Návody > Moxa NPort v UDP režimu > Nastavení UDP režimu >Nastavení sériového portu

Nastavení sériového portu

Narozdíl od režimu virtuálního portu, kde se komunikační parametry sériové linky zadávaly v příslušné cestě Monitorovacího systému ProCop a přenášely při komunikaci, nyní musíme zadat komunikační parametry přímo do převodníku.

prod_tip_sm Tip!

Pokud předěláváme stávající virtuální port na UDP režim, je vhodné se podívat do Panelu nástrojů ProCop v režimu Designer a ve správci projektu najít příslušnou nahrazovanou cestu RS232, původně připojenou k virtuálnímu portu a komunikační parametry převzít přímo z ní. Parametry nastavované v konfigurátoru virtuálních portů se pro komunikaci Monitorovacím systémem ProCop neuplatňují.

Nastavení komunikačních parametrů sériové linky

V hlavní nabídce zvolíme volbu Serialport. V kolonce Baud Rate(bps) nastavíme komunikační rychlost, v dalších kolonkách pak paritu, délku rámce, počet stop bitů, řízení toku a používání vyrovnávací paměti na sériovém portu.

Nastavení komunikačních parametrů pro M-Bus

NPortCFG08

V obrázku jsou nastaveny komunikační parametry obvyklé pro převodník RS232/M-Bus, 2400,e,8,1.

Pokud je vše správně nastaveno, můžeme z nabídky odejít klávesou ESC.