Topologie >Saphir ACX32 a ACX36

Základní topologie - Saphir ACX32 a ACX36

Stanice řady Saphir připojené přímo k PC

Regulátory Saphir je možné monitorovat přes servisní konektor sériovou linkou RS232. Takto lze připojit i několik zařízení Saphir přímo k PC. Sběrnici RS232 je vhodné galvanicky oddělit na obou stranách, Saphir lze monitorovat i přes vzdálený sériový port (Moxa, Papouch, ...) po LAN.

SaphirPC

Výhody

Nízké pořizovací náklady, vysoká spolehlivost a rychlost komunikace.
Pomocí LAN lze překlenout i poměrně velké vzdálenosti v rámci firmy bez poplatků za přenosy dat.

Nevýhody

Regulátory je nutné mít v dosahu kabeláže RS232 nebo LAN.
Sériovou linku je nutné galvanicky oboustranně oddělit, nebo doplnit převodník RS232/Ethenet.
Komunikuje se přes konektor servisního panelu Saphir, který nelze trvale připojit, jen dočasně přepojovat s komunikací.

Stanice řady Saphir připojené přes AlfaBox

Řada regulátorů Saphir firmy Siemens umožňuje komunikovat přes servisní konektor rozhraním RS232. Toto rozhraní není opticky oddělené a má speciální zapojení konektoru, což vyžaduje použití speciálního modulu do datového koncentrátoru AlfaBoxu AlfaModul.RS232GS nebo AlfaModul.RS232GSL. Pro připojení regulátoru k AlfaBoxu lze použít standardní přímý UTP5 (patch) kabel s konektory RJ45.

AlfaBox k monitorovacímu systému ProCop 3.0 je možné připojit všemi dostupnými technologiemi, jako jsou klasický nebo GSM modem, GPRS (EDGE) modem, ethernet, RS232, sběrnice RS485, rádiomodemy, atp.

Obdobně, jako přímo k dispečinku PC lze připojit i k datovému koncentrátoru AlfaBox více zařízení Saphir ACX32 a ACX36 po sběrnici RS485, oddělené ICP a protokolem ModBus (viz výše).

SaphirAlfaBox

Další rozhraní AlfaBoxu je možné využít na připojení dalších regulátorů všech podporovaných typů, měřičů spotřeb, impulsních vstupů atp.

Výhody

K jednotlivým stanicím nemusí být přivedeny žádné kabely.
Je možné monitorovat stanice všude tam kde je GSM signál, tedy i na velké vzdálenosti.
Je možné koncentrovat data z více zařízení např. měřičů spotřeb.

Nevýhody

Potřeba GPRS modemu a datového koncentrátoru AlfaBox pro každý monitorovaný regulátor řady Saphir.
Poplatky za GPRS přenosy, pokud není požita jiná přenosová technologie na dispečink.
Komunikuje se přes konektor servisního panelu Saphir, který nelze trvale připojit, jen dočasně přepojovat s komunikací.

Stanice řady Saphir na sběrnici RS485 protokolem ModBus

Řada regulátorů Saphir firmy Siemens umožňuje komunikovat po sběrnici RS485 standardizovaným protokolem ModBus. Následují možnosti komunikace mezi monitorovacím dispečinkem ProCop 3.0 a regulátory Saphir (ACX32, ACX36, ACX42, ...), vybavené rozhraním RS485 a softwarem publikujícím požadované technologické proměnné.

Jednodušší řešení, pokud je možné sběrnici RS485 přivést až k PC dispečinku, je tento počítač vybavit galvanicky oddělenou komunikační kartou RS485, nebo galvanicky odděleným převodníkem RS232/RS485 například ICP I-7520R.

Regulátory Saphir sice disponují rozhraním RS485, ale toto není galvanicky oddělené. Je nutné tyto jednotlivé regulátory od sběrnice RS485 galvanicky oddělit a to například opakovači ICP I-7510. Těchto oddělovačů na jednom segmentu smí být pouze 6 kusů + jeden opakovač pro oddělení dalšího segmentu. Délka jednoho segmentu sběrnice nesmí překročit délku 1200m.

Následující obrázek uvádí možné schéma připojení několika regulátorů Saphir přímo k dispečinku, dokumentuje využití opakovačů a převodníku RS232/RS485 ICP.

SaphirModBus

Výhody

Umožňuje připojit až 6 zařízení na jeden segment RS485, celkem až 64 zařízení.
Nízká cena, žádné provozní náklady na komunikaci, nutná pouze karta nebo převodník na RS485 a galvanické oddělení jednotlivých Saphirů.
Servisní panel Saphir, může být trvale připojen, komunikuje se přes jiné rozhraní.

Nevýhody

Nutný speciální odladěný software do regulátorů Saphir pro komunikaci ModBus.
Sběrnice RS485 musí být přivedena až k počítači.
Omezená maximální délka segmentu sběrnice RS485 na 1200 metrů.