavení sítě bez restartu PC
nastavitelný počet pokusů o doručení paketů
nastavitelný čas čekání na odpověď na daný paket
spolehlivější komunikace a menší zatížení PC při větším množství převodníků

Exclam Důležité upozornění!

Pokud používáme režim UDP Server/Client, virtuální port pro daný převodník nesmí být na PC definován! Byl-li nakonfigurován již dříve, je vhodné tento virtuální port pomocí nástrojů konfigurace virtuálních portů odstranit.