Návody > Export do SQL databáze >Konzola správy ProSQL

Konzola správy ProSQL

Konzola správy ProSQL projektu

Spuštění správy ProSQL

Spuštění správy ProSQL

Samotná realizace exportu je v monitorovacím systému ProCop realizována službou ProSQL, která je součástí monitorovacího systému ProCop od verze 3.4.

Správa projektu ProSQL je součástí návrhové části Designer monitorovacího systému ProCop. Otevřeme ji volbou Zobrazit\Správa ProSQL, nebo kombinací Ctrl+Alt+V v režimu designer. Prostředí konzoly je obdobou základního monitorovacího projektu  datového serveru, stejně jako jeho obsluha.

Počítač, na kterém služba ProSQL běží (téměř vždy stejný, jako monitorovací, nejedná se o počítač SQL serveru) a projektu exportu je nastavitelné v designeru.

Projekt ProSQL

Projektem ProSQL je soubor, obvykle s příponou ".ppq", ve kterém jsou uloženy veškeré potřebné informace k připojení k monitorovacímu systému (datovému serveru ProDat), k SQL databázi, včetně definice struktur tabulek a jejich exportovaných dat. Soubor je možné uložit kdekoliv, nejlépe však do adresáře monitorovacího projektu. Implicitně je projekt ProSQL umístěn v adresáři projektu.

Správa ProSQL s otevřeným projektem a zobrazenými vlastnostmi připojení k datovému serveru

Správa ProSQL s otevřeným projektem a zobrazenými vlastnostmi  připojení k datovému serveru

Práce s projektem v ProSQL je obdobná, jako s monitorovacím projektem. V levé části okna je zobrazen strom projektu, v pravé tabulkové zobrazení obsahu větve. Projekt lze rozčlenit na více částí, kdyby bylo potřeba data získávat z více datový serverů. Obvykle však stačí vložit jediný projekt a nastavit jeho parametry, viz následující podkapitola. Vlastnosti dané větve či řádku je možné zobrazit pomoci kláves ~ a Ctrl+Enter, v nabídce pak volbou Zobrazit/Vlastnosti.

Parametry připojení k datovému serveru

Pro připojení k datovému serveru je potřeba zadat ve vlastnostech ~ pouze jméno počítače, na kterém běží datový server monitorovacího systému ProDat. Pro lokální počítač ponecháme jméno prázdné. Oprávnění k přístupu je řešeno na úrovní DCOM práv operačního systému Windows.

Dále je možno zadat jméno projektu, které bude zobrazeno ve stromu ProSQL.

Parametry připojení k SQL databázi

V projektu je možno přidat SQL databáze, do kterých budou data exportována například klávesou Insert. Zrušit připojení je možné např. klávesou Delete. Obě operace jsou dostupné i v nástrojové liště.

Parametry připojení připojení k SQL serveru lze definovat ve vlastnostech  (~ a Ctrl+Enter).

Vlastnosti databáze - připojení k MS SQL databázi

Vlastnosti databáze - připojení k MS SQL databázi

Nastavení parametry připojení k SQL databázi:

Název - pojmenování databáze, implicitně shodné se jménem databáze
Typ - výběr typu databáze, Microsoft SQL, MySQL, typ souboru a podobně
Řetězec připojení - konfigurace připojení databáze, je možné jej vytvořit pomocí systémového dialogu, který se otevře tlačítkem ... u řádku
Primární klíče - definuje, zda databáze podoporuje  primární klíče (indexaci), soubory indexaci obvykle nepodporují, předvyplní se při přepnutí typu databáze
Aktualizace hodnot - definuje, zda databáze podoporuje  aktualizaci (přepisování) hodnot, soubory aktualizaci obvykle nepodporují, předvyplní se při přepnutí typu databáze
Adresa serveru - IP adresa, nebo doménové jméno SQL serveru, instance - definuje a sdělí správce SQL databáze
Jméno databáze - jméno SQL databáze - vytvoří a sdělí správce SQL databáze
Jméno uživatele - uživatel SQL databáze s oprávněním pro čtení i zápis - definuje a sdělí správce SQL databáze
Heslo uživatele - heslo uživatele SQL databáze - definuje a sdělí správce SQL databáze

Note Poznámka:

Parametry se mohou dle zvoleného typu databáze lišit, jednotlivé parametry je možné zadat i v řetězci připojení, který lze upravit pomocí systémového dialogu.