Uložení konfigurace

Pokud jsme vše nastavili správně, můžeme v hlavní nabídce zvolit volbu Exit. Je zobrazena otázka, zda chceme data uložit do EEPROM a převodník restartovat. Pokud jsme si nastavením jisti, stiskneme klávesu ENTER pro potvrzení. Pokud chceme všechny změny stornovat, stiskneme klávesu ESC.

Uložení změn nastavení a restart převodníku

NPortCFG09

Exclam Důležité upozornění!

Nastavení ukládáme jen tehdy, když jsme si jisti, že je nastavení IP adresy zařízení správné, nebo jsme je nezměnili. Ostatní nastavení jako OP_mode či Serialport lze kdykoliv vzdáleně změnit, ne však, pokud se do zařízení již vzdáleně nedostaneme. V takovém případě můžeme kdykoliv zařízení nakonfigurovat přímo přes port RS232 na místě. Pokud jsme nastavili heslo, bude nadále vyžadováno pro konfiguraci! Raději si jej poznamenejme.