Návody > Moxa NPort v UDP režimu >Problémy s komunikací

Problémy s komunikací

Po spuštění projektu by měla komunikace se zařízeními fungovat. Uveďme pár případů problémů, které mohou nastat a jak je řešit.

Zařízení nekomunikují

Nejprve zkusíme provést test, zda je NPort po síti z PC dosažitelný.

Spustíme konzolu příkazového řádku. V nabídce Start, v řádku Spustit napíšeme "cmd" a stiskneme ENTER, nebo zvolíme Start\Všechny program\Příslušenství\Příkazový řádek. Otevře se okno s obvykle černým pozadím. napíšeme příkaz:

ping 192.168.1.240

kde použijeme místo 192.168.1.240 IP adresu daného převodníku. Pokud převodník odpovídá, vypisují se časy odezvy paketů. Převodník je tedy na síti viditelný.

Problém může být v nastavení Windows Firewall. Otevřeme v Ovládacích panelech jeho správu a definujeme výjimky pro všechny použité UDP porty např. 4001, 4002 ... Zkontrolujeme, že jsou výjimky na firewallu povoleny.

Druhý problém může být chybně konfigurovanou komunikační cestou - zkontrolujeme podle nastavení.

Také může být nevyplněna, nebo chybně vyplněna IP adresa NPort převodníku v komunikačním modulu, zkontrolujeme.

Dále můžou být chybně nastaveny parametry (IP adresy, UDP port) v převodníku NPort, nebo komunikační parametry na sériovém portu NPort.

Pokud je vše v pořádku, je pravděpodobné, že je problém za NPortem na lince RS232.

Zařízení komunikují, ale objevují se komunikační chyby

Zkontrolujeme parametry komunikačních modulů v Panelu nástrojů ProCop, zejména Počet opakování a Čekání  na odpověď.

Nebo je síť nespolehlivá, přetížená a podobně.