Návody > Moxa NPort v UDP režimu >Úpravy projektu pro N-Port

Úpravy projektu pro N-Port

Nyní bude potřeba upravit monitorovací projekt. Narozdíl od virtuálních sériových portů není potřeba mít zvlášť jednotlivé cesty. Všechny převodníky, které mají nastaven shodný UDP port (v našem příkladu 4001) stačí jediná komunikační cesta pro všechna zařízení.

prod_tip_sm Tip!

Pokud chceme jednotlivá zařízení rozčlenit podle převodníků, každému z nich nastavíme jiný UDP port, např. 4001, 4002, 4003... Pak bude prokaždý původní virtuální sériový port - pro jeden převodník - právě jedna komunikační cesta NPortWay.

Vložení a nastavení komunikační cesty NPortWay

V Panelu nástrojů ProCop otevřeme v režimu Designer Správu projektu, vybereme Cesty a moduly a stiskneme klávesu Insert, nebo symbol zeleného plus. Vybereme NPortWay. Cestu pojmenujeme.

Vložení komunikační cesty NPortWay

NPortProCop01

Ve vlastnostech a dynamizacích cesty je adresa PC (0.0.0.0), tu můžeme ponechat, sama se při spuštění načte. V části Síť, v položce UDP port nastavíme příslušný port, který jsme nastavili do převodníku. V našem případě 4001. Položka Maximálně spojů určuje, kolik zařízení může společně komunikovat současně. Pro zařízení MBus necháme počet na 1.

V části Zpozdit potvrzení odeslání dle rychlosti, v položce Rychlost jen pro výpočet zpoždění uvedeme rychlost komunikace na portu RS232. V našem případě 2400bps. Tato rychlost slouží jen pro výpočet předpokládaného komunikačního zpoždění. Musí být správně nakonfigurována i u sériového portu v převodníku.

Parametry komunikační cesty NPortWay pro MBus.

NPortProCop02

Nyní můžeme vložit nové moduly, nebo stávající moduly přesunout z cesty RS232 pod cestu NPortWay. Při přesouvání označíme ve stromu cest a modulů cestu, v pravé částí označíme všechny moduly zvolíme Úpravy/Vyjmout, nebo klávesovou zkratkou Ctrl+X. Vybereme cestu NPortWay a  zvolíme Úpravy/Vložit, nebo stiskneme klávesy Ctrl+V. Označíme moduly, které komunikují přes stejný převodník NPort a zvolíme Vlastnosti a dynamizace Ctrl+ENTER. V Parametrech spojení, položce Tel. číslo, adresa... zadáme IP adresu převodníku NPort, přes který jsou dané zařízení připojeny. Můžeme zvýšit Počet opakování v parametrech komunikace, například na 10 pokusů.

IP adresa NPort převodníku v modulu M-Bus.

NPortProCop03

V jedné NPort cestě mohou být moduly, které jsou za různými zařízeními. IP adresy v parametru spojení musí odpovídat danému NPortu. Logické adresy (např. M-Bus) zůstávají beze změny.

note   Poznámka

Pokud jsme přesouvali moduly z cesty RS232 a je cesta již prázdná, můžeme ji zrušit.